Na temat inwestycji realizowanych przez gminny samorząd z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz projektów, na które w przyszłości możliwe jest wsparcie finansowe rozmawiali wicemarszałek Łukasz Smółka wraz z władzami gminnego samorządu. – Dobra passa trwa, raz po raz informujemy o kolejnych wnioskach, które zyskują akceptację Marszałka Małopolski i będą realizowane z jego pomocą finansową, chcieliśmy więc przede wszystkim za to podziękować. Dzięki dofinansowaniu różnych inwestycji możemy zrealizować ich więcej, bo oszczędzamy pieniądze, które zostają w budżecie – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Lista inwestycji, które zyskały dotacje Urzędu Marszałkowskiego jest długa. – Tylko w ostatnim czasie tego rodzaju wsparcie finansowe dotyczy m.in. powstającej w Woli Rzędzińskiej II tężni solankowej, remontu cmentarza wojskowego z I wojny światowej w Błoniu, remontu boiska przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach, modernizacji chodnika w Porębie Radlnej i wielu przedsięwzięć kulturalnych. Strażacy z Koszyc Małych otrzymali dofinansowanie na zakup samochodu – wylicza zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Wicemarszałek Łukasz Smółka podczas spotkania roboczego w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów analizował projekty poszczególnych zadań i dopytywał o szczegóły ich realizacji. – Samorząd gminy Tarnów przygotowuje dobre wnioski, inwestycje są przemyślane w szczegółach i dopracowane. A dziś na miejscu, w Tarnowie, mogę zobaczyć projekty. Dobra współpraca z Gminą Tarnów zintensyfikowała się trzy lata temu, gdy w zarządzie województwa rozpoczęła pracę obecna poseł Anna Pieczarka i dała się poznać jako orędowniczka wielu inicjatyw i projektów nie tylko dla gminy Tarnów, ale i całego regionu. Ta dobra kooperacja jest kontynuowana – mówi Łukasz Smółka.

Podczas spotkania roboczego w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów rozmawiano także na temat projektów, które mogą zyskać dofinansowanie w przyszłości. – Trzymamy rękę na pulsie i jeśli tylko pojawi się kolejna pula środków do wykorzystania, będziemy o nie aplikować, mamy już w tym zakresie sporą praktykę – podsumowuje Grzegorz Kozioł. {Play}