Dofinansowanie krajowe

- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zgłobice

- Remont placu zabaw w centrum miejscowości Koszyce Wielkie

- Budowa ogólnodostępnej drewnianej tężni solankowej wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Rzędzińska na działce nr 3445/14”

- Przeczna Droga w Zbylitowskiej Górze do wstawienia do zakładki Fundusz Dróg Samorządowych - Fundusz Dróg Samorządowych

- Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wola Rzędzińska

- Przebudowa poddasza domu kultury w Zbylitowskiej Górze

- Remont cmentarza wojennego nr 198 z okresu I wojny światowej w Błoniu.

 

Programy UE 2014-2020

 

Programy operacyjne 2007-2013

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

 

https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon/