Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

XXXIV Sesja Rady Gminy Tarnów

W dniu 29 listopada odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Tarnów. Dzięki głosowaniu radnych, gmina Tarnów przystąpiła do realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Dzięki udziałowi w projekcie gmina będzie mogła pozyskać dodatkowe fundusze na rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W trakcie sesji przyjęto Gminny Program wspierania rodziny w Gminie Tarnów w latach 2016 – 2018.  Radni uchwalili również Regulamin udzielenia dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Związany jest on z dofinansowaniem otrzymanym na wymianę starych pieców gazowych. Radni podjęli również szereg innych ustaw. Nie zabrakło też dyskusji i wolnych wniosków.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.