Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości dla gminnych OSP

Gminie Tarnów udało się pozyskać blisko 50 tysięcy złotych z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu medycznego dla jednostek OSP. Dzięki otrzymanym środkom zakupione zostaną cztery zestawy do ratownictwa medycznego oraz dwa defibrylatory. Zestawy trafią do jednostek OSP: Biała, Koszyce Wielkie, Łękawka i Wola Rzędzińska. Defibrylatory przeznaczono dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Wola Rzędzińska i Zgłobice.

Fundusze pozyskano z Ministerstwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki otrzymanemu wyposażeniu strażacy będą lepiej przygotowani do udzielenia pomocy poszkodowanym. – Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu medycznemu, będziemy mogli szybciej i skuteczniej udzielić pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia – mówi Henryk Solak, prezes gminnych jednostek OSP. Umowę o dofinansowanie podpisali w grudniu wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz Skarbnik Gminy Tarnów Irena Podraza.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.