Projekt  pn: "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"  - jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
    Partnerami projektu jest 31 małopolskich gmin tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka - Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno. Liderem projektu jest Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa.


Podstawowe założenia projektu:

Celem projektu jest dostawa i montaż na terenie ww. gmin w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej  5.929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3.012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz  2.782 kolektorów słonecznych i  39 pomp ciepła, które wyprodukują;  8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski

CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r. Montaż instalacji OZE z programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

    W dniu 30.11.2020 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami tj. Sanito Sp z o.o.        Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz Ekologika Sp z o.o.  na montaż instalacji we wszystkich gminach na łączną kwotę: 90 320 755, 44 PLN.

Umowy z wykonawcami instalacji na terenie Gminy Tarnów zostały zawarte na łączną kwotę:
- 1 467 010,29 zł

Na terenie Gminy Tarnów zostanie zainstalowane:
- 74 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 366,24 kW
- 3 instalacje solarne
- 5 pomp ciepła

Wykonawcami powyższych instalacji w naszej gminie są:
- Sanito Sp z o.o. (instalacje fotowoltaiczne i solarne)
- Ekologika Sp z o.o. (pompy ciepła)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

    Osoby ujęte w programie na liście podstawowej proszone są o potwierdzenie udziału w projekcie (tel: 14 688 01 16) oraz o zapoznanie się z regulaminem i odpowiednią umową zamieszczoną poniżej. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz wzorem umowy Beneficjent końcowy uiszcza wkład własny na konto Gminy przed zawarciem umowy, stanowiącej obok dotacji środki finansowe będące uzupełnieniem całkowitego kosztu realizacji projektu. Wartość wkładu własnego mieszkańca  wynosi 40% kwoty brutto danej instalacji + VAT.

    Po uiszczeniu kwoty wkładu własnego zostanie zawarta umowa na czas określony od dnia podpisania do upływu okresu trwałości Projektu - na okres 5 lat. Instalacja przez ten czas pozostaje własnością Gminy. Po upływie tego okresu instalacja przejdzie na własność Beneficjenta końcowego na warunkach określonych w umowie.

    Jeżeli nieruchomość, na której jest położony obiekt, stanowi przedmiot współwłasności, wszyscy współwłaściciele muszą być łącznie stronami umowy lub mogą udzielić pełnomocnictwa. {Play}

W ramach projektu uruchomiono nowy adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przekazywanie pytań w tym zakresie na wskazany powyżej adres e-mail.

Poniżej załączono karty techniczne i certyfikaty w zakresie instalacji OZE. Dokumenty dotyczą urządzeń zaoferowanych przez Wykonawców na etapie składania ofert i możliwe jest wprowadzenie rozwiązań równoważnych lub korzystniejszych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z referatem Inwestycji i Rozwoju pod numerem telefonu 14-688-01-16.

ZAŁĄCZNIKI:

- Regulamin uczestnictwa w projekcie

- Umowa z Beneficjentem PV

- Umowa z Beneficjentem - pompy ciepła

- Umowa z Beneficjentem - solary

- Specyfikacje urządzeń

Etap II

- Regulamin

- Umowa

- Specyfikacje urządzeń