2020

Zarządzenie nr VIII/12/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 r.

Zarządzenie nr VIII/7/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie akceptacji cen

Zarządzenie nr VIII/4/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

2019

ZARZĄDZENIE Nr VIII/254/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. - zmiany instrukcji dot. gospodarki kasowej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/253/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/252/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019

ZARZĄDZENIE Nr VIII/251/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019

ZARZĄDZENIE Nr VIII/247/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. -przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży” w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/246/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/244/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/243/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019

ZARZĄDZENIE Nr VIII/239/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. - powołanie komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/238/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. - odstąpienie od prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr VIII/236/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/235/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/234/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019

ZARZĄDZENIE Nr VIII/232/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/229/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. - zmiany instrukcji dot. gospodarki kasowej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/228/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. - zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fk

ZARZĄDZENIE Nr VIII/227/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/226/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/225/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019

ZARZĄDZENIE Nr VIII/223/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE  Nr VIII/220/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej roku 2020  pn. UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

ZARZĄDZENIE Nr VIII/216/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. -  projekt uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/215/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. -  projekt WPF na lata 2020-29

ZARZĄDZENIE Nr VIII/216/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/215/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/213/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/212/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. - wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/211/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. -  zmiany limitów kwot

ZARZĄDZENIE Nr VIII/209/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/208/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/207/2019 z dnia 30 października 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/206/2019 z dnia 30 października 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/205/2019 z dnia 30 października 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/204/2019 z dnia 30 października 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/203/2019 z dnia 30 października 2019 r. - wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/202/2019 z dnia 30 października 2019 r. - wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/201/2019 z dnia 29 października 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/200/2019 z dnia 17 października 2019 r. - ustalenie ceny

ZARZĄDZENIE Nr VIII/199/2019 z dnia 17 października 2019 r. - wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr VIII/197/2019 z dnia 11 października 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/196/2019 z dnia 11 października 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/195/2019 z dnia 9 października 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/194/2019 z dnia 9 października 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/193/2019 z dnia 9 października 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/192/2019 z dnia 2 października 2019 r. - informacja kwartalna z wyk. budżetu za 3 kw 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/191/2019 z dnia 2 października 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/190/2019 z dnia 2 października 2019 r. - wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/186/2019 z dnia 27 września 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/185/2019 z dnia 27 września 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/184/2019 z dnia 27 września 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/182/2019 z dnia 23 września 2019 r. - powołanie Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/181/2019 z dnia 26 września 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/180/2019 z dnia 11 września 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/178/2019 z dnia 11 września 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/177/2019 z dnia 10 września 2019 r. - powołanie biura wyborczego

ZARZĄDZENIE Nr VIII/176/2019 z dnia 10 września 2019 r. - powołanie koordynatora obsługi informatycznej - wybory

ZARZĄDZENIE Nr VIII/175/2019 z dnia 10 września 2019 r. - wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr VIII/173/2019 z dnia 5 września 2019 r. - upoważnienie - wydawanie aktów pełnomocnictwa w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP

ZARZĄDZENIE Nr VIII/172/2019 z dnia 2 września 2019 r.. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/171/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/170/1/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/170/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/169/1/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/169/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/167/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. -  wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr VIII/162/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/161/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/154/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. -  wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/153/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/151/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/150/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/149/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/148/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/144/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. - informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Tarnów za II kw. 2019

ZARZĄDZENIE Nr VIII/143/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. -  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/142/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/141/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/140/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/138/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. - instrukcja kontroli obiegu dok. gospodarki kasowej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/137/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. - instrukcja kontroli obiegu dok. finansowych - zmiana

ZARZĄDZENIE Nr VIII/136/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/135/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/134/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/132/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr VIII/131/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/130/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sołeckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Jodłówce-Wałkach

ZARZĄDZENIE Nr VIII/129/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

ZARZĄDZENIE Nr VIII/128/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/120/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/119/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Jodłówce-Wałkach

ZARZĄDZENIE Nr VIII/118/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr VIII/117/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyr. Publicznej Szkoły w Zgłobicach

ZARZĄDZENIE Nr VIII/116/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/113/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powodziowych

ZARZĄDZENIE Nr VIII/110/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/108/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Jodłówce-Wałkach

ZARZĄDZENIE Nr VIII/105/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Jodłówce-Wałkach

ZARZĄDZENIE Nr VIII/106/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej oraz Sołeckiej Komisji Wyborczej w Jodłówce-Wałkach

ZARZĄDZENIE Nr VIII/103/2019 z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr VIII/102/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr VIII/100/2/2019 z dnia 20 maja 2019 r.. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/100/1/2019 z dnia 20 maja 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/99/1/2019 z dnia 20 maja 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/98/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób za zapewnienie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/96/2019 z dnia 13 maja 2019 r. - podanie do publicznej informacji z wyk. budżetu za 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/95/2019 z dnia 13 maja 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/94/2019 z dnia 13 maja 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/93/2019 z dnia 9 maja 2019 r. -zmiana zarządzenia  VIII/85/2019 (operatorzy informatyczni)

ZARZĄDZENIE Nr VIII/89/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/88/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/87/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/86/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - wyrażenie zgody na użyczenie

ZARZĄDZENIE Nr VIII/85/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - powołanie operatorów informatycznych w ObKW

ZARZĄDZENIE Nr VIII/84/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - ustanowienie gminnego koordynatora obsługi informatycznej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - powołanie biura wyborczego

ZARZĄDZENIE Nr VIII/82/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - informacja kwartalna z wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE Nr VIII/80/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyr

ZARZĄDZENIE Nr VIII/77/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/76/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/75/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/74/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/72/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/71/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. -wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/70/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. - obniżenie ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/69/1/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. - wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/69/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. - powołanie komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/67/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. - powołanie na stanowisko p.o. dyr. Szkoły Podstawowej w Zgłobicach

ZARZĄDZENIE Nr VIII/66/2019 z dnia 29 marca 2019 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/65/2019 z dnia 26 marca 2019 r. - wyrażenie zgody

ZARZĄDZENIE Nr VIII/62/3/2019 z dnia 26 marca 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/62/2/2019 z dnia 26 marca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/61/1/2019 z dnia 26 marca 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr VIII/52/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/51/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/50/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/49/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - powołanie składów sołeckich komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr VIII/48/2019 z dnia 7 marca 2019 r. - konkurs na dyr. Sz. P. nr 2 w Woli Rzędzińskiej

ZARZĄDZENIE Nr VIII/47/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/46/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/45/1/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/45/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/44/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - zmiana zarządzenia - wybory sołeckie

ZARZĄDZENIE Nr VIII/43/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej - wybory sołeckie

ZARZĄDZENIE Nr VIII/42/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/41/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/40/2019 z dnia 25 luty 2019 r. - sprzedaż samochodu służbowego Opel Zafira

ZARZĄDZENIE Nr VIII/36/2019 z dnia 21 luty 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/33/2019 z dnia 11 luty 2019 r. - sprzedaż samochodu służbowego Opel Zafira

ZARZĄDZENIE Nr VIII/30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/29/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. - WPF

ZARZĄDZENIE Nr VIII/26/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w szkołach podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr VIII/25/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

ZARZĄDZENIE Nr VIII/21/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. - w sprawie założeń do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnów

ZARZĄDZENIE Nr VIII/19/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/18/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. - zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/17/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. - w sprawie akceptacji cen wynikających z elaboratu szacunkowego wypłacanych jako odszkodowania za drogi

ZARZĄDZENIE Nr VIII/6/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. - ustalenie wzorów kart do głosowania, wzorów protokołów głosowania oraz wzorów zaświadczeń o wyborze w związku z wyborami sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów, zarządzonymi na dzień 24 marca 2019 roku.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/4/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. - ustalenie średniej wielkości gospodarstwa rolnego w Gminie Tarnów na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/3/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - wzory zgłoszeń - wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Tarnów

ZARZĄDZENIE Nr VIII/2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Tarnów

ZARZĄDZENIE Nr VIII/1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Zafira

2018

VIII Kadencja

Zarządzenie nr VIII/37/2018 z dnia 31-12-2018 r. - archiwizacja dokumentacji realizowanych projektów UE

Zarządzenie nr VIII/36/2018 z dnia 31-12-2018 r. - instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych

Zarządzenie nr VIII/35/2018 z dnia 31-12-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/32/2018 z dnia 31-12-2018 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VIII/30/2018 z dnia 31-12-2018 r. - ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie nr VIII/29/1/2018 z dnia 31-12-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/29/2018 z dnia 31-12-2018 r. - w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2019 roku

Zarządzenie nr VIII/25/2018 z dnia 28-12-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/24/2018 z dnia 28-12-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/23/2018 z dnia 28-12-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/21/2018 z dnia 19-12-2018 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2019.

Zarządzenie nr VIII/19/2018 z dnia 18-12-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VIII/18/2018 z dnia 18-12-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/17/2018 z dnia 18-12-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/16/1/2018 z dnia 4-12-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VIII/16/2018 z dnia 4-12-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/15/2018 z dnia 4-12-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/13/3/2018 z dnia 3-12-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/13/2/2018 z dnia 28-11-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VIII/13/1/2018 z dnia 28-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/10/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VIII/9/2/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/9/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/8/1/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/8/2018 z dnia 26-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/5/2018 z dnia 16-11-2018 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VIII/2/2018 z dnia 20-11-2018 r. - powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VIII/1/2018 z dnia 20-11-2018 r. - określenie liczby zastępców

VII kadencja

Zarządzenie nr VII/168/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/167/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/166/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/165/2018 z dnia 16-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/153/2018 z dnia 16-11-2018 r. - ceny za wynajem lokali użytkowych

Zarządzenie nr VII/152/2018 z dnia 15-11-2018 r. - odwołanie z-cy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/151/2018 z dnia 14-11-2018 r. - projekt WPF na lata 2019-27

Zarządzenie nr VII/150/2018 z dnia 14-11-2018 r. - Projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2019 r.

Zarządzenie nr VII/149/2018 z dnia 8-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/148/2018 z dnia 8-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/147/2018 z dnia 5-11-2018 r. - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/146/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/145/1/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/145/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/144/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/141/2018 z dnia 24-10-2018 r. - powołanie komisji do odbioru zadania

Zarządzenie nr VII/140/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/139/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/138/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/135/2018 z dnia 17-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/132/2018 z dnia 16-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/133/2018 z dnia 17-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/131/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/130/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/129/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/128/2018 z dnia 1-10-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/127/2018 z dnia 1-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/124/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/123/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/122/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/121/2018 z dnia 26-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/120/2018 z dnia 13-09-2018 r. - upoważnienia dla urzędników

Zarządzenie nr VII/119/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/118/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/117/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/116/2018 z dnia 12-09-2018 r. - miejsca umieszczania obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie nr VII/115/2018 z dnia 12-09-2018 r. - Gminne Biuro Wyborcze

Zarządzenie nr VII/113/1/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/113/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/111/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/110/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/109/2018 z dnia 30-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/105/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/104/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/103/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/101/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/100/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/99/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/97/1/2018 z dnia 1-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/97/2018 z dnia 27-07-2018 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/95/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/94/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/93/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/89/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/88/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/87/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/86/2018 z dnia 2-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/83/2018 z dnia 29-06-2018 r. - ustalenie regulaminu wynagradzania pracowników

Zarządzenie nr VII/82/2018 z dnia 29-06-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/81/2018 z dnia 29-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/78/2018 z dnia 27-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/77/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/76/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/75/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/73/2018 z dnia 18-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/72/2018 z dnia 18-06-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/68/2018 z dnia 11-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/59/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/58/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/57/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/56/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/55/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/54_1/2018 z dnia 21-05-2018 r. - podanie do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr VII/54/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/52/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/51/1/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/51/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/50/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/48/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/47/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/46/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/45/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/44/1/2018 z dnia 23-04-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za I kwartał 2018 r.

Zarządzenie nr VII/44/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/43/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/42/2018 z dnia 18-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/38/2018 z dnia 12-04-2018 r. - ogłoszenie o konkursach na dyr. szkół

Zarządzenie nr VII/37/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/36/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/35/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/32/2018 z dnia 29-03-2018 r. - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2017 r.

