Za nami Dożynki Gminy Tarnów, które od lat odbywają się w Zbylitowskiej Górze w ostatnich tygodniach sierpnia i gromadzą mieszkańców całego regionu tarnowskiego. W tym roku, 21 sierpnia, zapisze się w historii gminy, gdyż w tym najważniejszym dla polskiej wsi Święcie wzięła udział Para Prezydencka – Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą. Gmina Tarnów słynąca z kultywowania polskiej historii, tradycji i kultury, zawsze z białą-czerwoną flagą w tle, dumnie gościła nie tylko Parę Prezydencką, lecz także wielu innych znakomitych gości reprezentujących Państwo Polskie, województwo Małopolskie, powiat tarnowski, gminę Tarnów i co najważniejsze – lokalnych rolników.

Wśród obecnych na wydarzeniu byli m.in. Piotr Ćwik - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski i Andrzej Dera - Sekretarze Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ks. Zbigniew Kras - Kapelan Prezydenta RP, Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma, Członkowie Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach i Mariusz Tyrka, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak, Burmistrz Żabna Marta Herduś, Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego Marek Karaś, radni i sołtysi gminy Tarnów, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, dyrektorów jednostek kultury i oświatowych. Uroczystość poprowadziła Anna Pieczarka, Poseł na Sejm RP.

Po mszy św. celebrowanej w miejscowej parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze rozpoczęły się oficjalne obchody Święta Plonów. Parę Prezydencką w imieniu mieszkańców przywitali wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, sołtys Poręby Radlnej Wojciech Hońdo oraz sołtys Zbylitowskiej Góry – Piotr Rybski.

– Jest taki dzień w roku, gdzie wszystkich nas, mieszkańców gminy Tarnów, łączy wielkie świętowanie. Świętowanie, mające swe korzenie w słowach podziękowania dla rolniczego trudu. Bo pomimo, że rozwijamy się, jesteśmy nowocześni, to zawsze pamiętamy o tym, jakie wartości bliskie są naszym sercom. Że stanowimy wspólnotę ludzi, którzy potrafią razem pracować, bez zbędnych kłótni i zbędnych podziałów, ale także razem świętować – tymi słowami Anna Pieczarka otwarła uroczystość dożynkową. Następnie przyszedł czas na tradycyjny obrzęd dożynkowy, tym bardziej wyjątkowy, iż wykonany przez Zespół Folklorystyczny Otfinowianie oraz Grupę Wieńcową z Poręby Radlnej, czyli zespół, który dokładnie rok temu po raz kolejny zwyciężył w „Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, tym samym po raz czwarty reprezentując województwo małopolskie i gminę Tarnów. Niezwykłe w przedstawionym obrzędzie było też to, iż scenariusz do niego został opracowany na podstawie materiałów z XIX wieku, odnalezionych w Muzeum Etnograficznym w Krakowie i właśnie ten obrzęd był również prezentowany rok temu na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. Po uroczystym wniesieniu chleba przy słowach pieśni „Błogosławiony chleb ziemi czarnej…” przyszła pora na przedstawienie tegorocznych gospodarzy Dożynek, czyli starościny – Józefy Kubali z Jodłówki-Wałek oraz starosty Dariusza Żurka ze Zbylitowskiej Góry. – Jest to dla nas czas radości, gdy zbieramy plony i możemy je ofiarować Bogu i ludziom, tak jak to było czynione od wieków, bo chleb to życie. W tym miejscu pragniemy oddać również hołd miłości rolnika do ziemi – mówiła starościna. Uroczyste przekazanie i pocałowanie bochna chleba przez wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła oraz starostów Parze Prezydenckiej to jeden z najbardziej wzruszających momentów obrzędu.

Następnie – jak głosi tradycja od wieków – przyszła pora na rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego, w którym udział wzięły wszystkie sołectwa gminy Tarnów. Dlatego też, jak wspomina jury, decyzja o wybraniu tych trzech najpiękniejszych nie była łatwa. Komisja w składzie: Kazimierz Kurczab – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie i przewodniczący jury, Anita Ruszel – malarka, Wojciech Ruszel – rzeźbiarz i malarz, Danuta Cetera – etnograf zadecydowali o przyznaniu następujących miejsc:

I miejsce – wieniec z Jodłówki-Wałek
II miejsce – wieniec z Błonia
III miejsce – wieniec z Poręby Radlnej

Dyplomy zwycięzcom wręczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką, co – jak wspominali – było dla nich największym wyróżnieniem.

Następnie Prezydent RP wygłosił do zebranych przemówienie, w którym odniósł się nie tylko do tradycji, do trudu polskiego rolnika, lecz także do zadań i programów, których celem będzie równomierne rozwijanie kraju. – Bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj z Państwem na tych gminnych dożynkach. To było dla mojej żony i dla mnie bardzo ważne, żeby zrealizować tę myśl, którą mieliśmy już od pewnego czasu, tzn. żeby pojechać za wieńcem, za tym zwycięskim wieńcem – zaczął przemówienie Prezydent.

To właśnie m.in. dzięki pracy rodziny Państwa Skórków z Poreby Radlnej gmina Tarnów mogła gościć Parę Prezydencką, gdyż o ich wieńcach mówiła już kilkakrotnie cała Polska, o czym wspominał również w słowach podziękowania włodarz gminy – Grzegorz Kozioł.

