Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Ukazała się monografia Tarnowca

okładka1W czwartek, 8 sierpnia w urzędzie gminy Tarnów miała miejsce prezentacja książkowej monografii Tarnowca „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro…” W spotkaniu, obok przedstawicieli gminnego samorządu uczestniczyli autorzy poszczególnych części monografii oraz dziennikarze lokalnych mediów.

Monografia jest efektem kilkuletniej pracy, jakiej podjęli się autorzy poszczególnych artykułów, będący niemal w całości mieszkańcami Tarnowca. Postawili przed sobą zadanie ambitne ogarnięcia wszystkich sfer życia Tarnowca od czasów prehistorycznych po współczesne, a nawet przedstawili koncepcję przyszłości tej miejscowości.

Materiał od autorów zebrał i uporządkował Ryszard Lis.

Monografia, której powstanie zainicjował znany tarnowiecki społecznik i wielokrotny radny Mieczysław Srebro, została podzielona na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej „Tarnowiec wczoraj” została zaprezentowana przeszłość miejscowości od czasów prehistorycznych, a następnie historia miejscowości, parafii, sylwetki kapłanów pracujących w Tarnowcu, dzieje tarnowieckiego cmentarza, ochronki, szkół – podstawowej i zawodowej, historia Państwowego Ośrodka Maszynowego, gromady, biblioteki i klubu sportowego. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Jerzy Okoński i Andrzej Szpunar, Mateusz Okoński, ks. Stanisław Skowron, Magdalena Dudek, Agnieszka Woźniak, Kinga Nowak, Maria Ostrowska, Elżbieta Chrząszcz, Ryszard Lis, Jolanta Wajdowicz i Wojciech Wojtarowicz.

W części drugiej zatytułowanej „Tarnowiec dziś” opisana została współczesność tej miejscowości. Autorzy tej części – Mieczysław Srebro, Ryszard Lis, Kinga Nowak, Anna Chmura, Małgorzata Pamuła, Lucyna Onak, Jan Nowak, Elżbieta Chrząszcz i Magdalena Dudek – prezentują rozwój gospodarczy i komunalny Tarnowca, funkcjonowanie przedszkola i zespołu szkół, radnych i sołtysów oraz znajdujące się na terenie miejscowości kapliczki i figury.

Ostatnia część, „Tarnowiec jutro” zawiera wizję Tarnowca w przyszłości. Nie są to oczywiście futurystyczne wizje z pogranicza fantastyki, ale bardzo konkretne, realistyczne wybieganie w stosunkowo niedaleką przyszłość, oparte na konkretnym dokumencie, jakim jest przyjęty przez Radę Gminy Tarnów „Plan odnowy miejscowości Tarnowiec na lata 2010-2016”. Autorzy opracowań zawartych w tej części to Mieczysław Srebro, Jan Nowak oraz wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł prezentują kierunki rozwoju miejscowości, aby w pełni mogła ona zasługiwać na miano nowoczesnej wsi na miarę XXI wieku.

Całość jest bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi fotografiami, na których wielu mieszkańców zapewne ze zdziwieniem zobaczy swoich bliskich, a może i samych siebie. Niektóre z nich były już zgromadzone i publikowane w ramach realizowanego przez miejscowy Zespół Szkół Publicznych projektu „Dyskretny urok starej fotografii”, część z nich – to dotychczas niepublikowane fotografie wyciągnięte z domowych archiwów na potrzeby tej publikacji. Całość zamyka bibliografia publikacji, z których korzystali autorzy, zredagowana przez Adama Rybę.

- W trakcie powstawania monografii grono jej autorów opuścił tragicznie zmarły Jerzy Okoński, ceniony archeolog, społecznik, w przeszłości radny gminy Tarnów, znany z ciętego języka komentator życia społecznego, co czynił na łamach „Nowin” w cyklu felietonów zatytułowanych „Postaw się Okoniem”. Rozpoczętą przez niego pracę nad artykułem do monografii zgodził się dokończyć jego przyjaciel, a zarazem dyrektor tarnowskiego muzeum Andrzej Szpunar, któremu należą się słowa podziękowania – mówi rzecznik gminy Tarnów i zarazem redaktor monografii Piotr Pawlina.

Podczas spotkania włodarz gminy Tarnów Grzegorz Kozioł podziękował autorom za wykonaną przez nich pracę, wręczając każdemu z nich pamiątkowy egzemplarz monografii.

Publikacja „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro…” dofinansowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logos

okładka2

Okładka monografii

Wójt Grzegorz Kozioł wręcza pamiątkowy egzemplarz Jasiowi Woźniakowi, wnukowi Mieczysława Srebry

Wójt Grzegorz Kozioł wręcza pamiątkowy egzemplarz Jasiowi Woźniakowi, wnukowi Mieczysława Srebry

 Sołtys Tarnowca Jan Nowak z pamiątkowym egzemplarzem książki

Sołtys Tarnowca Jan Nowak z pamiątkowym egzemplarzem książki

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.