Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Gmina Tarnów dba o zabytki – kolejne dofinansowanie pozyskane

Gmina Tarnów pozyskała kolejne dofinansowanie na remont zabytków. Dzięki otrzymanym funduszom już wkrótce wyremontowana zostanie kapliczka kamienna – krzyż przydrożny przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu. Dofinansowanie pozyskano z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Kapliczki 2018”. Jest to kolejny przykład dbałości przez gminę Tarnów o obiekty zabytkowe, która wychodzi daleko poza narzucone ustawowo zadania z zakresu opieki nad zabytkami.

Obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy Tarnów od kilku lat są w zainteresowaniu władz samorządowych. Gmina Tarnów sukcesywnie prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zarówno przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków jak i stanowiących lokalne dziedzictwo kulturowe, daleko wykraczające nad Gminny Program Opieki nad Zabytkami.

Od kilku lat podejmujemy działania mające na celu zachowanie naszych gminnych zabytków od zniszczenia, przywrócenie im świetności, a także nadanie nowego znaczenia. Dbamy o zabytki, gdyż rozumiemy ich wartość. Zabytki stanowią nie tylko o walorach turystycznych naszej gminy, ale przede wszystkim o dobrach kulturalnych i dziedzictwie narodowy. Są elementem naszej kultury i historii – mówi Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów.

Zabytkowych obiektów w gminie Tarnów nie brakuje. Są to przede wszystkim obiekty sakralne, zabytkowe kościoły, zabudowania dworsko-folwarczne czy liczne cmentarze wojenne. Ale do zabytków zaliczyć można również przydrożne kapliczki i krzyże, o które samorząd gminny od kilku lat dba w szczególny sposób.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach na terenie gminy Tarnów odremontowano m.in. kapliczkę domkową w Porębie Radlnej, kapliczkę pw. Najświętszego Serca Jezusa w Łękawce, dziewiętnastowieczny ołtarzyk w kapliczce domkowej mieszczącej się na cmentarzu wojennym w Tarnowcu, kapliczkę „Nad zimną wodą” w Woli Rzędzińskiej, Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem w Koszycach Wielkich czy kapliczkę – krzyż w Koszycach Małych czy zbylitowską zabytkową figurę św. Floriana. Na wszystkie z powyższych prac pozyskano fundusze zewnętrzne.

W tym roku, dzięki pozyskanemu właśnie dofinansowaniu z programu „Małopolskie Kapliczki 2018” wyremontowana zostanie zabytkowa kapliczka kamienna z pasyjką i płaskorzeźbą św. Michała Archanioła z 1889 r. położona przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tarnowiec.

Dodajmy, że w bieżącym roku samorząd gminny przeznaczył również środki na remont zabytkowego kościoła w Zbylitowskiej Górze. Został też złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie remontu cmentarza wojskowego w Błoniu. W ciągu całego roku działania samorządu w kwestii dbałości o zabytki obejmują również prace porządkowe czy drobne bieżące naprawy.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.