Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł

 

Zastępca Wójta Gminy Tarnów
Sławomir Wojtasik

 

Skarbnik Gminy Tarnów
Łukasz Woskowicz

Sekretarz Gminy Tarnów

Aneta Błyskal