Dofinansowanie krajowe

- Lapidarium w Porębie Radlnej

- Świetlica w Radlnej

- MAŁOPOLSKA WIEŚ 2023 - ZADANIE PN.: Remont istniejącego placu zabaw przez naprawę lub wymianę istniejących urządzeń – ławek, zabawek dla dzieci na działce nr 709/5 w Zbylitowskiej Górze

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym w Zgłobicach

- Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

- Remont chodnika w centrum wsi Wola Rzędzińska

- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zgłobice

- Remont placu zabaw w centrum miejscowości Koszyce Wielkie

- Budowa ogólnodostępnej drewnianej tężni solankowej wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Rzędzińska na działce nr 3445/14”

- Przeczna Droga w Zbylitowskiej Górze do wstawienia do zakładki Fundusz Dróg Samorządowych - Fundusz Dróg Samorządowych

- Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wola Rzędzińska

- Przebudowa poddasza domu kultury w Zbylitowskiej Górze

- Remont cmentarza wojennego nr 198 z okresu I wojny światowej w Błoniu.

- „Pszczoły to życie” w ramach otwartego konkursu ofert Województwa Małopolskiego „Małopolska Pszczoła”.

- „Tak smakuje Małopolska – konkurs tradycyjnych potraw regionu tarnowskiego”.

- Modernizacja lokalu i zakup wyposażenia dla działalności Stowarzyszenia Pamięć i Kultura.

 

Programy UE 2014-2020

- Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”

- Modernizacja i zakup wyposażenia kuchni w części kulturalnej Remizy OSP w Woli Rzędzińskiej

- Modernizacja i zakup wyposażenia części kulturalnej Remizy OSP Jodłówka-Wałki

- Cyfrowa Gmina  Informacja prasowa

- Dostępny samorząd - granty

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na dz. nr 1548/1 i 1548/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, wraz z : wewn. instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną; zewn. odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej (ks) do istniejącej studzienki zlokalizowanej na działce nr 1548/1, 1548/2; zewnętrzną instalacją wodociągową do istniejącej studni wodomierzowej na dz. nr 1548/2

- EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI

- Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby nauki zdalnej

- #zdalnaszkola+

- #zdalnaszkola

- Prace modernizacyjne przy zabytkowej plebani przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze

- Przebudowa poddasza w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Zbylitowska Góra

- Budowa placu zabaw w miejscowości Błonie

- 400 tysięcy złotych z funduszy unijnych dla szkoły w Porębie Radlnej

- Remont placu w miejscowości Wola Rzędzińska

- Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)

- Przebudowa,  rozbudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek  użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128  w  miejscowości Tarnowiec

- Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka – Wałki

- Osuszanie murów przyziemia świątyni pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej – etap I. Zakrystia. Prezbiterium. Kaplica

 

Programy operacyjne 2007-2013

- Projekt ŻAK - Akademia Galicyjska

- Hala widowiskowo-sportowa w Koszycach Wielkich

- Projekt Akademia Sukcesu (zakończony w 2012 r.)

- Rewitalizacja zabytkowego kościółka w Zawadzie

- Zbylitowski św. Florian odnowiony za unijne pieniądze

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

 

https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon/