Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Jest porozumienie ze spadkobiercami rodziny Marszałkowiczów. Gmina kupuje tereny ze szkołą i ośrodkiem zdrowia w Zgłobicach!

Negocjacje wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła  z Anną Kobryń, pełnomocnikiem rodziny Marszałkowiczów, dotyczące kupna terenów w Zgłobicach, nareszcie zakończyły się sukcesem. Już w styczniu tereny ze szkołą i ośrodkiem zdrowia w Zgłobicach staną się własnością Gminy Tarnów. Co więcej, trwają negocjacje dotyczące zakupu terenu boiska sportowego.

Do spotkania wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła i pełnomocnik rodziny Marszałkowiczów, spadkobierców terenów w Zgłobicach Anny Kobryń wraz z jej reprezentantem prawnym doszło w dniu wczorajszym, 29 listopada w Urzędzie Gminy Tarnów. Po wielu latach negocjacji, zawarto porozumienie dotyczące kupna terenów pod szkołą i ośrodkiem zdrowia w Zgłobicach. Uzgodniono, że do podpisania aktu notarialnego dojdzie już w styczniu. Co więcej, wynegocjowana cena zakupu terenów jest dobra dla gminy Tarnów. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, gmina wypłaci spadkobiercom rodziny Marszałkowiczów odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za lata 2011-2018 oraz wycofa toczące się w sądzie postępowanie.

- Bardzo dziękuję Pani Annie Kobryń za zawarcie porozumienia i zgodę na sprzedaż nieruchomości. Tym bardziej, w tak dobrej cenie. Dziękuję również za przychylność w kwestii ostatecznego zakupu boiska sportowego – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Zgodnie bowiem z ustaleniami, po styczniowym zakupie terenów ze szkołą i ośrodkiem zdrowia, strony przystąpią do ustalenia warunków zakupu całości terenu boiska sportowego oraz działki przylegającej do drogi krajowej. Jest to teren o powierzchni blisko 3 ha.

 

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.