Zarządzenie nr VII/30/1/2018 z dnia 22-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/30/2018 z dnia 22-03-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/29/2018 z dnia 15-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/28/2018 z dnia 15-03-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/25/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/24/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/23/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/20/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/19/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/18/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/15/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/14/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/11/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/10/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/9/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/8/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/7/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów przeprowadzenia postępowaniu rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola dla którego Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/6/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/5/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/4/1/2018 z dnia 16-01-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za 4 kw. 2017 r.

Zarządzenie nr VII/4/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/1/2018 z dnia 2-01-2018 r. - regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

2017

Zarządzenie nr VII/224/2017 z dnia 29-12-2017 r. - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 r.

Zarządzenie nr VII/223/2017 z dnia 29-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/222/2017 z dnia 29-12-2017 r. - w sprawie: zamiany zarządzenia VII/220/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2018 roku.

Zarządzenie nr VII/220/2017 z dnia 29-12-2017 r. - w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2018 roku.

Zarządzenie nr VII/216/2017 z dnia 28-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/211/2017 z dnia 12-12-2017 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2018

Zarządzenie nr VII/209/2017 z dnia 12-12-2017 r. - powołanie stałej komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr VII/208/2017 z dnia 11-12-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/207/2017 z dnia 11-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/206/2017 z dnia 11-12-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/204/2017 z dnia 1-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/203/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/202/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/201/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/199/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/198/2017 z dnia 17-11-2017 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2018 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VII/196/2017 z dnia 15-11-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/195/2017 z dnia 15-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/194/2017 z dnia 15-11-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/193/2017 z dnia 15-11-2017 r. - powołanie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/192/2017 z dnia 15-11-2017 r. - projektu budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/191/2017 z dnia 15-11-2017 r. - projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2018-2026

Zarządzenie nr VII/190/2017 z dnia 8-11-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/189/2017 z dnia 8-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/188/2017 z dnia 8-11-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/187/2017 z dnia 2-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/186/2017 z dnia 26-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/185/2017 z dnia 26-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/184/2017 z dnia 26-10-2017 r. -informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kw 2017 r.

Zarządzenie nr VII/183/2017 z dnia 23-10-2017 r. - ustalenie stawki najmu

Zarządzenie nr VII/181/2017 z dnia 23-10-2017 r. -zgodna na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie nr VII/180/2017 z dnia 23-10-2017 r. -zgodna na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie nr VII/179/2017 z dnia 19-10-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/178/2017 z dnia 19-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/177/2017 z dnia 19-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/176/2017 z dnia 17-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenia nr VII/175/2017 z dnia 11-10-2017 r. - wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do umożliwienia skazanym wykonywania prac społecznie użytecznych

Zarządzenie nr VII/174/2017 z dnia 9-10-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/173/2017 z dnia 9-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/172/2017 z dnia 9-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenia nr VII/171/2017 z dnia 5-10-2017 r. - ustalenia zasad realizacji prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby skazane

Zarządzenie nr VII/170/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/169/2017 z dnia 5-10-2017 r. - powołanie komisji weryfikującej wnioski stypendialne

Zarządzenie nr VII/168/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/167/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/166/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/163/2017 z dnia 29-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/162/2017 z dnia 29-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/161/2017 z dnia 29-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/160/2017 z dnia 27-09-2017 r. - ustalenie dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr VII/157/2017 z dnia 21-09-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/156/2017 z dnia 21-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/155/2017 z dnia 21-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/150/2017 z dnia 18-09-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/149/2017 z dnia 18-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/148/2017 z dnia 18-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/146/2017 z dnia 8-09-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/145/2017 z dnia 8-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/144/2017 z dnia 8-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/143/2017 z dnia 4-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/142/2017 z dnia 4-09-2017 r. -dodatki funkcyjne i motywacyjne

Zarządzenie nr VII/141/2017 z dnia 4-09-2017 r. -dodatki funkcyjne i motywacyjne

Zarządzenie nr VII/140/2017 z dnia 31-08-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/139/2017 z dnia 31-08-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/133/2017 z dnia 24-08-2017 r. - informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie nr VII/131/2017 z dnia 21-08-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/130/2017 z dnia 21-08-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/129/2017 z dnia 21-08-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/128/2017 z dnia 4-08-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/127/2017 z dnia 2-08-2017 r. - zmiany w planie kont

Zarządzenie nr VII/125/2017 z dnia 2-08-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/123/2017 z dnia 1-08-2017 r. - udzielenie upoważnienia

Zarządzenie nr VII/122/2017 z dnia 31-07-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/121/2017 z dnia 31-07-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/119/2017 z dnia 31-07-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/118/2017 z dnia 24-07-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/113/2017 z dnia 12-07-2017 r. - informacja kwartalna o wykonaniu Budżetu Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/109/2017 z dnia 4-07-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/108/2017 z dnia 4-07-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/107/2017 z dnia 30-06-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/106/2017 z dnia 30-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/105/2017 z dnia 30-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/103/2017 z dnia 21-06-2017 r. - przedłużenie powierzenia stanowiska

Zarządzenie nr VII/104/2017 z dnia 21-06-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/101/2017 z dnia 21-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/100/2017 z dnia 21-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/97/1/2017 z dnia 19-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/97/2017 z dnia 13-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/96/2017 z dnia 13-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/95/2017 z dnia 6-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/94/2017 z dnia 05-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/93/2017 z dnia 05-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/91/2017 z dnia 31-05-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/86/2017 z dnia 26-05-2017 r. - zmiany planu finansowego

Zarządzenie nr VII/85/2017 z dnia 26-05-2017 r. - zmiany planu finansowego

Zarządzenie nr VII/83/2017 z dnia 24-05-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/82/2017 z dnia 23-05-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/81/2017 z dnia 23-05-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/80/2017 z dnia 23-05-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/79/2017 z dnia 16-05-2017 r. -podanie do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr VII/77/2017 z dnia 16-05-2017 r. -instrukcja kasowa

Zarządzenie nr VII/75/2017 z dnia 11-05-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/74/2017 z dnia 11-05-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/72/2017 z dnia 8-05-2017 r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania GBP

Zarządzenie nr VII/71/2017 z dnia 8-05-2017 r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania CAK

Zarządzenie nr VII/69/2017 z dnia 27-04-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/68/2017 z dnia 27-04-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/67/2017 z dnia 27-04-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/66/2017 z dnia 26-04-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/65/2017 z dnia 19-04-2017 r. - informacja kwartalna z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

Zarządzenie nr VII/63/2017 z dnia 19-04-2017 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/62/2017 z dnia 19-04-2017 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/61/2017 z dnia 19-04-2017 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/58/2017 z dnia 11-04-2017 r. - gospodarka kasowa

Zarządzenie nr VII/56/2017 z dnia 11-04-2017 r. - komisja kasacyjna

Zarządzenie nr VII/54/2017 z dnia 11-04-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/53/2017 z dnia 11-04-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/50/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/49/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/48/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/46/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany zasad rozliczeń podatku VAT

Zarządzenie nr VII/45/2017 z dnia 30-03-2017 r. - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2016 r.

Zarządzenie nr VII/44/2017 z dnia 29-03-2017 r. - Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 - 2022.

Zarządzenie nr VII/40/2017 z dnia 27-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/39/2017 z dnia 27-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/38/2017 z dnia 22-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/37/2017 z dnia 22-03-2017 r. - powołania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022

Zarządzenie nr VII/35/2017 z dnia 16-03-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/34/2017 z dnia 16-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/33/2017 z dnia 16-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/32/2017 z dnia 14-03-2017 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/30/2017 z dnia 7-03-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/28/2017 z dnia 7-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/24/2017 z dnia 28-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/23/2017 z dnia 28-02-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/22/2017 z dnia 28-02-2017 r. - przyjęcie nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie nr VII/19/2017 z dnia 21-02-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/18/2017 z dnia 21-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/17/2017 z dnia 21-02-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/16/2017 z dnia 8-02-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/14/2017 z dnia 8-02-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/13/2017 z dnia 2-02-2017 r. - ustalenie wysokości ceny wywoławczej

Zarządzenie nr VII/10/2017 z dnia 2-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/9/1/2017 z dnia 1-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/9/2017 z dnia 31-01-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/8/2017 z dnia 31-1-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/7/2017 z dnia 31-1-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/5/2017 z dnia 16-1-2017 r. - nie skorzystanie z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr VII/2/2017 z dnia 3-1-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/1/2017 z dnia 3-1-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

2016

Zarządzenie nr VII/246/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/245/2016 z dnia 30-12-2016 r. - ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 r.

Zarządzenie nr VII/243/2016 z dnia 30-12-2016 r. - przyjęcie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2017 r.

Zarządzenie nr VII/241/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/240/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/239/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/238/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiana Zarządzenia Nr VII/236/2016 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/237/2016 z dnia 30-12-2016 r. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/236/2016 z dnia 30-12-2016 r. - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/235/2016 z dnia 29-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/234/2016 z dnia 28-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/232/2016 z dnia 31-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/231/2016 z dnia 21-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/230/2016 z dnia 21-12-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/223/2016 z dnia 12-12-2016 r. - powołanie komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr VII/222/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/221/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/220/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/219/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/218/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/217/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/216/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie po dyr Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr VII/215/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie pełnomocnika ds. organizacji COSiP

Zarządzenie nr VII/214/2016 z dnia 30-11-2016 r. - odwołanie dyr Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr VII/213/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie Komisji

Zarządzenie nr VII/212/2016 z dnia 29-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/210/2016 z dnia 21-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/209/2016 z dnia 21-11-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/203/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/202/2016 z dnia 14-11-2016 r. -powołanie komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr VII/200/2016 z dnia 14-11-2016 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VII/199/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/198/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/197/2016 z dnia 14-11-2016 r. - projekt Uchwały Budżetowej na 2017

Zarządzenie nr VII/196/2016 z dnia 14-11-2016 r. -projekt WPF na lata 2017-25

Zarządzenie nr VII/194/2016 z dnia 2-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/192/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zasady rozliczeń VAT

Zarządzenie nr VII/191/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/190/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/189/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/188/2016 z dnia 28-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/184/1/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/184/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/183/2016 z dnia 21-10-2016 r. - gospodarka kasowa

Zarządzenie nr VII/182/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/181/2016 z dnia 21-10-2016 r. - powołania komisji weryfikującej wnioski stypendialne

Zarządzenie nr VII/180/1/2016 z dnia 19-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/180/2016 z dnia 19-10-2016 r. - zmiana instrukcji dot. gospodarki kasowej

Zarządzenie nr VII/176/2016 z dnia 13-10-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/175/2016 z dnia 13-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/174/2016 z dnia 10-10-2016 r. - informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za III kw 2016 roku

Zarządzenie nr VII/173/2016 z dnia 10-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/172/2016 z dnia 10-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/168/1/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/168/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/167/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/165/2016 z dnia 29-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/164/2016 z dnia 29-09-2016 r. - likwidacja ZOSiP

Zarządzenie nr VII/163/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/162/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/161/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/157/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/156/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/155/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/152/2016 z dnia 6-09-2016 r. - zmiany w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym

Zarządzenie nr VII/151/2016 z dnia 5-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/150/2016 z dnia 5-09-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/149/2016 z dnia 1-09-2016 r. - dodatki funkcyjne i motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr VII/148/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/147/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/146/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/145/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/144/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/143/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/142/2016 z dnia 26-08-2016 r. - informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie nr VII/141/2016 z dnia 24-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/138/2016 z dnia 23-08-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/137/2016 z dnia 23-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/136/2016 z dnia 23-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/134/2016 z dnia 12-08-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/132/2016 z dnia 10-08-2016 r. - zmiana instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/128/2016 z dnia 4-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/127/2016 z dnia 4-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/126/A/2016 z dnia 1-08-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/126/2016 z dnia 1-08-2016 r. - zmiana instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/124/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/122/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/121/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/120/2016 z dnia 29-07-2016 r. - Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie nr VII/119/2016 z dnia 27-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/118/2016 z dnia 27-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/117/2016 z dnia 27-07-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/116/2016 z dnia 25-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/115/2016 z dnia 25-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/113/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/112/2016 z dnia 14-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/111/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/110/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/109/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/108/2016 z dnia 12-07-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za II półrocze 2016 r.

