Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Dofinansowanie na budowę dróg transportu rolnego

Gmina Tarnów złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na budowę dróg transportu rolnego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym gmina otrzymała kwotę w wysokości ponad 100 tys. zł.

Dzięki pozyskanym funduszom udało się wykonać drogę dojazdową w Zgłobicach wzdłuż Dunajca o długości 865 m. Całość inwestycji po przetargu to koszt ok. 200 tys. zł. Kolejne prace obejmą budowę fragmentu nakładki na drodze bocznej od drogi tzw. Na Borki w miejscowości Nowodworze w kierunku ul. Południowej w miejscowości Tarnowiec. Zakres prac obejmie odcinek o długości ok. 300 m.

 

– Bardzo się cieszymy, że udało nam się kolejny raz pozyskać środki z funduszów Ochrony Gruntów Rolnych na poprawę dojazdu do pól, co w znacznym stopniu poprawi możliwości dojazdowe rolników do gruntów rolnych – mówi kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Mariusz Tyrka.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.