Wszystkim, którzy nie wypełnili jeszcze obowiązku spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 umożliwiamy jego realizację podczas Dożynek Gminy Tarnów, które odbędą się w dniu 21 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze. W tym celu zostało przygotowane stanowisko spisowe, które będzie właściwie oznakowane, a obecni rachmistrzowie terenowi spiszą zainteresowanych mieszkańców w bezpośrednim  wywiadzie przy użyciu mobilnego urządzenia.

Na okoliczność dokonania spisu prosimy przygotować:
    · nr PESEL osoby dokonującej spisu oraz osób współzamieszkujących,
    · powierzchnię mieszkania w pełnych metrach kwadratowych,
    · posiadać wiedzę na temat zawodu oraz miejsca wykonywania pracy głównej osób współzamieszkujących (miejscowość i ulica bez nr porządkowego)

Przypominamy, że NSP 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września br. i jest obowiązkowy.