Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Mały Patriota z flagą

W przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych odbyły się patriotyczne spotkania samorządowców połączone z rozdawaniem flag najmłodszym mieszkańcom gminy Tarnów. „Mały Patriota”, bo pod takim hasłem samorządowcy odwiedzali uczniów, stanowi już cykliczną część obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Młodzi obywatele są bardzo ważną grupą społeczną, która zarówno jest wiernym odbiorcą głoszonych wartości, jak i społecznością stanowiącą przyszłość naszego kraju, dlatego istotne jest to, by opowiadać im o symbolach państwowych w sposób prosty i z uśmiechem na ustach.

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł zawitał do szkół podstawowych w Błoniu, Zgłobicach, Tarnowcu, Zawadzie oraz odwiedził przedszkolaków w „Krainie Marzeń” w Zgłobicach i w Niepublicznym Przedszkolu w Tarnowcu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w patriotycznej pogadance, w trakcie której włodarz naszej gminy opowiadał o znaczeniu symboli narodowych, a uczniowie recytowali wierszyki okolicznościowe. Z tej okazji w jednej ze szkół przygotowano piękny reportaż odpowiadający na pytanie, dlaczego nasza Ojczyzna jest taka piękna.

Do szkół podstawowych w Zbylitowskiej Górze i Porębie Radlnej oraz do przedszkoli w Zbylitowskiej Górze i w Tarnowie na ul. Pszennej zawitał Zastępca Wójta Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik, który nie tylko poprowadził krótką pogadankę patriotyczną, lecz także zaprosił wszystkich małych mieszkańców do wzięcia udziału w biało-czerwonym rajdzie podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera była zaś gościem w szkołach podstawowych w Jodłówce-Wałkach, Woli Rzędzińskiej I i II oraz w przedszkolach na terenie tych miejscowości. Radna wspomniała najmłodszym o najważniejszych rocznicach związanych z obchodami majowych świąt narodowych. Podkreśliła znaczenie symboli państwowych, przypomniała o należnym im szacunku. Prosiła dzieci, by zachowały flagi, które dumnie miałyby przystrajać ich rowery czy wazoniki na biurkach. Apelowała do małych patriotów o to, by wspólnie z rodzicami powiesili tę biało-czerwoną chorągiew i zatrzymali ją do końca roku w związku z akcją Niepodległa. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w wydarzeniu, tańczyły krakowiaka, poloneza w strojach szlacheckich, uroczyście recytowały wierszyki patriotyczne.

Szkoły podstawowe w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich i Łękawce oraz przedszkola w Radlnej i Nowodworzu z uśmiechem na ustach przywitała Radna Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka. W czasie rozdawania biało-czerwonych flag opowiedziała o znaczeniu tych barw narodowych, o ich symbolice. Również prosiła dzieci, by zmobilizowały swoich rodziców do wspólnego rozwieszenia flagi i pozostawienia jej do końca obchodów stulecia niepodległości. Uczniowie, odświętnie ubrani, śpiewali patriotyczne piosenki, deklamowali wierszyki, a nawet pięknie przedstawili legendę o Lechu, Czechu i Rusie.

Spotkania te są dowodem na to, że w placówkach oświatowych na terenie gminy Tarnów wzrastają Mali Patrioci, którzy z zainteresowaniem i wielką uwagą uczestniczyli w tych patriotycznych pogadankach. Oprócz flag najmłodsi mieszkańcy gminnych miejscowości otrzymali od samorządowców słodkie upominki, mające jeszcze bardziej umilić im te patriotyczne spotkania.

Szkoła w Błoniu

Przedszkole "Kraina Marzeń" w Zgłobicach

Szkoła w Zgłobicach

Przedszkole w Tarnowcu

Szkoła w Tarnowcu

Szkoła w Zawadzie

Przedszkole "Pod Kasztanami" w Zbylitowskiej Górze

Szkoła w Zbylitowskiej Górze

Przedszkole "Sacre Coeur" w Zbylitowskiej Górze

Szkoła w Porębie Radlnej

Szkoła w Jodłówce-Wałkach

Przedszkole św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Woli Rzędzińskiej

Szkoła w Woli Rzędzińskiej II

Przedszkole w Woli Rzędzińskiej I

Szkoła w Woli Rzędzińskiej I

Szkoła w Koszycach Wielkich

Szkoła w Koszycach Małych

Przedszkole "Słoneczko" w Radlnej

Przedszkole w Nowodworzu

Szkoła w Łękawce

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.