Przy Urzędzie Gminy Tarnów czynny jest Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Uzależnień. Korzystać z pomocy mogą osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków i nikotyny, a także rodziny tych osób. Udzielone porady, konsultacje, terapie prowadzone przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień. Udzielana jest też pomoc psychologiczna, w przypadkach przemocy domowej, w problemach wychowawczych, rodzinnych i małżeńskich a także w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 

Szkoły w Gminie Tarnów mogą skorzystać ze szkoleń i zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, rodziców (spotkania rodzicielskie) nauczycieli (rady pedagogiczne).

 

KORZYSTANIE Z PUNKTU KONSULTACYJNEGO JEST BEZPŁATNE

 

Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Tarnów (piwnice – wejście od parkingu), ul. Krakowska 19, tel. 14 688 01 53. W punkcie dyżury pełnią następujący specjaliści: psycholog, pracownicy socjalni oraz terapeuta.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

 

Dzień Godzina Osoba dyżurująca
wtorek 1530-1730 Policjant – Komisariat Policji Tarnów Zachód
wtorek 1500-1700 Grupa AA - instruktor terapii uzależnień
środa 1530-1730 Pracownik socjalny – mediator rodzinny
czwartek 900-1300 Psycholog
środa 1500-1800 Prawnik

 

Pamiętaj! Przemoc nie skończy się sama.

Nasi specjaliści życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś się lub zadzwoń!