Rok szkolny 2021/2022 w gminie Tarnów rozpoczyna 1920 dzieci w szkołach podstawowych oraz 1050 dzieci w przedszkolach. Wszystkie placówki oświatowe są gotowe na ich przyjęcie po wakacyjnej przerwie. - Ważne jest dbanie o bezpieczeństwo epidemiczne, czyli główne zasady obowiązujące w tym zakresie – mówi dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Daniel Beściak.

- Liczymy, że przed nami rok szkolny w trybie nauki bezpośredniej, a nie zdalnej. Musimy być odpowiedzialni i wzajemnie dbać o swoje bezpieczeństwo, bo rzeczywistość jasno pokazuje, że nie wszystko możemy przewidzieć. Możemy jednak przeciwdziałać ewentualnemu zagrożeniu – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Tuż przed pierwszym dzwonkiem, gospodarz gminy Tarnów, w przeszłości wieloletni nauczyciel, zwraca się do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli z życzeniami dobrego czasu, słowami otuchy i z nadzieją na normalność.

Resorty edukacji i zdrowia wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydały szczegółową instrukcję w sprawie powrotu dzieci do szkół. Czytamy w niej m.in., że do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Ponadto zdrowe dzieci muszą być wyposażone w maseczki ochronne. Jednym z kluczowych elementów programu Bezpiecznego powrotu do szkół jest stworzenie punktów szczepień w placówkach szkolnych. {Play}