Rok 2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024


Rok 2023

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 pn. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - Termin składania ofert: do 12 grudnia 2022 r.


Rok 2022

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 pn. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - Termin składania ofert: do 13 grudnia 2021 r.


Rok 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej roku 2021 pn. UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - Termin składania ofert: do 5 lutego 2021 r.


Rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr VIII/247/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. -przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży” w 20 20 roku.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej roku 2020 pn. UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - termin zgłoszeń - 11 grudnia 2019 r.


2019

ZARZĄDZENIE NR VIII/29/2018 Wójta Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - termin zgłoszeń - 12 grudnia 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2018 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - termin zgłoszeń 7 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr VII/211/2017 z dnia 12-12-2017 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2018

Zarządzenie nr VII/220/2017 z dnia 29-12-2017 r. - w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2018 roku.

Zarządzenie nr VII/222/2017 z dnia 29-12-2017 r. - w sprawie: zamiany zarządzenia  VII/220/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2018 roku.


 

Nowe druki - NGO

 

Zarządzenie nr VII/236/2016 z dnia 30-12-2016 r. - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - szczegóły na BIP - zakładka Konkursy/Nabory - konkurs trwa do 7 grudnia 2016 r.

 

Zarządzenie nr VI/241/2014 z dnia 25-11-2014 r. - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2015 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (sprawozdania, projekt umowy, zarządzenie)

Zarządzenie nr VII/30/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyznanie dotacji w wyniku otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2015 - z zakresu pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury i tradycji ludowej.

Zarządzenie nr VII/29/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r.