Rusza kolejna edycja bezpłatnej pomocy prawnej, świadczonej przez adwokatów. Przysługuje ono każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatna pomoc udzielana jest w Domu Kultury w Koszycach Wielkich przy ul. Pocztowej 13 w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 18.00 (w tym mediacja) oraz w Domu Kultury w Tarnowcu na ul. Tarnowskiej 83 w każdą środę w tych samych godzinach (14.00 – 18.00).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zakres pomocy obejmuje m.in. wskazanie sposobów rozwiązywania problemu prawnego, poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu, sporządzenie projektu pisma, w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika, skorzystanie z nieodpłatnej mediacji, poinformowanie o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach.

Aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 14 68 83 327 lub 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://zapisy-np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski. {Play}