Od dnia 11 maja br. kasa Urzędu Gminy Tarnów jest czynna przy zachowaniu szczególnych zasad ochrony i bezpieczeństwa pracowników oraz osób dokonujących wpłat.

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek 8:30 – 16:00  (przerwa 13:00 – 13:30)
wtorek – piątek 8:00 – 15:00 (przerwa 13:00 – 13:30)

Zachęcamy jednak do dokonywania płatności za pośrednictwem przelewów elektronicznych na rachunek bankowy 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001 natomiast opłaty za odpady komunalne na indywidualny rachunek bankowy. 

Przypominamy również, że istnieje możliwość osobistego załatwienia w Urzędzie niezbędnych spraw, w tym w szczególności:

  • administracyjnych (dowody osobiste, ewidencja ludności),
  • z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej (m. in. decyzje WZ i CP),
  • z zakresu ochrony środowiska,
  • świadczenia usług komunalnych,
  • z zakresu pomocy społecznej (GOPS)

przy zachowaniu ustawowych ograniczeń oraz szczególnych środków ostrożności i bezpieczeństwa.

Wójt Gminy Tarnów nadal apeluje do wszystkich mieszkańców, by korzystali z dostępnych elektronicznych narzędzi w celu załatwiania spraw w urzędzie – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) czy e-maila.

We wszelkich sprawach można kontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod niżej wskazanymi numerami telefonów.

SPIS TELEFONÓW


 Centrala  14 688 01 01
 Sekretariat  14 688 01 72
 Faks  14 688 01 30
 Dowody osobiste, meldunki  14 688 01 40, 14 688 01 32
 Działalność gospodarcza  14 688 01 41
 Organizacje pozarządowe  14 688 01 25
 Podatki (naliczanie, działki)  14 688 01 23
 Księgowość podatkowa, opłaty za śmieci  14 688 01 21
 Geodezja/rolnictwo  14 688 01 14, 14 688 01 46
 Gospodarka komunalna  14 688 01 42, 14 688 01 43, 14 688 01 15
 Gospodarka odpadami  14 688 01 60, 14 688 01 21 (płatności)
 Zagospodarowanie przestrzenne  14 688 01 17, 14 688 01 38
 Inwestycje i ochrona środowiska  14 688 01 16, 14 688 01 34
 Informatyk  14 688 01 48
 Straż Gminna  14 688 01 44
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  14 688 01 54
 Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów  14 688 01 37
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  14 688 01 39

Pisma i dokumenty można składać na Dziennik Podawczy z możliwością uzyskania potwierdzenia ich złożenia.

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł