Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł

 

Zastępca Wójta Gminy Tarnów
Sławomir Wojtasik

 

Skarbnik Gminy Tarnów
Irena Podraza

 

Sekretarz Gminy Tarnów
Alicja Kusior