Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Wybory Parlamentarne 2015

 

 

http://parlament2015.pkw.gov.pl - Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 35

Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 15

 

Informacja dla mężów zaufania komitetów wyborczych

Zarządzenie nr VII/195/2015 z dnia 5-10-2015 r. - zapewnienie obsługi systemu informatycznego ObKW

Zarządzenie nr VII/193/2015 z dnia 5-10-2015 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych

 

Plakat Sejm - sposób głosowania

Plakat Senat - sposób głosowania

http://we.tl/rpqoOL3G6D - film dot. głosowania

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
dla pełnomocników / osoby upoważnione przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach
do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informuję uprzejmie, iż w dniu 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1200, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tarnów (II p.), ul. Krakowska 19 w Tarnowie, zostanie przeprowadzone losowanie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, będącej obwodem odrębnym.

Do w/w komisji osoby upoważnione przez komitety wyborcze zgłosiły 7 kandydatów, podczas gdy liczbą maksymalną dla kandydatów zgłoszonych w tym trybie jest 6.

----------------------------------------------------------------------------------------

Informuję uprzejmie, iż zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnów dokonywane są przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 15 i do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 35 w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są przez Sekretarza Gminy (II piętro) w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów: od 7:30 do 15:30 do dnia 2 października 2015 roku (piątek).

Sekretarz Gminy Tarnów

Alicja Kusior

 

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków ObKW(docx) wersja pdf

Zgodnie z art 184 par 1 pkt 2a Kodeksu Wyborczego członek komisji nie może być małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia do kandydata do Sejmu RP lub Senatu RP zarejestrowanych w okręgu, na terenie którego powołana jest obwodowa komisja wyborcza. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tarnów w godz. pracy urzędu, do dnia 2 października 2015 r.

Zgodnie z art. 12a Kodeksu Wyborczego Obwodowe Komisje Wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr VII/179/2015 z dnia 21-09-2015 r. - powołanie biura wyborczego do organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

Zarządzenie nr VII/178/2015 z dnia 21-09-2015 r. - w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Podział Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania i obwód odrębny

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.