Gmina Tarnów pozyskała kolejne środki zewnętrzne, tym razem na ochronę zabytków. Mowa o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewidywana wartość inwestycji wynosi blisko 820 tys. zł, wkład własny w tym przypadku to symboliczne 2%. Szykuje się kilka poważnych zadań w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego. -To jeden z naszych priorytetów. Zabytki to nasza tożsamość, staramy się o nie dbać szczególnie. Gmina Tarnów jest bardzo bogata w pamiątki przeszłości. O pamięć pokoleń bardzo mocno dba poseł Anna Pieczarka, której ogromnie dziękuję za wsparcie także w tym zakresie – mówi wójt, Grzegorz Kozioł. Prace konserwatorskie zaplanowano jeszcze w tym roku.

Dzięki rządowym pieniądzom, kilka obiektów odzyska dawny blask. Zaplanowano renowację kapliczki domkowej Tutajów w Woli Rzędzińskiej (1917 r.). Stanowi ona niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek sztuki. Zaplanowano przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej, w wyniku której zostanie przywrócony oryginalny wygląd obiektu.

Będzie opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz projektu budowlanego dla renowacji zabytkowego Dworu w Radlnej (1880 r.). Jak informowaliśmy, został on
zakupiony przez samorząd we wrześniu 2022 r. W ramach zadania zostanie sporządzona ekspertyza techniczna i konserwatorska, wykonana dokumentacja konserwatorska, opracowany program prac modernizacyjnych, projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie konserwatorskie i budowlane.

Co jeszcze? Zaplanowano konserwację polichromii w zabytkowym Kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej (1904-05), renowację elewacji wraz z osuszeniem ścian piwnic i drenażem opaskowym zabytkowej Plebani w Zbylitowskiej Górze (XV w./XVI w.) i konserwację zabytkowych, drewnianych ścian XV-wiecznego kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie koło Tarnowa w obrębie sobótek okalających nawę (także z XV w.).

Warto dodać, że ten ostatni obiekt to najstarsza świątynia w okolicy - miejsce chętnie odwiedzane przez turystów i wiernych, mocno rozpoznawalne na mapie Małopolski. To unikatowy zabytek charakterystyczny nie tylko dla województwa czy regionu tarnowskiego, lecz miejsce ogólnopolskich wycieczek popularnym szlakiem architektury drewnianej

Informacja na stronie gminy

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - strona programu


Ogłoszenia postępowań zakupowych

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Parafia Zbylitowska Góra

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn.: „Konserwacja polichromii w zabytkowym Kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej (1904-05)”.

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn.: "Renowacja kapliczki domkowej Tutajów w Woli Rzędzińskiej (1917 r.)"

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz projektu budowlanego renowacji zabytkowego Dworu w Radlnej (1880 r.)