Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Tarnów - prosta instrukcja wysyłania dokumentów do Urzędu (na przykładzie deklaracji śmieciowej)

Adres skrzynki Urzędu Gminy Tarnów: /tp1fo1l54b/skrytka     /tp1fo1l54b/skrytkaESP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U 2005 nr 64 poz. 565 ) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że Urząd Gminy Tarnów uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy - Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP, jako "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP jest dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl

Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Urząd Gminy Tarnów za pomocą platformy ePUAP świadczy poniższe usługi:

ePuap - katalog spraw


Dokumenty elektroniczne doręczane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą do Urzędu Gminy Tarnów muszą być podpisane Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę w formacie Xades-Bes. Natomiast dokumenty nie opatrzone Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, zawierające dane niekompletne lub dane zawierające niebezpieczne elementy mogą być odrzucane i nie rozpatrywane. Akceptowalne formaty załączników to: PDF, ODT, SXW, DOC (za wyjątkiem DOCX), RTF, TXT, XLS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, ZIP, ARJ, HTML, HTM.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia kwalifikowanych, doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane automatycznie.