Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna
.Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia.

Sale weselna i konferencyjna w Domu Ludowym w Radlnej do wynajęcia

Dom Ludowy w Radlnej, to wyjątkowe miejsce położone w bliskiej odległości od Tarnowa, a jednocześnie w cichym i spokojnym miejscu. W otoczeniu znajduje się ogród, wygodny parking a także plac zabaw dla dzieci. Dom Ludowy urządzony...

Czytaj więcej...

.Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia .

Hala sportowa w Koszycach Wielkich do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z hali sportowej w Koszycach Wielkich. W chwili obecnej są jeszcze wolne terminy....

Czytaj więcej...

. Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia .

Hala sportowa i sala konferencyjna w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych do wynajęcia

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów informuje, że są jeszcze wolne terminy na wynajem hali sportowej wraz z nowoczesnym zapleczem sanitarno - szatniowym w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. Zapraszamy również do wynajmu sali konferencyjnej...

Czytaj więcej...

.Oferta wynajmu.

Oferta wynajmu

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oferuje do wynajęcia lokal użytkowy położony na parterze Domu Ludowego w Zbylitowskiej Górze, ul. Sportowa 2. Całkowita powierzchnia lokalu przeznaczonego pod wynajem wynosi 103,8 m2. W skład lokalu wchodzą: sala...

Czytaj więcej...

20 milionów na inwestycje. Gmina Tarnów z budżetem na nowy rok.

Drukuj PDF

To będzie rok mocno inwestycyjny. Na inwestycje we wszystkich miejscowościach gminy Tarnów przeznaczono blisko 20 milionów złotych. Budżet na nowy, 2018 rok, uchwalili radni na sesji budżetowej Rady Gminy Tarnów, która odbyła się 28 grudnia ubiegłego roku.

- Dochody gminy Tarnów zapisane w uchwale budżetowej w 2018 roku wynoszą ponad 92 miniony złotych, z czego 16 milionów to pierwsza część tegorocznych pieniędzy przeznaczonych na program „Rodzina 500+”. Wśród największych wydatków warto wyróżnić wydatki na oświatę, które wynoszą około 34 milionów złotych, czyli blisko 30 procent całości. Tegoroczne inwestycje pochłoną natomiast blisko 20 procent budżetu. W związku ze złożonymi już wnioskami o dofinansowania zewnętrzne, zarówno ze środków unijnych jak i krajowych, dochody gminy w ciągu roku niewątpliwie jeszcze wzrosną – wyjaśnia Skarbnik Gminy Tarnów Irena Podraza.

Za przyjęciem budżetu w kształcie przedstawionym przez wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym oraz 2 wstrzymujących.

- W roku 2018 prace będą wykonywane w każdym sołectwie gminy. Zaplanowanych w budżecie inwestycji jest kilkadziesiąt, w tym strategiczne takie jak rozbudowy szkół i przedszkoli czy wyczekiwana budowa remizy w Zgłobicach, która będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w regionie. Chcemy wybudować również nowoczesny stadion sportowy, który będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy. Duży nacisk w budżecie położyliśmy jednak na sprawy społeczne, w tym chociażby utworzenie pierwszego w gminie Tarnów domu dziennego pobytu dla seniorów. Przeznaczyliśmy również sporą kwotę na działalność lokalnych Ludowych Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń działających na terenie gminy Tarnów – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Miliony przeznaczone na inwestycje posłużą mieszkańcom wszystkich miejscowości w gminie Tarnów. Przyglądnijmy się najważniejszym z nich.

Więcej…

Dotacje na sport dla organizacji pozarządowych

Drukuj PDF

Gmina Tarnów przyznała dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu: wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych. Dotacje otrzymały Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Stowarzyszenia działające na terenie gminy.

Więcej…

Zapraszamy na opłatki noworoczne

Drukuj PDF

Samorząd Gminy Tarnów zaprasza mieszkańców na tradycyjne opłatki noworoczne. Odbędą się one w styczniu, we wszystkich gminnych sołectwach. Spotkajmy się przy stole, na którym położymy opłatek, aby przypomniał nam tajemnicę Bożego Narodzenia. Zaśpiewajmy wspólnie kolędę i rozweselmy się w darze miłości Nowonarodzonego Jezusa.

Życzenia

Drukuj PDF

Gmina Tarnów wspiera najzdolniejszych – kolejne stypendia przyznane

Drukuj PDF

Wójt Gminy Tarnów po raz kolejny przyznał stypendia dla najzdolniejszych z terenu naszej gminy. Wręczenie odbyło się w dniu wczorajszym, 21 grudnia w Urzędzie Gminy Tarnów. Stypendia otrzymali Natalia Gładysz oraz Maciej Gładysz - kierowcy kartingowi Gładysz Karting Team, Patryk Figiel młody naukowiec – Mistrz Świata na międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich oraz koszykarki: Oliwia Węglarz, Weronika Węglarz i Karolina Laszota.

