Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Spotkania opłatkowe w Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach

Jak co roku w styczniu seniorzy z gminy Tarnów uczestniczą w spotkaniach opłatkowych organizowanych we wszystkich sołectwach. W sobotę, 5 stycznia, odbyły się one w Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze oraz w Zgłobicach.

Zanim jednak seniorzy zasiedli przy stołach, by w ciepłej, świątecznej atmosferze podzielić się opłatkiem, porozmawiać o sąsiedzkich sprawach, czy wspólnie zanucić kolędy, brali oni udział we mszy św., celebrowanej kolejno w poszczególnych parafiach. Nie zabrakło również części artystycznej, gdyż uczniowie tamtejszych szkół przygotowali dla zgromadzonych jasełka, w Tarnowcu Klub Seniora zaprezentował występ kolędowy, a w Zgłobicach na koniec odbył się jeszcze koncert w wykonaniu scholi parafialnej pod batutą organisty Tomasza Smosny. W tej ostatniej miejscowości w organizację opłatków noworocznych włączyli się również absolwenci szkoły.

Następnie przyszedł czas na składanie życzeń, sąsiedzkie rozmowy czy wspólne kolędowanie. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele gminnego samorządu, radni, sołtysi, księża oraz dyrektorzy szkół. Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł złożył także najlepsze noworoczne życzenia wszystkim zgromadzonym.

TARNOWIEC

ZBYLITOWSKA GÓRA

ZGŁOBICE

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.