Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II

W Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Błoniu 10 maja odbyła się XIII edycja konkursu poświęconego patronowi placówki. Tegoroczne wydarzenie upływało pod hasłem „Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II”, a jego uczestnikami byli uczniowie  klas IV–VII szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów. Spotkanie ku pamięci Papieża Polaka współorganizowało Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, a honorowym patronatem objęli je Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz Biskup Ordynariusz Ksiądz Andrzej Jeż.

Zgromadzeni rozpoczęli wydarzenie wspólną modlitwą, której przewodniczył członek jury – ks. Piotr Barczyk. Jego tematyka nawiązywała do słów Jana Pawła II – „»… Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną«. Święty Jan Paweł II – syn narodu polskiego, syn polskiej ziemi, syn Maryi”. Konkurs obejmował dwie kategorie, na pierwszą składał się test wiedzy połączony z wypowiedzią ustną, na drugą – recytacja wierszy autorstwa Jana Pawła II lub innych poetów, którzy w swej twórczości odnosili się do treści hasła przewodniego. Po teście, uczestnicy przystąpili do części ustnej, losowali po dwa pytania dotyczące historii życia Karola Wojtyły, jego dzieciństwa, okresu II wojny światowej oraz późniejszego etapu, gdy został już Papieżem. W konkurencji tej wzięło udział 13 uczniów, wśród których prym wiedli chłopcy, gdyż miejsca na podium zajęli:

I miejsce – Wojciech Kania z Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach

II miejsce – Szymon Dyrdał z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Błoniu

III miejsce - Paweł Skowron z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Błoniu

Wyróżnienie otrzymała Anna Sztyler –  uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych.

Gdy jedni mierzyli się z testem wiedzy, drudzy deklamowali wiersze. Części artystycznej towarzyszyło mnóstwo ciepłych emocji, uczniowie niejednokrotnie wzruszali, ponieważ z wielką  czcią i szacunkiem recytowali poezję Jana Pawła II oraz innych poetów. Jury, oceniające zarówno pierwszą, jak i drugą kategorię, w składzie: Łukasz Prokop – kierownik ds. bibliotek Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, ks. Piotr Barczyk –  proboszcz  parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Błoniu oraz Agnieszka Małochleb –  nauczycielka języka polskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach, nie potrafiło za pierwszym razem wybrać wygranego. Poproszono więc dwóch wybijających się spośród pozostałych o ponowne wystąpienie, które zadecydowało o wyniku konkursu. Z grona 16 deklamujących wyłoniono tych, którzy wykazali się m.in. najlepszym opanowaniem tekstu, dykcją oraz wyrazem artystycznym.

I miejsce - Karolina Kołton ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

II miejsce –  Julia Barnaś ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie

III miejsce –  Wiktoria Pinas z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach

Wyróżniono również Emilię Wronę ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze.

Wszystkich zgromadzonych swoją obecnością zaszczycił Zastępca Wójta Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik, który wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz upominki laureatom. Spotkanie poświęcone Janowi Pawłowi II zakończyła wspólna modlitwa i „Barka” – ukochana pieśń Papieża Polaka.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.