Nowe stawki za śmieci

Firmy, które zaoferowały najniższe ceny będą odbierać od 1 sierpnia odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów. Niestety, mieszkańcy będą płacić nieco więcej, bo firmy podniosły stawki za wywóz odpadów.

Obecnie gminy odpowiedzialne są za zorganizowanie wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek rozpisać przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wyłonić przedsiębiorcę, który takie odpady będzie odbierał, a potem przeliczyć kwotę na mieszkańca. Zgodnie z tym obowiązkiem w drodze postępowania przetargowego zostały wyłonione podmioty, które w kolejnym okresie zajmą się odbiorem i zagospodarowaniem naszych śmieci.

Nasza gmina, jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych, podzielona jest na trzy sektory. W sektorze pierwszym (Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki), jak również drugim (Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna i Koszyce Małe) przetarg wygrała firma AVR sp. z o.o. ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków czyli śmieci odbierać będzie ta sama co do tej pory. Natomiast w sektorze trzecim (Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra) wyłonionym podmiotem jest firma REMODNIS Kraków sp. z o.o. ul. Półłanki 64.

Niestety, mimo że wybrano najtańsze oferty, to od 1 sierpnia mieszkańcy za śmieci będą płacić trochę więcej, bo firmy podniosły ceny swoich usług. Fakt ten jednak znawców tematu nie dziwi, bo do tej pory w naszej gminie obowiązywały dość niskie stawki – mniejsze niż w sąsiednich gminach. Można podejrzewać, że firmy – gdy weszła ustawa o odpowiedzialności gmin za zorganizowanie odbioru śmieci – chciały zdobyć rynki i dlatego zaniżały ceny. A teraz przedstawione kwoty już odzwierciedlają rzeczywiste koszty i realia rynkowe.

Rada Gminy Tarnów zaakceptowała nowe stawki opłat, które przedstawiamy w tabelce, ale trzeba tutaj podkreślić, że radni głosujący za taką uchwałą nie mieli innego wyjścia – w przetargu wybrano najniższe cenowo i najkorzystniejsze oferty.

- Warto zwrócić uwagę, że wynegocjowaliśmy zwiększenie ilości odpadów zielonych oraz wielkogabarytowych – mówi zastępca wójta Sławomir Wojtasik. – Uwzględnione zostały w tym zakresie wnioski zgłaszane na zebraniach wiejskich.

Informujemy, że mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji, a numery kont indywidualnych pozostają takie same.

Zbiórka odpadów zielonych, a także zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach według harmonogramu.

Odpady wielkogabarytowe zbierane są 4 razy do roku w każdej miejscowości w wyznaczonych terminach i miejscach, a odpady zielone od kwietnia do listopada 2 razy w miesiącu w każdym sołectwie w wyznaczonych terminach i miejscach.

Ponadto każdy mieszkaniec gminy Tarnów – po okazaniu dokumentu tożsamości – może przekazać nieodpłatnie w/w odpady oraz inne odpady komunalne zebrane selektywnie z gospodarstw domowych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, które zlokalizowane są przy ul. Komunalnej 31 (dawna Cmentarna) oraz przy ul. Kąpielowej 4b.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów itp.

Bieżące informacje dotyczące harmonogramów odbiorów, opłat, aktualnych przepisów oraz sposobów segregacji znajdują się na stronie internetowej gminy Tarnów www.gmina.tarnow.pl w zakładce „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Drukuj