Więcej…

W pożarze stracili wszystko. Dziękujemy za pomoc dla rodziny ze Zbylitowskiej Góry

Drukuj PDF

Stracili wszystko w jednej chwili. Pożar obudził ich w nocy. Nie było czasu na zabranie niczego. Państwu Chajm, trzyosobowej rodzinie ze Zbylitowskiej Góry, pod koniec listopada spalił się dom i wszystko, co w nim mieli. Pomimo szybkiej akcji jednostek, zarówno państwowej jak i ochotniczej straży pożarnej, nie udało się uratować niczego.

Już od następnego dnia po pożarze, ruszyła akcja pomocy rodzinie. Włączył się w nią samorząd gminy Tarnów, społeczność Zbylitowskiej Góry i innych miejscowości gminy Tarnów w tym Błonia, parafia w Zbylitowskiej Górze, miejscowi radni Piotr Rybski oraz Dariusz Żurek, sołtys Zbylitowskiej Góry Paweł Kolbusz, Stowarzyszenie Zbylitowska.pl, a także lokalni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Więcej…

Świąteczne wydanie „Nowin Tarnowskiej Gminy” trafiło już do mieszkańców

Drukuj PDF

W ostatnich przed świętami dniach, do wszystkich domostw na terenie gminy Tarnów trafiło nowe, świąteczne wydanie naszego samorządowego kwartalnika „Nowiny Tarnowskiej Gminy”. Numer otwiera wywiad z wójtem gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem, w którym włodarz gminy podsumowuje mijający rok. W bieżącym wydaniu poruszamy szereg ważnych dla gminy spraw bieżących jak zimowe utrzymanie dróg czy zmniejszenie stawek podatku od środków transportu. Czytelnicy mają okazję obejrzeć fotorelację z wizyty Świętego Mikołaja w gminnych przedszkolach, a także przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych z terenu naszej gminy w mijającym kwartale. Oprócz tego piszemy o dofinansowaniach dla naszej gminy jakie udało się uzyskać dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim czy rządowej pomocy dla gminnych OSP. Wydanie kończy jak zawsze felieton ks. Tadeusza Wolaka oraz przepis na pyszny, świąteczny miodownik.

Wraz z bieżącym wydaniem, czytelnicy otrzymali również upominek pod choinkę – serwetki.

W imieniu Redakcji „Nowin Tarnowskiej Gminy” życzymy miłej lektury oraz Wesołych Świąt!

PLIK DO POBRANIA

Będą zmiany na skrzyżowaniu w Zgłobicach – wraca lewoskręt

Drukuj PDF

Powodzeniem zakończyły się zabiegi w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Radnej Województwa Małopolskiego Anny Pieczarki o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Zgłobicach, polegającej na przywróceniu lewoskrętu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ujęła to zadanie w planach na przyszły rok.

O zmianę organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, czyli o przywrócenie lewoskrętów samorząd gminy Tarnów zabiegał niemal od chwili ich likwidacji. Wskutek wielu interwencji GDDKiA przeprowadziła badanie natężenia ruchu oraz przygotowała trzy warianty zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Po licznych negocjacjach inwestycja będzie realizowana. W końcu zadanie to zostało umieszczone w ogólnopolskim „Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu na lata 2013-2020”.

GDDKiA przekazała już do uzgodnienia program inwestycji na drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach i zabezpieczyła środki finansowe na to przedsięwzięcie. Planuje się zakończenie prac do 2019 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to około 1,8 mln zł.

Czasowa zmiana godzin otwarcia biblioteki w Zgłobicach

Drukuj PDF

Informujemy, że do dnia 19 stycznia biblioteka w Zgłobicach będzie czynna w godzinach 10:30 – 18:30.

Pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości dla gminnych OSP

Drukuj PDF

Gminie Tarnów udało się pozyskać blisko 50 tysięcy złotych z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu medycznego dla jednostek OSP. Dzięki otrzymanym środkom zakupione zostaną cztery zestawy do ratownictwa medycznego oraz dwa defibrylatory. Zestawy trafią do jednostek OSP: Biała, Koszyce Wielkie, Łękawka i Wola Rzędzińska. Defibrylatory przeznaczono dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Wola Rzędzińska i Zgłobice.

Fundusze pozyskano z Ministerstwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki otrzymanemu wyposażeniu strażacy będą lepiej przygotowani do udzielenia pomocy poszkodowanym. – Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu medycznemu, będziemy mogli szybciej i skuteczniej udzielić pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia – mówi Henryk Solak, prezes gminnych jednostek OSP. Umowę o dofinansowanie podpisali w grudniu wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz Skarbnik Gminy Tarnów Irena Podraza.

Mikołaj z Gminy Tarnów dotarł na Ukrainę

Drukuj PDF

Tradycyjnie, w pierwszych dniach grudnia Święty Mikołaj z gminy Tarnów zawitał z prezentami do Polaków mieszkających na Ukrainie. Jak co roku, paczki mikołajkowe przygotowano dzięki zbiórce zorganizowanej w ramach akcji „Z Mikołajem na Ukrainę”, którą współorganizowały szkoły z terenu gminy, Samorząd Gminy Tarnów, VII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Na terenie gminy Tarnów zbiórkę koordynował dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, Mariusz Parcianko. Święty Mikołaj, w rolę którego wcielił się Lucjan Olszówka z Jodłówki - Wałek dotarł do miejscowości Pnikut, Czyszki i Strzelczyska, zamieszkałych przez Polaków.

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.