W związku z uruchomionym przez Główny Urząd Statystyczny konkursem promujący uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. „Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” gorąco zachęcamy mieszkańców gminy Tarnów do spisywania się za pośrednictwem formularza internetowego.

Konkurs jest adresowany do wszystkich gmin i związany jest z samospisem internetowym dokonanym przez mieszkańców gminy od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/.

Udział w konkursie to szansa na zdobycie cennych nagród w postaci sprzętu elektronicznego dla gminy. Nagrodzone zostaną gminy o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego w Polsce. Dodatkowo komitety konkursowe przyznają w każdym województwie nagrodę specjalną dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność w zakresie promocji samospisu wśród społeczności lokalnej.

Zwracamy się więc z prośbą o spisywanie siebie i pomoc osobom starszym w zrealizowaniu tego obowiązku za pośrednictwem Internetu, jako formy łatwo dostępnej i bezpiecznej. Prosimy też naszych mieszkańców o promowanie działań związanych ze spisem powszechnym w swoich rodzinach, wśród przyjaciół i znajomych. {Play}