Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

XXXVII Sesja Rady Gminy Tarnów

Wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, podział Gminy Tarnów na okręgi wyborcze,  zawarcie porozumień z Powiatem Tarnowskim i Województwem Małopolskim na wspólną realizację zadań, zakup gruntów na cele publiczne, to tylko niektóre tematy, jakimi zajęli się radni podczas ostatniej sesji. Odbyła się ona w dniu 21 lutego, w sali narad Urzędu Gminy Tarnów.

XXXVII Sesja Rady Gminy Tarnów rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołów z minionych sesji. Następnie radni uchwalili plan swojej pracy w bieżącym roku.

Jednym z ważniejszych punktów obrad był podział Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów, które odbędą się w ostatnim kwartale bieżącego roku. Radni dokonali podziału na trzy okręgi wyborcze. Okręg nr 1 będzie obejmował granice administracyjne miejscowości Wola Rzędzińska i Jodłówka – Wałki. Z tego okręgu wybierzemy 6 radnych. Okręg nr 2 to miejscowości Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra, a liczba radnych wybieranych w okręgu to 8. Okręg nr 3, w którym wybierzemy 7 radnych gminnych, obejmie Koszyce Małe, Łękawkę, Porębę Radlną, Radlną, Nowodworze, Tarnowiec oraz Zawadę. Podział został dokonany w związku z ubiegłoroczną nowelizacją Kodeksu wyborczego.

Radni podjęli również uchwały dotyczące porozumień na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim i Województwem Małopolskim. W ramach współpracy z powiatem wybudowany zostanie fragment ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Błoniu, kontynuowana będzie budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Jodłówce – Wałkach oraz wyremontowany zostanie chodnik w Woli Rzędzińskiej, przy drodze powiatowej. Natomiast w ramach współpracy z województwem, wykonany zostanie II etap budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu.

Podczas sesji radni zdecydowali także o przekazaniu dotacji na wsparcie tarnowskich instytucji - Pałacu Młodzieży, z zajęć w którym korzysta blisko 400 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy oraz Państwowego Urzędu Pracy, z którego mieszkańcy gminy Tarnów znajdują zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz staży.

Jedną z ważniejszych uchwał było wprowadzenie do budżetu gminnego nowych zadań inwestycyjnych. – Dzięki osiągniętym większym wpływom do budżetu, w szczególności z tytułu pozyskanych dotacji i środków zewnętrznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych a także wypracowanym oszczędnościom udało się wprowadzić do tegorocznego budżetu kolejne zadania – wyjaśnia wójt Grzegorz Kozioł.

I tak, w budżecie zwiększono o 300 tysięcy kwotę na wykonanie nakładek asfaltowych we wszystkich gminnych miejscowościach. W Koszycach Wielkich wykonana zostanie modernizacja chodnika przy ulicy Ks. Kędronia. Opracowany zostanie także projekt przebudowy ul. Księżycowej w Tarnowcu. W budżecie zabezpieczono również fundusze na wkład własny do ministerialnego dofinansowania złożonego już wniosku, w ramach którego może zostać wyremontowany cmentarz wojenny w Błoniu. W budżecie zapisano również środki na remont przystanków autobusowych na terenie całej gminy oraz modernizację „witaczy”, zakup zamiatarki do dróg oraz traktorowej kosiarki dla LKS-u Dunajec w Zbylitowskiej Górze. Zwiększono też fundusze przeznaczone na dofinansowania dla mieszkańców do budowy wodociągu i kanalizacji. Jeszcze w tym roku powstaną na terenie gminy Tarnów siłownie plenerowe, a także nowe trybuny na boisku LKS Victoria w Koszycach Małych. Remontu doczeka się biblioteka gminna. Uchwałą radnych parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Zbylitowskiej Górze otrzyma fundusze na remont kościoła.

Kolejną uchwałą radni wyrazili również zgodę na zakup gruntów: w Zbylitowskiej Górze w celu powiększenia miejscowego cmentarza, w Błoniu na powiększenie terenu przy szkole na plac zabaw oraz w Jodłówce – Wałkach przy szkole, w celu budowy parkingu.

Do budżetu wprowadzono również kwotę blisko 375 tysięcy złotych na remont drogi gminnej nr 201 w Woli Rzędzińskiej – środki pochodzą z dofinansowania pozyskanego przez gminę Tarnów od Wojewody Małopolskiego.

W wolnych wnioskach radni poruszali tematy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Tarnów oraz zwracali uwagę na problem dzikich wysypisk, który zawsze pojawia się w okresie wiosennym.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.