Zarządzenie nr VII/107/2016 z dnia 12-07-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/106/2016 z dnia 12-07-2016 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/104/2016 z dnia 6-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/101/2016 z dnia 6-07-2016 r. - ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenie ich w dzierżawę

Zarządzenie nr VII/100/2016 z dnia 5-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/99/2016 z dnia 5-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/97/2016 z dnia 28-06-2016 r. - odzież robocza

Zarządzenie nr VII/96/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/95/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/94/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/93/2016 z dnia 23-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/92/2016 z dnia 9-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/91/2016 z dnia 8-06-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/90/2016 z dnia 8-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/89/2016 z dnia 8-06-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/87/2016 z dnia 6-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/86/2016 z dnia 6-06-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/85/2016 z dnia 1-06-2016 r. -upoważnienie pracowników

Zarządzenie Nr VII/84/2016 z dnia 25-05-2016 r. -zatwierdzenie rocznych sprawozdań GBP

Zarządzenie Nr VII/83/2016 z dnia 25-05-2016 r. -zatwierdzenie rocznych sprawozdań CAK

Zarządzenie nr VII/82/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/81/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 ro

Zarządzenie nr VII/80/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/79/2016 z dnia 20-05-2016 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie Nr VII/78/2016 z dnia 20-05-2016 r. -w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce-Wałkach

Zarządzenie Nr VII/77/2016 z dnia 20-05-2016 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu

Zarządzenie nr VII/76/2016 z dnia 23-05-2016 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2015

Zarządzenie nr VII/75/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/72/2016 z dnia 17-05-2016 r. - określenie liczby z-ców Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/71/2016 z dnia 17-05-2016 r. - odwołanie z-cy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/70/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/69/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/68/2016 z dnia 10-05-2016 r. - udzielenie upoważnienia

Zarządzenie nr VII/67/2016 z dnia 2-05-2016 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/43/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zasad obowiązujących przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów.

Zarządzenie nr VII/66/2016 z dnia 2-05-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/64/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/63/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/62A/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/62/2016 z dnia 26-04-2016 r. - powołanie zespołu ds opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Zarządzenie nr VII/61/2016 z dnia 26-04-2016 r. - przyjęcie w użyczenie

Zarządzenie nr VII/60/2016 z dnia 26-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/59/2016 z dnia 26-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/58/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/57/2016 z dnia 21-04-2016 r. - przyjęcie nieruchomości

Zarządzenie nr VII/56/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/55/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/54/2016 z dnia 19-04-2016 r. - skorzystanie z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr VII/50/2016 z dnia 14-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/49/2016 z dnia 14-04-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/48/2016 z dnia 8-04-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/47/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/46/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/45/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/44/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/42/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/41/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/40/2016 z dnia 30-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/39/2016 z dnia 25-03-2016 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2015 r.

Zarządzenie nr VII/36/2016 z dnia 11-03-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/32/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/31/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/30/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/29/2016 z dnia 22-02-2016 r. - upoważnienie kier GOPS

Zarządzenie nr VII/28/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/27/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/26/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/24/2016 z dnia 16-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/21/2016 z dnia 12-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/20/2016 z dnia 12-02-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/15/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/14/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/12/2016 z dnia 27-01-2016 r. - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/11/2016 z dnia 27-01-2016 r. -wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/10/2016 z dnia 27-01-2016 r. -wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/9/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/8/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/7/2016 z dnia 11-01-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/6/2016 z dnia 11-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/2/2016 z dnia 8-01-2016 r. - wyrażenie zgody na dzierżawę

Zarządzenie nr VII/1/2016 z dnia 8-01-2016 r. - akceptacja cen wynikających z elaboratu

2015

Zarządzenie nr VII/281/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie limitów

Zarządzenie nr VII/280/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zasady rachunkowości oraz planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/279/2015 z dnia 31-12-2015 r. - instrukcja inwentaryzacyjna

Zarządzenie nr VII/276/2015 z dnia 31-12-2015 r. - przyjęcie Planu Finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2016 r.

Zarządzenie nr VII/274/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/273/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/272/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/271/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/270/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/269/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/268/2015 z dnia 31-12-2015 r. -w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr VII/ 78 /2015 Wójta Gminy Tarnów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.

Zarządzenie nr VII/267/2015 z dnia 31-12-2015 r. -zapewnienie okularów korekcyjnych

Zarządzenie nr VII/266/2015 z dnia 31-12-2015 r. - Regulamin ZFŚS w UG Tarnów

Zarządzenie nr VII/265/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyznania dotacji w wyniku otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2016 - z zakresu pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury i tradycji ludowej.

Zarządzenie nr VII/264/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/263/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/262/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/261/2015 z dnia 18-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/260/2015 z dnia 18-12-2015 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/258/2015 z dnia 9-12-2015 r. - powołanie komisji konkursowych

Zarządzenie nr VII/257/2015 z dnia 8-12-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/256/2015 z dnia 7-12-2015 r. - w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter

Zarządzenie nr VII/253/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/252/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/251/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/250/2015 z dnia 19-11-2015 r. -podział dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych

Zarządzenie nr VII/248/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/247/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/246/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/245/2015 z dnia 18-11-2015 r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr VII/244/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/243/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/242/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/241/2015 z dnia 16-11-2015 r. - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VII/227/2015 z dnia 12-11-2015 r. - projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2016 r.

Zarządzenie nr VII/226/2015 z dnia 12-11-2015 r. - projekt WPF na 2016 r

Zarządzenie nr VII/225/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/222/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/221/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/217/2/2015 z dnia 30-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/217/1/2015 z dnia 30-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/213/2015 z dnia 29-10-2015 r. - kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/212/2015 z dnia 29-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/209/2015 z dnia 28-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/208/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/207/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/206/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/205/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/204/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/203/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/202/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/201/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/200/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/198/2015 z dnia 7-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/197/2015 z dnia 7-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/196/2015 z dnia 5-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/195/2015 z dnia 5-10-2015 r. - zapewnienie obsługi systemu informatycznego ObKW

Zarządzenie nr VII/193/2015 z dnia 5-10-2015 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu RP

Zarządzenie nr VII/189/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/188/1/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/188/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/187/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/185/2015 z dnia 24-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/184/2015 z dnia 24-09-2015 r. - powołanie Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych przez suszę

Zarządzenie nr VII/182/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/181/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/180/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/179/2015 z dnia 21-09-2015 r. - powołanie biura wyborczego do organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

Zarządzenie nr VII/178/2015 z dnia 21-09-2015 r. - w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/177/2015 z dnia 21-09-2015 r. - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/175/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/174/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/173/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/172/2015 z dnia 4-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/171/2015 z dnia 4-09-2015 r. - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VII/170/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/169/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/168/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/167/2015 z dnia 4-09-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa

Zarządzenie nr VII/166/4/2015 z dnia 1-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/166/3/2015 z dnia 1-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/166/2015 z dnia 31-08-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa

Zarządzenie nr VII/165/2015 z dnia 31-08-2015 r. - użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr VII/164/2015 z dnia 31-08-2015 r. - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych

Zarządzenie nr VII/163/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/162/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/161/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/160/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/159/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/157/2015 z dnia 20-08-2015 r. - informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie nr VII/155/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/154/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/153/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr VII/152/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku - w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr VII/149/2015 z dnia 14-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/148/2015 z dnia 14-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/147/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/146/2015 z dnia 12-08-2015 r. - powołanie operatorów informatycznych dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji ds referendum

Zarządzenie nr VII/145/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/144/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/143/2015 z dnia 12-08-2015 r. - powołanie członków obwodowych komisji ds referendum

Zarządzenie nr VII/142/2015 z dnia 5-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/141/2015 z dnia 5-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/140/2015 z dnia 5-08-2015 r. - wyrażenie zgody na wynajem

Zarządzenie nr VII/139/2015 z 29-07-2015 r. - w sprawie upoważnień do załatwiania spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa i głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr VII/138/2015 z dnia 29-07-2015 r. - powołanie koordynatora gminnego

Zarządzenie nr VII/137/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy i ustalenia zasad przekazywania jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola.

Zarządzenie nr VII/136/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VII/135/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 4 im Kawalerów Orderu Uśmiechu wchodzącego w skład Zespołu Szkól Publicznych w Zbylitowskiej Górze oraz rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej

Zarządzenie nr VII/134/2015 z dnia 29-07-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/133/2015 z dnia 29-07-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/130/1/2015 z dnia 20-07-2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/119/2015 z dnia 2-07-2015 r. - sprzedaż samochodu służbowego Citroen Berlingo

Zarządzenie nr VII/118/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/117/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/116/2015 z dnia 30-06-2015 r. - powołanie biura do spraw organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr VII/115/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zasady kontroli ogólnodostępnych placów zabaw

Zarządzenie nr VII/114/2015 z dnia 29-06-2015 r. - powołanie ABI

Zarządzenie nr VII/113/2015 z dnia 26-06-2015 r. - wyznaczenie miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/112/2015 z dnia 24-06-2015 r. - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VII/108/2015 z dnia 18-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/107/2015 z dnia 18-06-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/106/2015 z dnia 17-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/105/2015 z dnia 15-06-2015 r. - zmiany w ZFŚS

Zarządzenie nr VII/104/2015 z dnia 10-06-2015 r. - zmiany regulaminu organizacyjnego UG Tarnów

Zarządzenie nr VII/101/2015 z dnia 9-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/100/2015 z dnia 9-06-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/99/2015 z dnia 8-06-2015 r. - ustalenie dni wolnych

Zarządzenie nr VII/98/2015 z dnia 2-06-2015 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/97/2015 z dnia 29-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/95/2015 z dnia 29-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/94/2015 z dnia 28-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/92/2015 z dnia 26-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/91/2015 z dnia 22-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/90/2015 z dnia 22-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/89/2015 z dnia 20-05-2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji danych dot. wykonania budżetu

Zarządzenie nr VII/88/2015 z dnia 20-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/85/2015 z dnia 20-05-2015 r. - stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 10 w Tarnowcu i uzupełnienie składu komisji

Zarządzenie nr VII/81/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/80/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/79/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/78/2015 z dnia 14-05-2015 r. -realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie nr VII/77/2015 z dnia 13-05-2015 r. - stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Zgłobicach

Zarządzenie nr VII/76/2015 z dnia 13-05-2015 r. - odwołanie członka OKW nr 11 w Tarnowcu

Zarządzenie nr VII/75/2015 z dnia 13-05-2015 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/74/2015 z dnia 08-05-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa i uzupełnienie składu w OKW w Łękawce

Zarządzenie nr VII/73/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie : ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/72/2015 z dnia 02-05-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa i uzupełnienie składu w OKW nr 17 w Zawadzie

Zarządzenie nr VII/71/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/70/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/69/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/64/2015 z dnia 27-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/63/2015 z dnia 27-04-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/60/2015 z dnia 22-04-2015 r. -powołanie biura wyborczego

Zarządzenie nr VII/59/2015 z dnia 22-04-2015 r. - dot. zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/58/2015 z dnia 22-04-2015 r. - zmiana w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie nr VII/57/1/2015 z dnia 20-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/57/2015 z dnia 20-04-2015 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/56/2015 z dnia 17-04-2015 r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-24

Zarządzenie nr VII/53/2015 z dnia 9-04-2015 r. - w sprawie: ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/52/2015 z dnia 9-04-2015 r. - w sprawie: ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/51/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/50/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/49/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/47/2015 z dnia 7-04-2015 r. - w sprawie upoważnień do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VII/46/2015 Wójta Gminy Tarnów z dnia 7-04-2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/44A/2015 z dnia 31-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/44/2015 z dnia 31-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/43/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/42/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/41/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/40/2015 z dnia 26-03-2015 r. - powołanie przedstawicieli załogi - dot. ZFŚS

Zarządzenie nr VII/39/2015 z dnia 25-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/38/2015 z dnia 25-03-2015 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2014 r.

