Cel projektu:  Rozwój sieci drogowej przez przebudowę 1,123 km drogi gminnej.
Rezultat:  Poprawa warunków  zamieszkania na terenach wiejskich przez podniesienie jakości  infrastruktury drogowej w Gminie Tarnów.

Cel projektu:  Rozwój sieci drogowej przez przebudowę 0,145 km drogi wewnętrznej.
Rezultat:  Poprawa warunków  zamieszkania na terenach wiejskich przez podniesienie jakości  infrastruktury drogowej w Gminie Tarnów.