Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna Turysta Położenie

Położenie

Gmina wiejska Tarnów położona jest we wschodniej Małopolsce w bezpośrednim otoczeniu Gminy Miasta Tarnowa, wzdłuż ważnych traktów komunikacyjnych.

Geograficznie Gmina Tarnów położona jest na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny sandomierskiej. Górzysta, południowo – wschodnia część gminy leży na obszarze Pogórza Ciężkowickiego. Wysokość wzniesień osiąga tu 398 m n.p.m. Zachodnie granice gminy wyznaczają rzeki Dunajec oraz Biała. Przez tereny wschodnie przepływa Wątok, który bieg swój zaczyna w Woli Rzędzińskiej.

Gmina Tarnów obejmuje czternaście wsi okalających z trzech stron miasto Tarnów. Po stronie południowej i południowo – zachodniej  są to miejscowości:  Zbylitowska Góra, Zgłobice, Błonie, Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Radlna, Poręba Radlna, Tarnowiec, Zawada, Nowodworze i Łękawka. Od strony zachodniej Biała oraz północno – wschodniej Wola Rzędzińska i Jodłówka Wałki.

Powierzchnia gminy wynosi 83 km2, w tym 6.046 ha użytków rolnych i 1.042 ha lasów, które stanowią 12,6 % ogólnej powierzchni gminy.

Teren gminy Tarnów zamieszkuje ponad 23 tysiące osób. Dominują ludzie młodzi, 60 procent mieszkańców to osoby do czterdziestego roku życia.

Zasadniczą osią komunikacyjną gminy Tarnów jest droga międzynarodowa E4: Zgorzelec, Wrocław Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Medyka ( bezpośrednio biegnie w gminie przez Zgłobice i Zbylitowską Górę ), krzyżująca się drogą krajową ( Nr 73 ) Warszawa - Kielce - Nowy Sącz. Drugim ważnym traktem komunikacyjnym jest droga krajowa ( Nr 997 ) Tarnów - Krynica, przebiegająca przez Tarnowiec, Nowodworze, Porębę Radlną, Łękawkę przez Tuchów do Krynicy. Atutem gminy Tarnów jest położenie w bezpośredniej bliskości miasta Tarnowa, tranzytowy charakter dróg, bliskość przejść granicznych. Do granicy z Ukrainą jest 180 km., ze Słowacją 100 km., Z Niemcami 500 km. Najbliższe lotniska obsługujące również loty międzynarodowe znajdują się w odległości 80 km od Tarnowa, w Balicach k./Krakowa i Jasionce k./Rzeszowa.

Na terenie gminy funkcjonuje 13 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 6 przedszkoli, w tym 2 niepubliczne, 4 Wiejskie Ośrodki Zdrowia oraz 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.