Jest to związane z remontem drogi gminnej nr 172 „tzw. Zapole”. Autobusy Gminnej Komunikacji Publicznej nie będą przejeżdżały w tym miejscu. W poniedziałek zmiany obowiązują od 10.00 do 18.00, we wtorek od 8.30 do 17.00, w środę od 7.00 -12.00. Wprowadzone zostaną następujące zmiany:
 
kurs z 15.11 jedzie prosto do Jodłówki-Wałki Górówka Zachodnia – pominięcie Jodłówka-Wałki - Dół
kurs z 9.47 jedzie do Jodłówki-Wałki Dół – pominięcie Jodłówka-Wałki Zachodnia
kurs z 16.00 jedzie do Jodłówki – Wałki Dół przez kurs południową stroną torów przez Wolę Rzędzińską - Polmark
kurs z 14.30 jedzie prosto do Jodłówki-Wałki Górówka Zachodnia - pominięcie Jodłówka-Wałki – Dół.