Zarządzenie nr VII/37/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/36/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/35/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/34/2015 z dnia 16-03-2015 r. - odwołanie członka sołeckiej komisji wyborczej

Zarządzenie nr VII/33/2015 z dnia 11-03-2015 r. - powołanie członków sołeckich komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/32/2015 z dnia 11-03-2015 r. -zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr VII/31/2015 z dnia 5-03-2015 r. -realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie nr VII/29/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/28/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/27/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/26/2015 z dnia 2-03-2015 r. - wprowadzenie zmian do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/23/2015 z dnia 18-02-2015 r. -powołanie członków Gminnej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr VII/22/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/21/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/20/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/19/2015 z dnia 10-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/18/2015 z dnia 09-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/17/2015 z dnia 09-02-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/16/2015 z dnia 05-02-2015 r. - powołanie ASI

Zarządzenie nr VII/15/2015 z dnia 2-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/14/2015 z dnia 30-01-2015 r. - powołanie komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr VII/13/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/12/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/11/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/8/2015 z dnia 20-01-2015 r. -informacja kwartalna o wykonaniu budżetu za IV kw. 2014 r.

Zarządzenie nr VII/7/2015 z dnia 13-01-2015 r. -wyrażenie zgody na umorzenie zobowiązania

Zarządzenie nr VII/5/2015 z dnia 12-01-2015 r. -ustalenie wzorów zgłoszeń kandydatów do organów sołectwa oraz sołeckich komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/4/2015 z dnia 7-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/3/2015 z dnia 7-01-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/2/2015 z dnia 7-01-2015 r. -wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów

2014

Zarządzenia VII Kadencja

Zarządzenie nr VII/35/2014 z dnia 31-12-2014 r. - druki ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr VII/34/2014 z dnia 31-12-2014 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/32/2014 z dnia 31-12-2014 r. - w sprawie: „Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości
pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów.”

Zarządzenie nr VII/30/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyznanie dotacji w wyniku otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2015 - z zakresu pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury i tradycji ludowej.

Zarządzenie nr VII/29/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Zarządzenie nr VII/28/2014 z dnia 31-12-2014 r. - powołanie przedstawicieli załogi

Zarządzenie nr VII/27/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyjęcie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/26/2014 z dnia 31-12-2014 r. - regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/25/2014 z dnia 31-12-2014 r. - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/23/2014 z dnia 31-12-2014 r. - podział dochodów i wydatków jednostek oświatowych określonych w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/22/2014 z dnia 31-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/21/2014 z dnia 30-12-2014 r. - Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnów na lata 2015 - 2017

Zarządzenie nr VII/20/2014 z dnia 30-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/19/2014 z dnia 30-12-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/17/2014 z dnia 19-12-2014 r. -zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VII/14/2014 z dnia 19-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/13/2014 z dnia 19-12-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/10/2014 z dnia 15-12-2014 r. -powołanie Komisji Konkursowych i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2015

Zarządzenie nr VII/8/2014 z dnia 11-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VII/7/2014 z dnia 10-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/6/2014 z dnia 10-12-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/3/2014 z dnia 2-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenia VI Kadencja

Zarządzenie nr VI/250/2014 z dnia 2-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/249/2014 z dnia 2-12-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/246/2014 z dnia 28-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/245/2014 z dnia 28-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/244/2014 z dnia 28-11-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/243/2014 z dnia 26-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/242/2014 z dnia 26-11-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/241/2014 z dnia 25-11-2014 r. - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2015 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VI/239/2014 z dnia 21-11-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/237/2014 z dnia 17-11-2014 r. - podział dochodów i wydatków jednostek oświatowych określonych ew projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

Zarządzenie nr VI/236/2014 z dnia 14-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/235/2014 z dnia 14-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/234/2014 z dnia 14-11-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/233/2014 z dnia 13-11-2014 r. - projekt budżetu Gminy Tarnów na 2015 r.

Zarządzenie nr VI/232/2014 z dnia 12-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/231/2014 z dnia 12-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/230/2014 z dnia 12-11-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/229/1/2014 z dnia 10-11-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/229/2014 z dnia 31-10-2014 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za III kw. 2014 r.

Zarządzenie nr VI/228/2014 z dnia 31-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/227/2014 z dnia 31-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/226/2014 z dnia 31-10-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/225/2014 z dnia 28-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/222/2014 z dnia 23-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/221/2014 z dnia 22-10-2014 r. - ćwiczenia wojskowe

Zarządzenie nr VI/220/2014 z dnia 22-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/217/2014 z dnia 20-10-2014 r. - archiwizacja dokumentów

Zarządzenie nr VI/215/2014 z dnia 20-10-2014 r. - uzupełnienie komisji

Zarządzenie nr VI/214/2014 z dnia 16-10-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/213/2014 z dnia 16-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/212/2014 z dnia 16-10-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/210/2014 z dnia 15-10-2014 r. - wyznaczenie pracowników samorządowych do składu osobowego obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VI/207/2014 z dnia 8-10-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/206/2014 z dnia 8-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/205/2014 z dnia 8-10-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/204/2014 z dnia 1-10-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/203/2014 z dnia 1-10-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/202/2014 z dnia 1-10-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/201/2014 z dnia 30-09-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/200/2014 z dnia 30-09-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/199/2014 z dnia 30-09-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/198/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie upoważnień do sporządzania aktów pełnomocnictwa oraz do doręczania pakietów wyborczych do glosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr VI/197/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr VI/196/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie nr VI/195/1/2014 z dnia 22-09-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/195/2014 z dnia 22-09-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/194/2014 z dnia 22-09-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/193/2014 z dnia 18-09-2014 r. - ustanowienie pełnomocnika ds wyborów oraz powołanie Gminnego Biura Wyborczego

Zarządzenie nr VI/191/2014 z dnia 12-09-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/190/2014 z dnia 12-09-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/189/2014 z dnia 12-09-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/185/2014 z dnia 04-09-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/184/2014 z dnia 29-08-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/181/2014 z dnia 29-08-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/180/2014 z dnia 29-08-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/179/2014 z dnia 27-08-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/174/2014 z dnia 27-08-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/173/2014 z dnia 28-08-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/172/2014 z dnia 28-08-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/171/2014 z dnia 26-08-2014 r. - wyrażenie zgody na wynajem

Zarządzenie nr VI/170/2014 z dnia 26-08-2014 r. - wyrażenie zgody na wynajem

Zarządzenie nr VI/169/2014 z dnia 26-08-2014 r. - wyrażenie zgody na wynajem

Zarządzenie nr VI/168/2014 z dnia 26-08-2014 r. - ustalenie cen za wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/167/2014 z dnia 22-08-2014 r. - informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie nr VI/165/2014 z dnia 20-08-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/164/2014 z dnia 20-08-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/162/2014 z dnia 12-08-2014 r. - dofinansowanie na zakup podręczników

Zarządzenie nr VI/163/2014 z dnia 13-08-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/160/2014 z dnia 6-08-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/158/2014 z dnia 6-08-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/157/2014 z dnia 6-08-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/147/2014 z dnia 30-07-2014 r. - powołanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr VI/144/2014 z dnia 29-07-2014 r. - zmiany planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/141/2014 z dnia 23-07-2014 r. - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/143/2014 z dnia 29-07-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/142/2014 z dnia 29-07-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/132/2014 z dnia 22-07-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/131/2014 z dnia 22-07-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/130/2014 z dnia 22-07-2014 r. - informacja kwartalna za II kwartał o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/127/2014 z dnia 14-07-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/126/2014 z dnia 14-07-2014 r. - odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/125/2014 z dnia 13-07-2014 r. - odwołanie alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/124/2014 z dnia 12-07-2014 r. - ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/123/2014 z dnia 12-07-2014 r. - ogłoszenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/122/2014 z dnia 10-07-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/121/2014 z dnia 10-07-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/120/2014 z dnia 4-07-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/119/2014 z dnia 4-07-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/118/2014 z dnia 4-07-2014 r. - sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Brava 1,6.

Zarządzenie nr VI/117/2014 z dnia 4-07-2014 r. - ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Brava 1,6.

Zarządzenie nr VI/116/2014 z dnia 3-07-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/115/2014 z dnia 3-07-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/114/1/2014 z dnia 30-06-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/114/2014 z dnia 30-06-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/113/2014 z dnia 30-06-2014 r. - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/112/2014 z dnia 30-06-2014 r. - nie skorzystanie z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr VI/111/2014 z dnia 30-06-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/110/2014 z dnia 30-06-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/109/2014 z dnia 30-06-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/108/2014 z dnia 27-06-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/107/2014 z dnia 23-06-2014 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/103/2014 z dnia 11-06-2014 r. - Regulamin określający tryb i warunki wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów

Zarządzenie nr VI/101/2014 z dnia 6-06-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/100/2014 z dnia 6-06-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/99/2014 z dnia 6-06-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/98/2014 z dnia 5-06-2014 r. - powołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie nr VI/97/2014 z dnia 4-06-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/92/2014 z dnia 28-05-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/91/2014 z dnia 28-05-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/90/2014 z dnia 28-05-2014 r. - ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Brava 1,6.

Zarządzenie nr VI/89/2014 z dnia 22-05-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/88/2014 z dnia 22-05-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/87/2014 z dnia 22-05-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/85/2014 z dnia 19-05-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/83/2014 z dnia 19-05-2014 r. - w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr VI/82/2014 z dnia 19-05-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/81/2014 z dnia 19-05-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/80/2014 z dnia 16-05-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/78/2014 z dnia 16-05-2014 r. - w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr VI/77/2014 z dnia 16-05-2014 r. - w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr VI/75/2014 z dnia 12-05-2014 r. - wprowadzenie zmian w obwodowych komisji wyborczej

Zarządzenie nr VI/74/2014 z dnia 12-05-2014 r. - odwołanie ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 22 w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/73/2014 z dnia 12-05-2014 r. - uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej nr 22 w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/71/2014 z dnia 8-05-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/70/2014 z dnia 8-05-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/70/1/2014 z dnia 8-05-2014 r. - odwołanie ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 23 w Nowodworzu z siedzibą w Domu Ludowym

Zarządzenie nr VI/69/2014 z dnia 07-05-2014 r. - ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawce oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VI/65/2014 z dnia 5-05-2014 r. - powołanie obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VI/64/2014 z dnia 5-05-2014 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VI/63/2014 z dnia 30-04-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/62/2014 z dnia 30-04-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/61/2014 z dnia 30-04-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/60/2014 z dnia 29-04-2014 r. - ustanowienie koordynatora gminnego oraz operatora obsługi informatycznej pełnomocnika RKW w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr VI/59/2014 z dnia 29-04-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/55/2014 z dnia 22-04-2014 r. - wykonanie budżetu za I kwartał 2014 r.

Zarządzenie nr VI/54/2014 z dnia 16-04-2014 r. - zmiana zarządzenia dot. ustalenia zasad i procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tyś euro w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/53/2014 z dnia 15-04-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/52/2014 z dnia 07-04-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/51/2014 z dnia 15-04-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/50/2014 z dnia 10-04-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/49/2014 z dnia 10-04-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/48/2014 z dnia 10-04-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/46/2014 z dnia 07-04-2014 r. - ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawce oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VI/44/2014 z dnia 04-04-2014 r. - wyznaczenie obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr VI/43/2014 z dnia 04-04-2014 r. - miejsca na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do P.E.

Zarządzenie nr VI/41/2014 z dnia 1-04-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/40/2014 z dnia 1-04-2014 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/38/2014 z dnia 31-03-2014 r. - wykonanie budżetu za 2013 r.

Zarządzenie nr VI/37/2014 z dnia 28-03-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/36/2014 z dnia 28-03-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/35/2014 z dnia 28-03-2014 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/34/2014 z dnia 24-03-2014 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie na 2014 rok

Zarządzenie nr VI/33/2014 z dnia 24-03-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/32/2014 z dnia 24-03-2014 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/30/2014 z dnia 11-03-2014 r.- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2013 r

Zarządzenie nr VI/28/2014 z dnia 3-03-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/27/2014 z dnia 3-03-2014 r.- ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenia jej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr VI/25/2014 z dnia 3-03-2014 r.- przyznanie dotacji w wyniku otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2014 - z zakresu pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury i tradycji ludowej.

Zarządzenie nr VI/24/2014 z dnia 28-02-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/23/2014 z dnia 28-02-2014 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/22/2014 z dnia 28-02-2014 r.- powołanie Dyrektora Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/21/2014 z dnia 27-02-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/20/2014 z dnia 27-02-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/18/2014 z dnia 24-02-2014 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VI/17/2014 z dnia 24-02-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/16/2014 z dnia 24-02-2014 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/15/2014 z dnia 20-02-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/14/2014 z dnia 31-01-2014 r.- ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Tarnów na rok 2014.

Zarządzenie nr VI/11/2014 z dnia 29-01-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/10/2014 z dnia 29-01-2014 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/9/2014 z dnia 28-01-2014 r.- informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za IV kwartał 2013 roku

Zarządzenie nr VI/8/2014 z dnia 28-01-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/4/2014 z dnia 10-01-2014 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 r

Zarządzenie nr VI/3/2014 z dnia 10-01-2014 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r

2013

Zarządzenie nr VI/206/2013 z dnia 31-12-2013 r.- stawka za 1 km pojazdów używanych do celów służbowych

Zarządzenie nr VI/202/2013 z dnia 31-12-2013 r.- zmiana Zarządzenia Nr VI/194/2013 Wójta Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2014 r.

Zarządzenie nr VI/200/2013 z dnia 31-12-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/195/2013 z dnia 31-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/194/2013 z dnia 31-12-2013 r.- przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr VI/193/2013 z dnia 30-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/192/2013 z dnia 30-12-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/191/2013 z dnia 30-12-2013 r.- ogłoszenie konkursu na stanowisko dyr. Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/190/2013 z dnia 30-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/189/2013 z dnia 30-12-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/188/2013 z dnia 30-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/187/2013 z dnia 27-12-2013 r.- procedury udzielania i wypłaty stypendiów Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/186/2013 z dnia 24-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/185/2013 z dnia 24-12-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/184/2013 z dnia 16-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/183/2013 z dnia 16-12-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/180/2013 z dnia 16-12-2013 r.- powołanie Komisji Konkursowych i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2014

Zarządzenie nr VI/179/2013 z dnia 13-12-2013 r.- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/177/2013 z dnia 11-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/176/2013 z dnia 11-12-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/173/2013 z dnia 10-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/172/2013 z dnia 6-12-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/169/2013 z dnia 29-11-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/168/2013 z dnia 29-11-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/167/2013 z dnia 27-11-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/166/2013 z dnia 27-11-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/165/2013 z dnia 27-11-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/161/2013 z dnia 26-11-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/160/2013 z dnia 26-11-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/156/2013 z dnia 18-11-2013 r.- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Zarządzenie nr VI/155/2013 z dnia 14-11-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/154/2013 z dnia 14-11-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/153/2013 z dnia 14-11-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/149/2013 z dnia 8-11-2013 r.- wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/148/2013 z dnia 30-10-2013 r.- przyjęcie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/146/2013 z dnia 30-10-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/145/2013 z dnia 30-10-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/143/2013 z dnia 25-10-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/141/2013 z dnia 22-10-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/140/2013 z dnia 22-10-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/139/2013 z dnia 18-10-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/138/2013 z dnia 18-10-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/137/2013 z dnia 18-10-2013 r.- ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/135/2013 z dnia 9-10-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/134/2013 z dnia 9-10-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/133/2013 z dnia 1-10-2013 r.- archiwizacja dokumentów w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/132/2013 z dnia 30-09-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/131/2013 z dnia 30-09-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/129/2013 z dnia 23-09-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/128/2013 z dnia 23-09-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/127/2013 z dnia 20-09-2013 r.- powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr VI/125/2013 z dnia 16-09-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/124/2013 z dnia 16-09-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/123/2013 z dnia 16-09-2013 r.- powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr VI/122/2013 z dnia 16-09-2013 r.- powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr VI/121/2013 z dnia 13-09-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/120/2013 z dnia 13-09-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/119/2013 z dnia 12-09-2013 r.- zmiany w planach jednostek finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/118/2013 z dnia 9-09-2013 r.- zmiana Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/117/2013 z dnia 9-09-2013 r.- wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/116/2013 z dnia 9-09-2013 r.- wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/115/2013 z dnia 6-09-2013 r.- ustalenie zasad archiwizacji w związku z realizacją projektu Akademia Talentów

Zarządzenie nr VI/114/2013 z dnia 30-08-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/113/2013 z dnia 30-08-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/111/2013 z dnia 22-08-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/110/2013 z dnia 22-08-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/109/2013 z dnia 22-08-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/108/2013 z dnia 20-08-2013 r.- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2013 roku

Zarządzenie nr VI/107/2013 z dnia 14-08-2013 r.- ustalenie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów Zespołów Szkół, Szkół Podstawowych i Przedszkoli

Zarządzenie nr VI/106/2013 z dnia 14-08-2013 r.- ustalenie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów Zespołów Szkół, Szkół Podstawowych i Przedszkoli

Zarządzenie nr VI/105/2013 z dnia 6-08-2013 r.- ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie nr VI/104/2013 z dnia 31-07-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/103/2013 z dnia 31-07-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/102/2013 z dnia 25-07-2013 r.- wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/101/2013 z dnia 25-07-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r

Zarządzenie nr VI/100/2013 z dnia 23-07-2013 r.- wyrażenie zgody na obniżenie opłaty dwudziestoletniej

Zarządzenie nr VI/99/2013 z dnia 23-07-2013 r.- wyrażenie zgody na umorzenie zobowiązania

Zarządzenie nr VI/98/2013 z dnia 22-07-2013 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/97/2013 z dnia 22-07-2013 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/96/2013 z dnia 22-07-2013 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/95/2013 z dnia 22-07-2013 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/94/2013 z dnia 22-07-2013 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/93/2013 z dnia 22-07-2013 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/92/2013 z dnia 22-07-2013 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/91/2013 z dnia 18-07-2013 r.- powołanie Zespołu Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnów na lata 2009-15

Zarządzenie nr VI/90/2013 z dnia 17-07-2013 r.- zatwierdzenie wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tarnów

Zarządzenie nr VI/89/2013 z dnia 15-07-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/88/2013 z dnia 15-07-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/87/2013 z dnia 8-07-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/86/2013 z dnia 8-07-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/85/2013 z dnia 1-07-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/84/2013 z dnia 1-07-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/83/2013 z dnia 1-07-2013 r.- zgoda na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/80/2013 z dnia 27-06-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/79/2013 z dnia 27-06-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/78/2013 z dnia 24-06-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/77/2013 z dnia 24-06-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/75/2013 z dnia 19-06-2013 r.- wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/74/2013 z dnia 20-06-2013 r.- w sprawie ustalenia regulaminu świadczenia usług dla użytkowników Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.

Zarządzenie nr VI/73/2013 z dnia 19-06-2013 r.- uchylenie Zarządzenia nr VI/63/2013

Zarządzenie nr VI/72/2013 z dnia 14-06-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/71/2013 z dnia 14-06-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/70/2013 z dnia 14-06-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/69/2013 z dnia 5-06-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/68/2013 z dnia 31-05-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/67/2013 z dnia 31-05-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/66/2013 z dnia 31-05-2013 r.- kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VI/65/2013 z dnia 3-06-2013 r.- wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/64/2013 z dnia 27-05-2013 r.- wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy

Zarządzenie nr VI/63/2013 z dnia 27-05-2013 r.- udzielenie pożyczki dla OSP Jodłówka-Wałki

Zarządzenie nr VI/62/2013 z dnia 23-05-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/60/2013 z dnia 16-05-2013 r.- zgoda na oddanie w użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr VI/59/2013 z dnia 16-05-2013 r.- zgoda na oddanie w użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr VI/58/2013 z dnia 16-05-2013 r.- powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie nr VI/57/2013 z dnia 10-05-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/56/2013 z dnia 10-05-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/55/2013 z dnia 10-05-2013 r.- powołanie Komisji przetargowej

Zarządzenie nr VI/54/2013 z dnia 6-05-2013 r.- powołanie Komisji do spraw szacowania szkód

Zarządzenie nr VI/52/2013 z dnia 30-04-2013 r.- ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie nr VI/50/2013 z dnia 29-04-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/49/2013 z dnia 29-04-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/48/2013 z dnia 29-04-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/46/2013 z dnia 19-04-2013 r.- zmiany instrukcji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie nr VI/45/2013 z dnia 19-04-2013 r.- nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr VI/44/2013 z dnia 17-04-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Zarządzenie nr VI/43/2013 z dnia 17-04-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/42/2013 z dnia 17-04-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/41/2013 z dnia 29-03-2013 r.- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/40/2013 z dnia 29-03-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/39/2013 z dnia 29-03-2013 r.- udzielenie pożyczki dla OSP Jodłówka-Wałki

Zarządzenie nr VI/38/2013 z dnia 29-03-2013 r.- przekazanie uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr VI/37/2013 z dnia 29-03-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/36/2013 z dnia 29-03-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/33/2013 z dnia 27-03-2013 r.- powołanie Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/32/2013 z dnia 27-03-2013 r.- Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2012 r.

Zarządzenie nr VI/31/2013 z dnia 22-03-2013 r.- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów fin-księgowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/30/2013 z dnia 22-03-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/29/2013 z dnia 15-03-2013 r.- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/28/2013 z dnia 12-03-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/27/2013 z dnia 8-03-2013 r.- ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenie ich do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr VI/26/2013 z dnia 8-03-2013 r.- ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenie ich do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr VI/25/2013 z dnia 28-02-2013 r.- określenie kryteriów przyznania pracownikom korzystającym z ZFŚS w UG Tarnów oraz ich wysokości

Zarządzenie nr VI/24/2013 z dnia 28-02-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/23/2013 z dnia 28-02-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/22/2013 z dnia 25-02-2013 r.- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/21/2013 z dnia 25-02-2013 r.- ustalenie ceny wywoławczej

Zarządzenie nr VI/20/2013 z dnia 25-02-2013 r.- nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VI/19/2013 z dnia 25-02-2013 r.- ustalenie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów Zespołów Szkół, Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/18/2013 z dnia 21-02-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/17/2013 z dnia 21-02-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/16/2013 z dnia 13-02-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/15/2013 z dnia 13-02-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/14/2013 z dnia 12-02-2013 r.- wyrażenia zgody na obniżenie opłaty dwudziestoletniej

Zarządzenie nr VI/13/2013 z dnia 1-02-2013 r.- przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Zarządzenie nr VI/12/2013 z dnia 29-01-2013 r.- ustalenie wzoru protokołu do głosowania, wzoru karty oraz zaświadczenia o wyborze w związku z wyborami sołtysa w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/11/2013 z dnia 29-01-2013 r.- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/10/2013 z dnia 28-01-2013 r.- zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/9/2013 z dnia 23-01-2013 r.- regulamin Gminnej Komisji Wyborczej i sołeckiej Komisji Wyborczej w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/8/2013 z dnia 23-01-2013 r.- regulamin kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr VI/7/2013 z dnia 22-01-2013 r.- powołanie członków Sołeckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/6/2013 z dnia 15-01-2013 r.- akceptacja cen wynikających z elaboratu szacunkowego wypłacanych jako odszkodowania za drogi

Zarządzenie nr VI/5/2013 z dnia 15-01-2013 r.- zmiany instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dok. finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/4/2013 z dnia 15-01-2013 r.- instrukcja dot. gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w UG Tarnów

Zarządzenie nr VI/3/2013 z dnia 10-01-2013 r.- powołanie Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/2/2013 z dnia 4-01-2013 r.- ustalenie wzorów zgłoszeń kandydata na sołtysa oraz do Sołeckiej Komisji Wyborczej w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/1/2013 z dnia 4-01-2013 r.- wybór sołtysa wsi Koszyce Małe

2012

Zarządzenie nr VI/223/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/222/2012 z dnia 31-12-2012 - ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2013 r.

