Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Wójt Gminy Tarnów z absolutorium

Radni udzielili Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Był to najważniejszy punkt obrad w trakcie XXXIX sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się w dniu 23 maja w Domu Ludowym w Radlnej. Oprócz powyższego radni nadali nazwy nowym ulicom, a także dokonali zmian w tegorocznym budżecie  wprowadzając do niego dodatkowe pieniądze, które pozyskała w ostatnim czasie Gmina Tarnów.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło wystąpienie wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła. Włodarz naszej gminy podsumowując 2017 rok mówił o dobrej kondycji finansowej gminy, której budżet w ubiegłym roku udało się zwiększyć o ponad 10 milionów złotych wypracowanych dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Nawiązał także to dobrej współpracy pomiędzy radnymi a urzędem. – Gmina to przede wszystkim mieszkańcy, którzy powołali nas do wspólnego działania na ich rzecz. Dzięki dobrej współpracy jesteśmy w stanie realizować nowe zadania, których jest coraz więcej. Zadania nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale równie ważnej społecznej, poruszającej ludzkie sprawy – mówił wójt dziękując za współpracę radnym oraz sołtysom.

Następnie skarbnik gminy Irena Podraza przytoczyła rekomendacje Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia wójtowi gminy Tarnów. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni udzielili wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 17 głosami za i 1 przeciwnym.

W dalszej części obrad radni nadali nazwy nowym ulicom: Sosnowej w Zgłobicach oraz Cmentarnej w Zbylitowskiej Górze. Wprowadzili również nowe środki do budżetu, które udało się pozyskać gminie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z samorządu województwa na zadania z zakresu ochrony zabytków. Radni podjęli też uchwały dotyczące utworzenia przedszkola przy szkole w Porębie Radlnej i przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego.

W wolnych wnioskach poruszano m.in. sprawy związane z utrzymaniem gminnych dróg czy kanalizacją.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.