Podczas ostatnich dwóch miesięcy, sporo placówek oświatowych w gminie Tarnów przeszło wakacyjny lifting. W niektórych z nich prowadzone były poważniejsze prace inwestycyjne, w pozostałych – remonty polegające na odnawianiu pomieszczeń i poprawie ich estetyki.

Dla przykładu, w Szkole Podstawowej w Tarnowcu stare wejście do szkoły zostało odrestaurowane. Ściany umocniono styropianem, siatką i klejem oraz pokryto nowym kolorem, który ściśle nawiązuje do elewacji budynku. To sprawia, że wejście doskonale łączy się z całym otoczeniem. Dzięki tym pracom obejście szkoły przybrało estetyczny wygląd.

W Łękawce, jak informowaliśmy, prowadzone były intensywne prace modernizacyjne. W tamtejszej szkole remontowany był dach, rynny i kominy. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy Tarnów.  W placówce ponadto ze środków własnych szkoły prowadzony był remont kuchni.

W pozostałych obiektach oświatowych zrealizowano drobniejsze remonty m.in. odmalowywano pomieszczenia lekcyjne, gospodarcze, były one też dodatkowo wyposażane. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Małych cyklinowane były podłogi, w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – ze starej, nieużywanej sali komputerowej wygospodarowano i dostosowano do potrzeb uczniów dodatkową salę lekcyjną, a w Szkole Podstawowej w Zgłobicach malowana była klatka schodowa.

Wszystkie placówki zostały też generalnie posprzątane. Odnowione obiekty czekają na uczniów. {Play}