Zarządzenie nr VI/220/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/219/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/218/2012 z dnia 31-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/214/2012 z dnia 19-12-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/213/2012 z dnia 19-12-2012 - powołanie Komisji Konkursowych i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2013.

Zarządzenie nr VI/212/2012 z dnia 18-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/211/2012 z dnia 18-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/209/2012 z dnia 17-12-2012 - umorzenia zaległości

Zarządzenie nr VI/207/2012 z dnia 12-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/206/2012 z dnia 12-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/202/2012 z dnia 5-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/201/2012 z dnia 5-12-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/200/2012 z dnia 4-12-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/196/2012 z dnia 28-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/195/2012 z dnia 28-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/194/2012 z dnia 27-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/193/2012 z dnia 27-11-2012 - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2013 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VI/192/2012 z dnia 22-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/191/2012 z dnia 22-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/190A/2012 z dnia 19-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/190/2012 z dnia 19-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/189/2012 z dnia 19-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/188/2012 z dnia 16-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/187/2012 z dnia 16-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/182/2012 z dnia 5-11-2012 - wprowadzenie nowego planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/181/2012 z dnia 5-11-2012 - zamiana "Instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Tarnów"

Zarządzenie nr VI/180/2012 z dnia 5-11-2012 - dopuszczenie do stosowania w Urzędzie Gminy Tarnów programów komputerowych

Zarządzenie nr VI/178/2012 z dnia 5-11-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/177/2012 z dnia 5-11-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/175/2012 z dnia 31-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/174/2012 z dnia 31-10-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/173/2012 z dnia 30-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/172/2012 z dnia 25-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/171/2012 z dnia 22-10-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/170/2012 z dnia 22-10-2012 - zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/168/2012 z dnia 17-10-2012 - powołanie Zespołu ds. kierowania procesem ewakuacji/przyjęcia ludności

Zarządzenie nr VI/167/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/166/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/165/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/164/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/163/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/162/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/161/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/160/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/159/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/158/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/157/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/156/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/155/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/154/2012 z dnia 17-10-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr VI/153/2012 z dnia 17-10-2012 ustalenie cen za wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/152/2012 z dnia 16-10-2012 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/151/2012 z dnia 16-10-2012 - udział w Powiatowym Ćwiczeniu Obronnym

Zarządzenie nr VI/150/2012 z dnia 16-10-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/149/2012 z dnia 16-10-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/148/2012 z dnia 9-10-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/147/2012 z dnia 8-10-2012 - powołanie zespołu

Zarządzenie nr VI/146/2012 z dnia 8-10-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/145/2012 z dnia 8-10-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/144/2012 z dnia 4-10-2012 - powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr VI/143/2012 z dnia 4-10-2012 - instrukcja kasowa

Zarządzenie nr VI/142/2012 z dnia 4-10-2012 - ustalenie stawki bazowej czynszu

Zarządzenie nr VI/141/2012 z dnia 28-09-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r

Zarządzenie nr VI/140/2012 z dnia 28-09-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/139/2012 z dnia 28-09-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/138/2012 z dnia 26-09-2012 udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/137/2012 z dnia 25-09-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/136/2012 z dnia 19-09-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/135/2012 z dnia 19-09-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/134/2012 z dnia 17-09-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/133/2012 z dnia 17-09-2012- zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/132/2012 z dnia 17-09-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r

Zarządzenie nr VI/131/2012 z dnia 6-09-2012 - ustalenie dodatku funkcyjnego dla dyr. szkół

Zarządzenie nr VI/130/2012 z dnia 6-09-2012 - ustalenie dodatku motywacyjnego dla dyr. szkół

Zarządzenie nr VI/127/2012 z dnia 31-08-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/126/2012 z dnia 31-08-2012 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r

Zarządzenie nr VI/125/2012 z dnia 28-08-2012 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r

Zarządzenie nr VI/123A/2012 z dnia 28-08-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/123/2012 z dnia 28-08-2012 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/122/2012 z dnia 28-08-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r

Zarządzenie nr VI/121/2012 z dnia 24-08-2012 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2012 r

Zarządzenie nr VI/120/2012 z dnia 24-08-2012 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/119/2012 z dnia 21-08-2012 - ustalenie ceny wywoławczej

Zarządzenie nr VI/118/2012 z dnia 31-08-2012 - odwołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/117/2012 z dnia 21-08-2012 - powołanie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej oraz udzielenie pełnomocnictwa

Zarządzenie nr VI/116/2012 z dnia 17-08-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/115/2012 z dnia 17-08-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/114/2012 z dnia 9-08-2012 ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie nr VI/110/2012 z dnia 9-08-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/109/2012 z dnia 9-08-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/108/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/107/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/106/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/105/2012 z dnia 31-07-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/104/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Błoniu

Zarządzenie nr VI/103/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zawadzie

Zarządzenie nr VI/102/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zgłobicach

Zarządzenie nr VI/101/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w ZSP w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/100/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Przedszkolu w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VI/99/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/98/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/97/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/96/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zgłobicach

Zarządzenie nr VI/95/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie nr VI/94/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/93/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zawadzie

Zarządzenie nr VI/92/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w ZSP w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/91/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie nr VI/90/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/89/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zawadzie

Zarządzenie nr VI/88/2012 z dnia 23-07-2012 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Zgłobicach

Zarządzenie nr VI/87/2012 z dnia 23-07-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/86/2012 z dnia 23-07-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/85/2012 z dnia 4-07-2012 dopuszczenie do stosowania w UG Tarnów prog. komp.

Zarządzenie nr VI/82/2012 z dnia 28-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/81/2012 z dnia 28-06-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/79/2012 z dnia 19-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/78/2012 z dnia 18-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/77/2012 z dnia 18-06-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/74/2012 z dnia 11-06-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/73/2012 z dnia 11-06-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/71/2012 z dnia 31-05-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/70/2012 z dnia 31-05-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/69/2012 z dnia 31-05-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/67/2012 z dnia 25-05-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/65/2012 z dnia 9-05-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/62/2012 z dnia 9-05-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/61/2012 z dnia 9-05-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/60A/2012 z dnia 7-05-2012 powołanie Kierownika ZOSiP-u

Zarządzenie nr VI/60/2012 z dnia 30-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/58/2012 z dnia 30-04-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/57/2012 z dnia 24-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/56/2012 z dnia 24-04-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/55/2012 z dnia 24-04-2012 zmiany uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/53/2012 z dnia 16-04-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/52/2012 z dnia 16-04-2012 zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/51/2012 z dnia 12-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/50/2012 z dnia 12-04-2012 wszczęcie procedury naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/49/2012 z dnia 11-04-2012 odwołanie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/48/2012 z dnia 10-04-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/47/2012 z dnia 10-04-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów 2012 rok

Zarządzenie nr VI/46/2012 z dnia 2-04-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/43/2012 z dnia 30-03-2012 Zakładowy Plan Kont oraz zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/42/2012 z dnia 30-03-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/41/2012 z dnia 30-03-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/40/2012 z dnia 30-03-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/39/2012 z dnia 29-03-2012 wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/38/2012 z dnia 24-03-2012 określenie kryteriów przyznawania pracownikom korzystających ZFŚS w UGT oraz ich wysokości

Zarządzenie nr VI/37/2012 z dnia 23-03-2012 powołanie Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyr. Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/36/2012 z dnia 22-03-2012 ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie nr VI/35/2012 z dnia 21-03-2012 wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VI/34/2012 z dnia 20-03-2012 sprzedaż samochodu marki Żuk A151C

Zarządzenie nr VI/33/2012 z dnia 16-03-2012 sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2011 r.

Zarządzenie nr VI/32/2012 z dnia 8-03-2012 ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu marki Żuk

Zarządzenie nr VI/31/2012 z dnia 8-03-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/30/2012 z dnia 8-03-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/29/2012 z dnia 060-03-2012 zmiany ZPK oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fin -księg dla UGT w zakresie operacji gospodarczych dot. realizacji zadań w ramach POKL projekt "Akademia Sukcesu"

Zarządzenie nr VI/28/2012 z dnia 24-02-2012 powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Tarnów do Spraw Seniorów

Zarządzenie nr VI/27/2012 z dnia 6-03-2012 powołanie Komisji opiniującej kandydatów do prowadzenie Niepublicznego Zespołu Przedszkola i Szkoły podstawowej w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/26/2012 z dnia 1-03-2012 instrukcja dot. gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/25/2012 z dnia 1-03-2012 zabezpieczenie środków finansowych

Zarządzenie nr VI/24/2012 z dnia 1-03-2012 nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów (zmiana regulaminu - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/41/2013 z 29-03-2013)

Zarządzenie nr VI/23/2012 z dnia 24-02-2012 wyrażenia zgody na obniżenie opłaty za gaz z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku komunalnym w Koszycach Małych.

Zarządzenie nr VI/22/2012 z dnia 21-02-2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/21/2012 z dnia 21-02-2012 zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/20/2012 z dnia 21-02-2012 zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/19/2012 z dnia 21-02-2012 powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VI/18/2012 z dnia 14-02-2012 warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 103,75 m2 w lokalu użytkowym w Koszycach Małych zlokalizowanego na działce nr 685 w Koszycach Małych w celu świadczenia usług w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i lekarskiej opieki rehabilitacyjnej

Zarządzenie nr VI/17/2012 z dnia 1-02-2012 zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/16/2012 z dnia 1-02-2012 ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2012 r.

Zarządzenie nr VI/15/2012 z dnia 1-02-2012 powołanie Komisji opiniującej kandydatów do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zawadzie

Zarządzenie nr VI/14/2012 z dnia 31-01-2012 przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Zarządzenie nr VI/13/2012 z dnia 27-01-2012 zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/12/2012 z dnia 20-01-2012 zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/11/2012 z dnia 20-01-2012 ustalenie wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem

Zarządzenie nr VI/9/2012 z dnia 18-01-2012 zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/7/2012 z dnia 2-01-2012 wprowadzenie Regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr VI/5/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/4/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/3/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/2/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym w Nowodworzu

Zarządzenie nr VI/1/2012 z dnia 2-01-2012 wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym w Koszycach Małych

2011

Zarządzenie nr VI/224/2011 z dnia 29-12-2011 - dopuszczenie do stosowania w Urzędzie Gminy Tarnów prog. komp.

Zarządzenie nr VI/223/2011 z dnia 29-12-2011 - instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w UGT

Zarządzenie nr VI/222/2011 z dnia 29-12-2011 - instrukcja dot. gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych UGT

Zarządzenie nr VI/219/2011 z dnia 29-12-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/218/2011 z dnia 29-12-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzanie nr VI/217/2011 z dnia 29-12-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/216/2011 z dnia 29-12-2011 - powołanie Komisji Konkursowej i ustalenie regulaminu pracy w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w 2012 r.

Zarządzenie nr VI/215/2011 z dnia 29-12-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/214/2011 z dnia 29-12-2011 - zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/213/2011 z dnia 29-12-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/211/2011 z dnia 22-12-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/210/2011 z dnia 22-12-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/209/2011 z dnia 22-12-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/207/2011 z dnia 13-12-2011 - powołanie komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr VI/206/2011 z dnia 13-12-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/205/2011 z dnia 13-12-2011 - zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/204/2011 z dnia 12-12-2011 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Tarnów zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych

Zarządzenie nr VI/203/2011 z dnia 12-12-2011 - wyrażenie zgody na obniżenie opłaty za czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku komunalnym w Koszycach Małych

Zarządzenie nr VI/202/2011 z dnia 1-12-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/201/2011 z dnia 1-12-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/200/2011 z dnia 1-12-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/199/2011 z dnia 1-12-2011 - powołanie Gminnego Zespołu Kierowania Obronę Cywilną

Zarządzenie nr VI/198/2011 z dnia 1-12-2011 - określenia sposobu przygotowania w UGT służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę

Zarządzenie nr VI/197/2011 z dnia 1-12-2011 - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w 2012 r. przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VI/196/2011 z dnia 30-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/195/2011 z dnia 30-11-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/194/2011 z dnia 30-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/193/2011 z dnia 28-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/192/2011 z dnia 28-11-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/191/2011 z dnia 24-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/190/2011 z dnia 22-11-2011 - ustalenie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 r.

Zarządzenie nr VI/189/2011 z dnia 26-11-2011 - powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr VI/188/2011 z dnia 22-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/187/2011 z dnia 22-11-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzanie nr VI/186/2011 z dnia 18-11-2011 - ustalenia wykazu nieruchomości i przeznaczenia jej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr VI/185/2011 z dnia 16-11-2011 - podział na jednostki ogólnych kwot dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/184/2011 z dnia 16-11-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/183/2011 z dnia 16-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/182/2011 z dnia 16-11-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/181/2011 z dnia 14-11-2011 - projektu Budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok

Zarządzenie nr VI/180/2011 z dnia 4-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/179/2011 z dnia 4-11-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/178/2011 z dnia 2-11-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/173/2011 z dnia 2-11-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/172/2011 z dnia 2-11-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/170/2011 z dnia 26-10-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/169/2011 z dnia 26-10-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/168/2011 z dnia 26-10-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/167/2011 z dnia 25-10-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/164/2011 z dnia 11-10-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/163/2011 z dnia 11-10-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok.

Zarządzenie nr VI/162/2011 z dnia 6-10-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/160/2011 z dnia 6-10-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/159/2011 z dnia 6-10-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/158/2011 z dnia 3-10-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/157/2011 z dnia 3-10-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/156/2011 z dnia 28-09-2011 - dopuszczenie do stosowania w UGT programów komputerowych

Zarządzenie nr VI/154/2011 z dnia 28-09-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/152/2011 z dnia 28-09-2011 - zmiany w uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/151/2011 z dnia 19-09-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/150/2011 z dnia 19-09-2011 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr VI/149/2011 z dnia 15-09-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok.

Zarządzenie nr VI/148/2011 z dnia 15-09-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok.

Zarządzenie nr VI/146/2011 z dnia 14-09-2011 - w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/145/2011 z dnia 14-09-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/144/2011 z dnia 14-09-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/143/2011 z dna 7-09-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/142/2011 z dnia 7-09-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/140/2011 z dnia 31-08-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/139/2011 z dnia 31-08-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/137/2011 z dnia 29-08-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/136/2011 z dnia 29-08-2011 - informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2011 r.

Zarządzenie nr VI/133/2011 z dnia 19-08-2011 - upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa oraz do doręczania pakietów wyborczych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr VI/132/2011 z dnia 18-08-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/131/2011 z dnia 18-08-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/130/2011 z dnia 16-08-2011 - wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr VI/129/2011 z dnia 10-08-2011 - wyznaczenie miejsc do umieszczania ogłoszeń i plakatów wyborczych

Zarządzenie nr VI/128/2011 z dnia 05-08-2011 - odmowy umorzenia zaległości

Zarządzenie nr VI/127/2011 z dnia 04-08-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/126/2011 z dnia 04-08-2011 - zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr VI/125/2011 z dnia 2-08-2011 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/124/2011 z dnia 2-08-2011 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/123/2011 z dnia 2-08-2011 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/122/2011 z dnia 2-08-2011 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/121/2011 z dnia 2-08-2011 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/120/2011 z dnia 2-08-2011 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/119/2011 z dnia 2-08-2011 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VI/118/2011 z dnia 28-07-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/117/2011 z dnia 28-07-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/115/2011 z dnia 21-07-2011 - szczegółowy zakres gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, wyposażeniem dodatkowym oraz katalogu norm przydziału odzieży, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/114/2011 z dnia 21-07-2011 - powołanie Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej

Zarządzenie nr VI/113/2011 z dnia 21-07-2011 - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VI/112/2011 z dnia 21-07-2011 - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VI/111/2011 z dnia 21-07-2011 - warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w budynku OZ w Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/110/2011 z dnia 21-07-2011 - warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w budynku OZ w Koszycach Małych przy ul. Głównej 29

Zarządzenie nr VI/108/2011 z dnia 12-07-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administacji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/107/2011 z dnia 12-07-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/106/2011 z dnia 12-07-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/105/2011 z dnia 6-07-2011 - ustanowienie Księgi Jakości wg PN-EN ISO 9001:2009

Zarządzenie nr VI/104/2011 z dnia 1-07-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/103/2011 z dnia 1-07-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/98/2011 z dnia 29-06-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr VI/97/2011 z dnia 29-06-2011 - rozłożenie na raty zaległości

Zarządzenie nr VI/95/2011 z dnia 29-06-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr VI/94/2011 z dnia 29-06-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/93/2011 z dnia 28-06-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr VI/92/2011 z dnia 27-06-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr VI/91/2011 z dnia 22-06-2011 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/90/2011 z dnia 14-06-2011 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/89/2011 z dnia 14-06-2011 - zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/88/2011 z dnia 14-06-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/87/2011 z dnia 13-06-2011 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/86/2011 z dnia 13-06-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/85/2011 z dnia 13-06-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/84/2011 z dnia 09-06-2011 - ustalenie planu kont dla Projektu pn: „Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej"

Zarządzenie nr VI/83A/2011 z dnia 09-06-2011 - Przystąpienie do wdrożenia SZJ w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/83/2011 z dnia 09-06-2011 - uzupełnienie składu GZI

Zarządzenie nr VI/82/2011 z dnia 08-06-2011 - ustalenia wzoru druków dot. wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach

Zarządzenie nr VI/81/2011 z dnia 08-06-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/80/2011 z dnia 07-06-2011 - wyrażenia zgody

Zarządzenie nr VI/79/2011 z dnia 01-06-2011 - upoważniania osób do wystawiania oraz potwierdzania odbioru faktur VAT

Zarządzenie nr VI/78/2011 z dnia 31-05-2011 - informacja dot. wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2010 r.

Zarządzenie nr VI/76/2011 z dnia 24-05-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/75/2011 z dnia 24-05-2011 - zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/74/2011 z dnia 24-05-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/73/2011 z dnia 18-05-2011 - zgoda na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/72/2011 z dnia 18-05-2011 - ustalenie wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem celem prowadzenia działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej

Zarządzenie nr VI/71/2011 z dnia 11-05-2011 - przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie nr VI/70/2011 z dnia 29-04-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok

Zarządzenie nr VI/69/2011 z dnia 29-04-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/67/2011 z dnia 20-04-2011 - wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr VI/65/2011 z dnia 19-04-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/64/2011 z dnia 19-04-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów 2011 r.

Zarządzenie nr VI/63/2011 z dnia 18-04-2011 - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/62/2011 z dnia 18-04-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/61/2011 z dnia 18-04-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/60/2011 z dnia 18-04-2011 - zmiany normy zużycia oleju napędowego dla sa. sł. SG Kia Sorento

Zarządzenie nr VI/59/2011 z dnia 15-04-2011 - zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Tarnów.

Zarządzenie nr VI/56/2011 z dnia 31-03-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/55/2011 z dnia 31-03-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/53/2011 z dnia 29-03-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/52/2011 z dnia 29-03-2011 - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2010 r.

Zarządzenie nr VI/51/2011 z dnia 29-03-2011 - ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach MRPO Działanie 3.2 schemat A

Zarządzenie nr VI/50/2011 z dnia 22-03-2011 - stawki za wynajem obiektów sportowych przy szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów

Zarządzenie nr VI/49/2011 z dnia 17-03-2011 - w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Gminy Tarnów programów komputerowych.

Zarządzenie nr VI/47/2011 z dnia 17-03-2011 - zmiany w składzie GBS

Zarządzenie nr VI/46/2011 z dnia 15-03-2011 - przekazanie tablic reklamowych

Zarządzenie nr VI/45/2011 z dnia 14-03-2011 - ustalenie stawek za umieszczanie reklam na tablicach reklamowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/44/2011 z dnia 9-03-2011 - ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/43/2011 z dnia 9-03-2011 - zasady obowiązywania przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów

Zarządzenie nr VI/42/2011 z dnia 4-03-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/41/2011 z dnia 4-03-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/40/2011 z dnia 4-03-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/39/2011 z dnia 01-03-2011 ustalenie dodatku motywacyjnego dla dyr. szkół

Zarządzenie nr VI/38/2011 z dnia 25-02-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/37/2011 z dnia 28-02-2011 - zmiana zarządzenia VI/19/2011 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Zarządzenie nr VI/36/2011 z dnia 24-02-2011 - zgoda na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/35/2011 z dnia 24-02-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/34/2011 z dnia 24-02-2011 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/33/2011 z dnia 21-02-2011 - określenie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Tarnów i gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr VI/32/2011 z dnia 21-02-2011 - ustalenie ceny wywoławczej

Zarządzenie nr VI/31/2011 z dnia 20-02-2011 - wybory sołtysa i rady sołeckiej w Tarnowcu

Zarządzenie nr VI/30/2011 z dnia 11-02-2011 - wyrażenia zgody

Zarządzenie nr VI/29/2011 z dnia 11-02-2011 - zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr VI/28/2011 z dnia 9-02-2011 - powołanie członków sołeckich komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r.

Zarządzenie nr VI/27/2011 z dnia 1-02-2011 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/26/2011 z dnia 31-01-2011 - wyrażenia zgody na jednorazowe wejście w teren

Zarządzenie nr VI/25/2011 z dnia 25-01-2011 - ustalenia zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „ AKADEMIA SUKCESU”

Zarządzenie nr VI/24/2011 z dnia 31-01-2011 - zmiany Zakładowego Planu Kont oraz zasad rachunkowości ( polityki rachunkowo?ci) w Urzędzie Gminy Tarnów.

Zarządzenie nr VI/23/2011 z dnia 31-01-2011 - zmiana regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Zarządzenie nr VI/22/2011 z dnia 25-01-2011 - Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/21/2011 z dnia 25-01-2011 - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/20/2011 z dnia 25-01-2011 - zestawienie planów finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr VI/19/2011 z dnia 25-01-2011 - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Zarządzenie nr VI/18/2011 z dnia 25-01-2011 - Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych dla Urzędu Gminy Tarnów w zakresie operacji gospodarczych dotyczących realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „ AKADEMIA SUKCESU”

Zarządzenie nr VI/17/2011 z dnia 25-01-2011 - powołanie członków Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów i wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/16/2011 z dnia 21-01-2011 - zmiany do projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie nr VI/15/2011 z dnia 19-01-2011 - dot. wynagrodzeń nauczycieli

Zarządzenie nr VI/14/2011 z dnia 19-01-2011 - w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zebrań wiejskich

Zarządzenie nr VI/13/2011 z dnia 12-01-2011 - wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr VI/12/2011 z dnia 12-01-2011 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/11/2011 z dnia 12-01-2011 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VI/10/2011 z dnia 12-01-2011 - zmiana do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarządzenie nr VI/9/2011 z dnia 11-01-2011 - wzory protokołów głosowania, wzory kart do głosowania oraz zaświadczenia o wyborze w związku z wyborami sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów zarządzonych na dzień 20 stycznia 20 lutego 2011 r.

