Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Rodzina 500+

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż cały czas można składać wnioski w nowym programie rządowym Rodzina 500+. Wsparcie na drugie i kolejne dziecko będzie przyznane niezależnie od dochodu. Na pierwsze zaś lub jedyne dziecko pieniądze wypłacone zostaną tylko po spełnieniu kryterium dochodowego. Wynosi ono 800 złotych netto na osobę w rodzinie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wynosi 1200 złotych na osobę


Infolinia programu Rodzina 500 plus: 12 392 15 83,  12 392 15 85 (dla woj. Małopolskiego)

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.

 

Kontakt w gminie: 500+(malpa)gmina.tarnow.pl

tel: 14 688 01 57

 

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Tarnów (piwnice, obok Straży Gminnej) w godz.:

Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wt-pt: 7:30-15:30

 

 

Wnioski będzie można składać:
– w formie papierowej
– przez Internet, wykorzystując:
* bankowość elektroniczną
* platformę usług elektronicznych ZUS,
* portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia),
* przez ePUAP (konieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany)

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:
•      Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy - dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
•      Opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
•      Opiekun faktyczny - zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
•      Rodzic adopcyjny - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.
•      Dokument potwierdzający stan cywilny: separacją, rozwód — prawomocny wyrok sądu, akt zgonu w przypadku wdowy/wdowca.

Dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:
•      w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za 2014 r, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie właściwego organu gminy,
•      osoby mające zasądzone alimenty — prawomocny wyrok sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
•      osoby mające zasądzone alimenty a nie nieotrzymujących ich w pełnej wysokości - zaświadczenie od komornika za 2014 r. o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
•      przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz; osoby spoza rodziny,
•      w przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2014 r. a podjęły zatrudnienie w-2015 r. i 2016 r. zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
•      osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2014 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę . rozpoczęcia pracy,
•       w przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2014).

Uwaga: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia   o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będa pozyskiwanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie.

 

Spoty reklamowe dot. programu 500+

Szczegółowe informacje oraz najczęściej zadawane pytania dot. Programu 500+ znajdują się na stronie Empatii - https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/pytania-i-odpowiedzi

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 

Wniosek:

- Wniosek 500+ z załącznikami

- Wniosek 500+ (bez załączników)

- Wniosek - wersja edytowalna - Ministerstwo

 

 

 

 

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.