W zdecydowanej większości szkół gminnych, nowy rok szkolny rozpoczną 1 września Msze św. o godzinie 8.00 w kościołach w poszczególnych miejscowościach. Wyjątkiem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich, gdzie, jak mówi dyrektor Mariusz Parcianko, uczęszczają uczniowie z mocno rozległego terenu. - U nas nie funkcjonuje rejonizacja, mamy uczniów z co najmniej czterech okolicznych miejscowości – dodaje.


W większości placówek oświatowych w gminie Tarnów tuż po Mszach św., czyli około godziny 9.00, uczniowie spotkają się w swoich klasach lekcyjnych. - Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne nie będzie jednej wspólnej inauguracji w auli lub sali gimnastycznej. Tym tropem podążają wszystkie szkoły w gminie Tarnów – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej Mariusz Widawski.


Wyjątek dotyczy najmłodszych uczniów. - Klasy I-III spotkają się wspólnie po to, by najmłodszym dzieciom i ich rodzicom przypomnieć zasady funkcjonowania w szkole – dodaje dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce Elżbieta Chrząszcz.


Póki co zapowiedź czwartej fali epidemii nie zmienia planów rozpoczęcia kolejnego roku edukacji w trybie bezpośrednim. Dyrektorzy szkół robią wszystko, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówek w takiej właśnie formie. {Play}