www.czystepowietrze.gov.pl

Złożone wnioski (Gmina Tarnów):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 648

Liczba zawartych umów o dofinansowanie 544

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 236

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 4 243 335,39 złstan na 31.12.2022 r.