Prezydent RP Andrzej Duda odwołał się do pracy rolnika, do jego zasług dla rozwoju państwa. – Jest dla mnie rzeczywiście niezwykłe to, że polscy rolnicy cały czas potrafią wytwarzać wspaniałą, doskonałą żywność, dzięki której zdobywamy kolejne rynki eksportowe, dzięki której zwiększamy nasz eksport, a jednocześnie ta żywność cały czas zachowuje walor swojskości, jest po prostu bardzo dobra i dlatego polskie produkty rolne są tak bardzo cenione, a z drugiej strony zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. To jest niezwykły dar, który polscy rolnicy, polska wieś ofiaruje całemu społeczeństwu – bezpieczeństwo żywnościowe – mówił. W swoich słowach podziękowań Prezydent odwołał się również do tradycji, do obrzędów i pielęgnowania tego, co polskie, zaznaczając, że wieś „zachowuje swoja tradycję, zachowuje swoje wartości, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ojców synom, przez matki córkom, przez Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie spotykają się pokolenia, poprzez Ochotnicze Straże Pożarne”– mówił Prezydent. – Cieszę się niezwykle, że zwłaszcza na przestrzeni tych ostatnich dziesięcioleci tak bardzo wzmocnił się ten komponent tradycji na wsi. Wzmocnił się dlatego, że jest coraz więcej osób w strojach regionalnych, jest coraz więcej Kół Gospodyń Wiejskich, jest coraz więcej tej wspólnej działalności i jest coraz więcej właśnie tego kontaktu międzypokoleniowego – podkreślał w swym przemówieniu. Jednak w wystąpieniu nie zabrakło także tematów związanych z dalszym równomiernym rozwojem kraju, ponieważ: „równomierne rozwijanie kraju jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju Rzeczpospolitej. Nie może być tak, że jest głęboka różnica pomiędzy miastem a terenami wiejskimi”, gdyż jak mówił – tylko dobrze rozwinięta infrastruktura na terenach wiejskich jest szansą dla dzieci z rodzin rolniczych.

Następnie przemówienie wygłosił włodarz gminy Grzegorz Kozioł, który w pierwszych słowach zaznaczył to, jak ważna, jak historyczna chwila właśnie dzieje się na oczach mieszkańców: - „Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, będzie on zapisany na kartach kronik gminy Tarnów, powiatu tarnowskiego. Na naszych zwykłych gminnych dożynkach gości Para Prezydencka. Dziękujemy Panu, Panie Prezydencie, że znalazł Pan czas. Z tego, co wiemy za chwilę po dożynkach leci Pan na Ukrainę, aby jako Głowa Państwa, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych reprezentować nasz kraj. Panie Prezydencie, proszę wiedzieć o tym, że będąc tam, nie tylko na Ukrainie, wzmacniając siłę Państwa Polskiego, że ma Pan za sobą duży Naród Polski, który wniósł tyle do historii Polski i świata. Dziękujemy za to”. Następnie słowa podziękowań skierował do rolników, dla których Święto Plonów jest pięknym podsumowaniem ich całorocznego trudu włożonego w polski chleb: - „Rozpoczynamy dożynki – dziękczynienie. Rozpoczynamy świętowanie, tak jak świętowali nasi przodkowie. Zaczynaliśmy od mszy św. odprawianej w miejscowej parafii. I tutaj spotykamy się z Wami, z mieszkańcami, z rolnikami, aby im podziękować za plony, aby im podziękować za to, że na naszych stołach jest chleb”. Wójt w swoich słowach podziękowań zwrócił się również do Pierwszej Damy: – Pani Prezydentowo, bardzo dziękujemy, ponieważ ma Pani w sercu właśnie te obrzędy dożynkowe. (…) Ale dziękuję również za coś innego. Za to, że znajduje Pani czas, nie patrząc na flesze reflektorów, nie patrząc na poklask. Ma Pani czas na tysiące spotkań z osobami wykluczonymi, z niepełnosprawnymi i Pani im pomaga. Chce, żeby Pani wiedziała, odjeżdżając stąd, że jesteśmy z Pani dumni, Pani Prezydentowo – podkreślał wójt gminy.

Po przemówieniach, po słowach pełnych wdzięczności i dumy z trudu polskiego rolnika, po łzach wzruszenia i oklaskach przyszedł czas na dopełnienie ceremoniału dożynkowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy. Na scenie zaprezentowali niezwykle barwną suitę Krakowiaków wschodnich, Lachów Sądeckich oraz Krakowiaka z Lajkonikiem. Ostatnią, najpiękniejszą i najbardziej wymowną w swej prostocie, ale jednocześnie bogatą w symbolikę częścią obrzędu było dzielenie się chlebem z mieszkańcami – Prezydent wraz z Małżonką, Wójt Gminy Tarnów wraz z Przewodniczącą Rady Wiesławą Miterą, Starościna i Starosta Dożynek chodzili wśród ludzi z koszami pełnymi kawałeczków chleba, częstując ich tym symbolem ludzkiej pracy i życząc wszelkiej pomyślności. {Play}