Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

W gminie Tarnów z roku na rok przybywa mieszkańców!

Dla gminy Tarnów ostatnie lata to dobry czas, to okres, w którym gminne miejscowości  rozwijały się zarówno gospodarczo, jak i liczebnie. Z roku na rok przybywa w nich mieszkańców, a gmina Tarnów staje się coraz większą społecznością, która na koniec 2018 roku liczy aż 25 495 zameldowanych osób, czyli jest jedną z największych gmin wiejskich w Małopolsce, a nawet w kraju.

W gminie Tarnów w ostatnich latach notuje się dodatni przyrost naturalny, co nie jest często spotykanym trendem w kraju. Oznacza to, że w gminnych miejscowościach rodzi się więcej dzieci, a liczba zgonów jest mniejsza niż liczba urodzeń. Młode małżeństwa chętnie osiedlają się na jej terenie, a korzystne warunki socjalno-bytowe sprzyjają powiększaniu się rodzin, gdyż choćby fakt, iż w każdej miejscowości trzylatki mają zapewnione miejsce w przedszkolu jest dużym ułatwieniem dla pracujących rodziców. Ponadto utrzymywana na wysokim poziomie oświata w znacznym stopniu pomaga dzieciom oraz młodzieży w doskonaleniu ich umiejętności, talentów i pasji, o czym świadczy choćby duża liczba stypendystów osiągających sukcesy w dziedzinach naukowych, sportowych czy artystycznych. Mieszkańców gminy Tarnów z każdym rokiem przybywa, wykupywane są kolejne działki, budowane są następne domy, a co ważne – stan ten utrzymuje się już od wielu lat. Stawki podatków lokalnych dla osób prywatnych oraz prowadzących działalność gospodarczą jako jedne z najniższych w regionie zachęcają do osiedlania się na terenie gminy Tarnów, służą także powstawaniu małych firm i mikroprzedsiębiorstw, co stwarza nowe miejsca pracy. Ponadto bogata oferta kulturalna, szeroka baza sportowo-rekreacyjna, do której należą m.in. place zabaw czy boiska wielofunkcyjne w każdej miejscowości, stwarzają możliwości ciekawego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu zarówno dla ludzi młodych, dzieci, jak i seniorów. Korzystnie wpływa na to także zagospodarowywanie terenów zieleni, ścieżki rowerowe, powstające centra wsi, które uatrakcyjniają gminne miejscowości i ulepszają ich estetykę.

Wyż demograficzny, a jednocześnie coraz większa liczba zabudowań to najlepszy dowód na to, że gmina Tarnów jest miejscem nie tylko atrakcyjnym pod względem położenia, lecz przede wszystkim zapewnia jak najlepsze możliwości bytowe oraz rozwojowe dla jej mieszkańców.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.