Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów – będą nowe inwestycje

Wprowadzenie do budżetu gminnego nowych zadań inwestycyjnych, wyrażenie zgody na zakup działki w Zawadzie na której w przyszłości będzie mógł powstać budynek służący lokalnej społeczności czy przystąpienie do realizacji programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i HPV to tylko niektóre z uchwał, które przyjęli radni podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Tarnów. Odbyła się ona w dniu 18 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy Tarnów.

Dzięki wypracowanym oszczędnościom oraz pozyskanym środkom zewnętrznym, po raz kolejny udało się wprowadzić do tegorocznego budżetu gminy Tarnów nowe zadania inwestycyjne. Jednym z nich jest przebudowa szkoły w Łękawce. Dobudowane zostaną nowe sale zajęć, w których urządzone zostanie przedszkole, a także szatnie, służące całemu obiektowi. Inwestycja zaplanowana została w cyklu dwuletnim.

Zwiększono również fundusze przeznaczone na rozbudowę szkoły w Zawadzie oraz dokończenie budowy parkingu obok szkoły. Na terenie gminy Tarnów wykonane zostaną nowe oświetlenia uliczne, wśród których wymieńmy te przy ul. Lipowej i Zakątnej w Koszycach Małych, ul. Księżycowej i Słonecznej w Koszycach Wielkich czy ul. Słonecznej w Tarnowcu. Dzięki oszczędnościom, do budżetu wprowadzono również wykonanie projektu szatni przy boisku LKS w Tarnowcu.

Warto dodać, że budżet gminny zasiliły kwoty dotacji: 170 tysięcy otrzymanej przez gminę Tarnów ze Starostwa Powiatowego na wspólną realizację zadań przy drogach powiatowych, a także od samorządu województwa na realizację nasadzenia zielenią skarpy przy drodze wojewódzkiej w Porębie Radlnej  w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie sesji, radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie obok szkoły. Dzięki temu gmina Tarnów będzie mogła zakupić działkę, na której w przyszłości w miejscowości powstanie oczekiwany przez mieszkańców budynek służący lokalnej społeczności.

Gmina Tarnów uchwałą radnych przeznaczyła środki finansowe na realizację programów zdrowotnych: profilaktyki zakażeń pneumokokowych oraz profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Dzięki niemu już wkrótce mieszkańcy będą mogli skorzystać z darmowych szczepień, które bez dofinansowania są bardzo kosztowne.

Wśród pozostałych spraw, nad jakimi pochylili się na ostatniej sesji radni znalazło się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Zgłobice czy przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Tarnów w 2018 roku.

Na zakończenie sesji odbyła się zbiórka pieniędzy dla Justyny Drąg, mieszkanki Białej, która od kilku lat zmaga się z nowotworem mózgu. – Stan zdrowia Justyny w ostatnich miesiącach dramatycznie się pogorszył, dziewczyna podjęła leczenie w Meksyku. Jako rada gminy nie mogliśmy pozostać obojętni. Pieniądze zostały przekazane fundacji – mówi Wiesława Mitera, Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.