Zarządzenie nr VI/8/2011 z dnia 11-01-2011 - ustalenie regulaminu GKW i SKW powołanych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/7/2011 z dnia 10-01-2011 - akceptacja cen wynikających z elaboratu szacunkowego wypłacanych jako odszkodowania za drogi

Zarządzenie nr VI/6/2011 z dnia 10-01-2011 - odwołanie Gminnego Koordynatora Sportu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/5/2011 z dnia 10-01-2011 - ustalenie wzorów zgłoszeń kandydatów do organów sołectwa oraz sołeckich komisji wyborczych w Gminie Tarnów

Zarządzenie nr VI/4/2011 z dnia 10-01-2011 - wybór sołtysów i rad sołeckich w Gminie Tarnów

Zarządzenie nr VI/3/2011 z dnia 5-01-2011 - powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr VI/2/2011 z dnia 3-01-2011 - zmiany"Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów"

Zarządzenie nr VI/1/2011 z dnia 3-01-2011 - oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie

2010

VI kadencja

Zarządzenie nr VI/29/2010 z dnia 30-12-2010 - zasady rachunkowości oraz plan kont w zakresie ewidencji podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych w UGT

Zarządzenie nr VI/28/2010 z dnia 30-12-2010 - zmiana instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr VI/27/2010 z dnia 30-12-2010 - wprowadzenie instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie nr VI/26/2010 z dnia 30-12-2010 - dopuszczenie do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/24/2010 z dnia 30-12-2010 - powołania GKRPA

Zarządzenie nr VI/21/2010 z dnia 30-12-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/20/2010 z dnia 30-12-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/17/2010 z dnia 30-12-2010 - Zakładowy Plan Kont oraz zasady rachunkowości w UGT

Zarządzenie nr VI/14/2010 z dnia 3-12-2010 - udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa”

Zarządzenie nr VI/13/2010 z dnia 22-12-2010 - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VI/12/2010 z dnia 22-12-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/11/2010 z dnia 22-12-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/10/2010 z dnia 14-12-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/8/2010 z dnia 14-12-2010 - zapewnienie funkcjonowania i koordynacja kontroli zarządczej w Gminie Tarnów

Zarządzenie nr VI/6/2010 z dnia 10-12-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/5/2010 z dnia 10-12-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/4/2010 z dnia 10-12-2010 - powołanie komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr VI/3/2010 z dnia 9-12-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.

Zarządzenie nr VI/2/2010 z dnia 9-12-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

V kadencja

Zarządzenie nr V/183/2010 z dnia 3-12-2010 - powołanie Komisji Konkursowych i ustalenie reg. ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w 2011 r.

Zarządzenie nr V/182/2010 z dnia 3-12-2010 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr V/181/2010 z dnia 2-12-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/180/2010 z dnia 2-12-2010 - powołanie Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr V/179/2010 z dnia 1-12-2010 - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/178/2010 z dnia 30-11-2010 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w ZSP w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr V/177/2010 z dnia 30-11-2010 - powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Sz. P. w Porębie Radnej

Zarządzenie nr V/176/2010 z dnia 30-11-2010 - powierzenie obowiązków Kierownika Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/175/2010 z dnia 30-11-2010 - odwołanie pełniącego obowiązku Kierownika Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/174/2010 z dnia 29-11-2010 - ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w 2011 r. przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr V/173/2010 z dnia 24-11-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/172/2010 z dnia 24-11-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/171/2010 z dnia 15-11-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/170/2010 z dnia 15-11-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/169/2010 z dnia 15-11-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/166/2010 z dnia 12-11-2010 - projekt budżetu Gminy Tarnów na 2011 r.

Zarządzenie nr V/165/2010 z dnia 10-11-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/164/2010 z dnia 8-11-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/163/2010 z dnia 8-11-2010 - zmiana uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/162/2010 z dnia 2-11-2010 - zapewnienie obsługi systemu informatycznego ObKW

Zarządzenie nr V/161/2010 z dnia 2-11-2010 - profilaktyczne posiłki i napoje

Zarządzenie nr V/160/2010 z dnia 2-11-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/159/2010 z dnia 2-11-2010 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr V/158/2010 z dnia 29-10-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr V/157/2010 z dnia 29-10-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/154/2010 z dnia 22-10-2010 - stawek za umieszczanie reklam

Zarządzenie nr V/153/2010 z dnia 22-10-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/152/2010 z dnia 19-10-2010 - zapewnienie obsługi systemu informatycznego ObKW

Zarządzenie nr V/151/2010 z dnia 19-10-2010 - miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr V/150/2010 z dnia 19-10-2010 - zapewnienie informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej i ObKW

Zarządzenie nr V/149/2010 z dnia 19-10-2010 - upoważnienie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Tarnów, Rady Powiatu Tarnowskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborach Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/148/2010 z dnia 13-10-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/147/2010 z dnia 13-10-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/146/2010 z dnia 11-10-2010 - przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie UGT

Zarządzenie nr V/144/2010 z dnia 5-10-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.

Zarządzenie nr V/143/2010 z dnia 5-10-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/141/2010 z dnia 1-10-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/140/2010 z dnia 1-10-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/139/2010 z dnia 29-09-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/138/2010 z dnia 22-09-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/137/2010 z dnia 22-09-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/131/2010 z dnia 10-09-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/123/2010 z dnia 2-09-2010 - ewidencja i sporządzanie sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Tarnów.

Zarządzenie nr V/121/2010 z dnia 2-09-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/120/2010 z dnia 30-08-2010 - Instrukcja inwentaryzacyjna składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/119/2010 z dnia 30-08-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/118/2010 z dnia 26-08-2010 - Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/117/2010 z dnia 26-08-2010 - zmiany „ Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów”.

Zarządzenie nr V/115/2010 z dnia 25-08-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/114/2010 z dnia 25-08-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/112/2010 z dnia 20-08-2010 - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Zarządzenie nr V/110/2010 z dnia 12-08-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/108/2010 z dnia 12-08-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/103/2010 z dnia 6-08-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/102/2010 z dnia 6-08-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/101/2010 z dnia 4-08-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2010 r.

Zarządzenie nr V/97/2010 z dnia 30-07-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/95/2010 z dnia 26-07-2010 - zmiany finansowe jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/94/2010 z dnia 26-07-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/93/2010 z dnia 22-07-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2010 r.

Zarządzenie nr V/92/2010 z dnia 22-07-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/91/2010 z dnia 22-07-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/89/2010 z dnia 15-07-2010 - ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenie do oddania jej w dzierżawę

Zarządzenie nr V/88/2010 z dnia 15-07-2010 - wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie nr V/87/2010 z dnia 15-07-2010 - ustalenie regulaminu pracy Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/86/2010 z dnia 13-07-2010 - przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie nr V/85/2010 z dnia 13-07-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2010 r.

Zarządzenie nr V/84/2010 z dnia 13-07-2010 - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr V/83/2010 z dnia 12-07-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/82/2010 z dnia 08-07-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/81/2010 z dnia 08-07-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/80/2010 z dnia 30-06-2010 - wyznaczenia pracowników UGT do składu komisji ds. szacowania szkód powodziowych w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie nr V/79/2010 z dnia 30-06-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2010 r.

Zarządzenie nr V/78/2010 z dnia 30-06-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/77/2010 z dnia 29-06-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2010 r.

Zarządzenie nr V/76/2010 z dnia 29-06-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/75/2010 z dnia 29-06-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/73/2010 z dnia 17-06-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/72/2010 z dnia 17-06-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/70/2010 z dnia 11-06-2010 - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/69/2010 z dnia 08-06-2010 - ustalenie ceny wywoławczej

Zarządzenie nr V/68/2010 z dnia 07-06-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/67/2010 z dnia 07-06-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/66/2010 z dnia 01-06-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2010 r.

Zarządzenie nr V/65/2010 z dnia 01-06-2010 - upoważnienie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta RP

Zarządzenie nr V/64/2010 z dnia 01-06-2010 - powołanie Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr V/63/A/2010 z dnia 31-05-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/63/2010 z dnia 31-05-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/61/2010 z dnia 31-05-2010 - powołanie członków ObKW

Zarządzenie nr V/60/2010 z dnia 27-05-2010 - wskazanie pracowników samorządowych do składów ObKW

Zarządzenie nr V/59/2010 z dnia 19-05-2010 - powołanie gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów ObKW w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie nr V/57a/2010 z dnia 20-05-2010 - wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr V/57/2010 z dnia 19-05-2010 - podanie do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/56/2010 z dnia 19-05-2010 - powołanie Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej

Zarządzenie nr V/55/2010 z dnia 19-05-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/54/2010 z dnia 17-05-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/53/2010 z dnia 14-05-2010 - powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej

Zarządzenie nr V/52/2010 z dnia 13-05-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/51/2010 z dnia 13-05-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/50/2010 z dnia 13-05-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/49/2010 z dnia 12-05-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/47/2010 z dnia 27-04-2010 - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. Sz. P. w Porębie Radnej

Zarządzenie nr V/46/2010 z dnia 26-04-2010 - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr V/45/2010 z dnia 26-04-2010 - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr V/44/2010 z dnia 23-04-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/43/2010 z dnia 23-04-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/42/2010 z dnia 23-04-2010 - zbycia nieruchomości

Zarządzenie nr V/41/2010 z dnia 23-04-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/40/2010 z dnia 23-04-2010 - dot. obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie nr V/39/2010 z dnia 22-04-2010 - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr V/38/2010 z dnia 22-04-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/37/2010 z dnia 19-04-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/36/2010 z dnia 13-04-2010 - ustalenie dni wolnych od pracy dla pracowników UGT

Zarządzenie nr V/35/2010 z dnia 12-04-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/34/2010 z dnia 12-04-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/33/2010 z dnia 12-04-2010 - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/32/2010 z dnia 01-04-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/31/2010 z dnia 25-03-2010 - wyrażenia na obciążenie nieruchomości służebnością
zal 31

Zarządzenie nr V/30/2010 z dnia 25-03-2010 - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/29/2010 z dnia 25-03-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/28/2010 z dnia 19-03-2010 - regulamin Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/27/2010 z dnia 19-03-2010 - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2009 r.

Zarządzenie nr V/26/2010 z dnia 18-03-2010 - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr V/25/2010 z dnia 15-03-2010 - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2010 r.

Zarządzenie nr V/23/2010 z dnia 25-02-2010 - ustalenia norm zużycia oleju napędowego dla samochodu służbowego Citroen Berlingo nr rej KT 69 265

Zarządzenie nr V/24/2010 z dnia 25-02-2010 - ustalenia zasad i procedur udzielania zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/22/2010 z dnia 25-02-2010 - zestawienie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/21/2010 z dnia 25-02-2010 - powołanie Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej działającej w budynku Szkoły Filialnej w Białej

Zarządzenie nr V/20/2010 z dnia 25-02-2010 - ustalenie tabeli norm i przydziału oraz zasad gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą

Zarządzenie nr V/19/2010 z dnia 25-02-2010 - zapewnienia okularów korygujących

Zarządzenie nr V/18/2010 z dnia 25-02-2010 - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr V/17/2010 z dnia 16-02-2010 - ustalenie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Tarnów i jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/15/2010 z dnia 16-02-2010 - określenia dla Jednostek kwoty zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

Zarządzenie nr V/14/2010 z dnia 16-02-2010 - zmiana „ Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów”.

Zarządzenie nr V/13/2010 z dnia 16-02-2010 - ustalenie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Gimnazjów Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/12/2010 z dnia 15-02-2010 - ustalenie stawki najmu

Zarządzenie nr V/11/2010 z dnia 03-02-2010 - powołanie komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr V/10/1/2010 z dnia 02-02-2010 - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 r.

Zarządzenie nr V/10/2010 z dnia 02-02-2010 - udzielenie pożyczki dla OSP Jodłówka-Wałki

Zarządzenie nr V/9/2010 z dnia 02-02-2010 - ustalenie stawki najmu

Zarządzenie nr V/8/2010 z dnia 02-02-2010 - sprzedaż samochodu pożarniczego marki Magirus 125 D 10 A

Zarządzenie nr V/7/2010 z dnia 25-01-2010 - ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Magirus 125 D 10 A.

Zarządzenie nr V/6/2010 z dnia 25-01-2010 - akceptacji cen wynikających z elaboratu szacunkowego wypłacanych jako odszkodowania za drogi

Zarządzenie nr V/5/2010 z dnia 25-01-2010 - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Zarządzenie nr V/4/2010 z dnia 20-01-2010 - zmian do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie nr V/3/2010 z dnia 12-01-2010 - ustalenia ceny wykonania kopii dokumentów lub wydruków aktów prawnych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr V/2/2010 z dnia 12-01-2010 - wynagrodzeń nauczycieli

Zarządzenie nr V/1/2010 z dnia 11-01-2010 - ustalenia stawki bazowej czynszu