RODO

Informujemy uprzejmie, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw, poz. 1000).

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów jest Dyrektor CKiB GT; siedziba: ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów,

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panią Ewą Kubisztal, poprzez pocztę elektroniczną: ekubisztal@gmina.tarnow.pl ,

3) wszelkie dane osobowe przetwarzane w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów i w celu realizacji zadań w nich określonych,

4) w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,

5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,

6) osobom, których dane osobowe przetwarzane są w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów , przysługuje prawo do:

7) dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,

8) dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,

9) skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych


Opublikował: Filip Malig
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Filip Malig
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 785
18.02.2020 // www.gmina.tarnow.pl/ckibgt/