Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Obradowali młodzi radni

Już po raz trzeci w tym roku szkolnym odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów. W Domu Ludowym w Nowodworzu młodzi radni dyskutowali o bieżących inwestycjach w gminie, ekologii a także sporcie. Jako, że była to ostatnia sesja przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, złożono sobie wzajemnie życzenia.

Na XVI sesję zjawili się radni z gimnazjów z Koszyc Wielkich, Tarnowca, Zbylitowskiej Góry oraz Zawady. Tradycyjnie obrady rozpoczął, podając porządek obrad, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów Hubert Januś. W obradach brał udział zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir Wojtasik, który przybliżył młodym radnym kompetencje piastowanego przez siebie stanowiska. Następnie w trakcie dyskusji poruszono sprawy bieżących inwestycji na terenie gminy Tarnów. Radny Jan Marszałek ze Zbylitowskiej Góry zainteresował się wdrażaniem rozwiązań ekologicznych na terenie gminy, w tym montażem baterii fotowoltaicznych. Radna Edyta Piotrowska z Zawady pytała o inwestycje w swojej miejscowości, w tym chodnik oraz o możliwość dodatkowego kursu autobusu. Na uwagę radnych zasłużyły również kwestie lewoskrętu w Zgłobicach czy plany zagospodarowania na terenie gminy Tarnów. Następnie Sławomir Wojtasik zapoznał radnych z zaplanowanymi na bieżący rok inwestycjami na terenie gminy. Sesja zakończyła się wielkanocnymi życzeniami.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.