Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Historia

Przed wiekami, jak wynika z badań archeologicznych, prowadzonych m. in. Przez archeologa z Tarnowca, Jerzego Okońskiego, teren obecnej Gminy Tarnów, był miejscem pierwszego osadnictwa w tym rejonie. W Zawadzie odkryto największe w Polsce południowej wczesnośredniowieczne grodzisko, a w Tarnowcu miejsce, na którym pierwotnie znajdował?a się osada Tarnów Mały. Z czasem, miasto Tarnów powstało na obecnie zajmowanym terenie.

Z terenem gminy graniczy także średniowieczny zamek Leliwitów Tarnowskich, którego ruiny znajdują się na północnych zboczach Góry Św. Marcina.

 

 

O bogatej historii tej ziemi świadczyły jednak nie tylko liczne stanowiska archeologiczne, ale także wspaniałe zabytki, zaskakujące różnorodnością stylów, począwszy od gotyku, przez barok po klasycyzm, co szczególnie przejawia się w architekturze budowli sakralnych.

 

Najwspanialszym zabytkiem - wręcz architektoniczną perłą - jest drewniany kościółek pod wezwaniem Św. Marcina w Zawadzie, zabudowany w XV, a przebudowany w XVI wieku. Parafia ?w. Marcina Biskupa w Zawadzie jest starsza od parafii katedralnej w Tarnowie.

 

 

We wnętrzu Świątyni znajduje się wiele cennych zabytków, w tym barokowy ołtarz z XVII-wiecznym obrazem patrona tego miejsca. Najwartościowsze są jednak gotyckie płaskorzeźby oraz krucyfiks z XVI wieku. Du?? warto?? przedstawiaj? tak?e XVI wieczne organy, które bardzo rzadko można spotkać w polskich kościołach.

Zabytkowe XVI-wieczne fragmenty posiada także kościół pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze, dzisiaj gruntowanie przebudowany.

W Woli Rzędzińskiej i Porębie Radlnej stoją dwa neogotyckie kościły. Kościół w Porębie fundowali Eustachy i Konstancja księstwo Sanguszkowie. Warto tu wspomnieć, że w kościele w Woli Rzędzińskiej znajdują się wspaniałe organy, często wykorzystywane do koncertów, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz goście z Tarnowa i z różnych stron kraju.

 

O tragicznej, wojennej historii gminy Tarnów świadczą cmentarze z I wojny światowej: w Porębie Radlnej, Tarnowcu, Koszycach Małych i Błoniu, z pietyzmem ostatnio odnowione, a także cmentarz pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej w ,,Buczynie'' w Zbylitowskiej Górze, Polaków i Żydów (ponad 10 tysięcy). Odbywają się tu uroczystości patriotyczne.

 

 

HISTORIA GMINY Tarnów od 1973 r.

 

Gmina Tarnów powołana została uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Nr XVIII/92/72 z dnia 6 grudnia 1972 r. >> Akt powołania Gminy Tarnów z dnia 1-01-1973

 

Historia Gminy Tarnów na kartach kroniki (lata 1973-1998) - plik 60 MB:

 

 

 

Naczelnicy i Wójtowie Gminy Tarnów

 

 

Do roku 1990 gminą zarządzał Naczelnik Gminy Tarnów. Po 1990 - Wójt Gminy Tarnów. Do roku 1990 Naczelnik był wybierany przez Gminną Radę Narodową. W latach 1990-2002 Wójta Gminy wybierała Rada Gminy Tarnów. Od roku 2002 Wójt jest wybieranych przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych.

 

inż. Antoni Hajdo

Stanowisko: Pierwszy Naczelnik Gminy Tarnów

Kadencja: 1-01-1973 - 1976

Powołany przez Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie

 

mgr Waldemar Szalewicz

Kadencja: 16-02-1976-1978

Naczelnik Gminy Tarnów

 

Florian Wardzała

Kadencja: 1978-1981

Naczelnik Gminy Tarnów

Edward Ogorzelec

Naczelnik Gminy Tarnów

Kadencja: 1981 - 31-01-1984

 

mgr inż. Ryszard Półtorak

Naczelnik Gminy Tarnów, a od 1990 r. Wójt Gminy Tarnów

Kadencja: 1984 - 1994

 

mgr inż. Krzysztof Madej

Kadencja: 1994 - 2002

 

mgr inż. Piotr Molczyk

Kadencja: 2002 - 2006

 

 

mgr Grzegorz Kozioł

Kadencja: 2006 - nadal

 

 

Sekretarze Urzędu Gminy Tarnów:

- Eugenia Onak (1973-1987)
- Irena Goryczko (1987-2002)
- mgr Alicja Kusior (2002 - nadal)

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.