82 lata temu, dokładnie 1 września 1939 roku, wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, co dało początek II wojnie światowej. Najokrutniejszej, największej i najkrwawszej wojnie w historii, która to rozpoczęła się o godz. 4.45, kiedy to pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał polską placówkę wojskową na Westerplatte. Na Wieluń i inne polskie miasta spadły bomby zrzucane przez niemieckie samoloty.

Tak zaczęła się sześcioletnia walka o życie, o kulturę, o Ojczyznę. Był to początek naszej narodowej martyrologii, w wyniku której zginęło ok. 6 milionów Polaków, czyli niemal 16% przedwojennej ludności kraju. Miliony ludzi było ofiarami represji, bestialskich działań okupantów, ginęli od strzałów, nędzy i w obozach koncentracyjnych. O sile tego konfliktu zbrojnego świadczą przede wszystkim liczby – na świecie pochłonął on około 72 miliony ludzkich istnień, zmiótł  z powierzchni ziemi całe miasta, wyrządził ogromne szkody w dziedzinie kultury i długofalowe straty gospodarcze i materialne.

Historia II wojny światowej tkwi najsilniej w świadomości Polaków, dlatego musimy z pokolenia na pokolenia przekazywać prawdę o tej najokrutniejszej wojnie w historii świata, z roku na rok oddawać hołd tym, którym zawdzięczamy wolność i biało-czerwoną flagę. Pamiętajmy w chwilach modlitwy i zadumy o bohaterach, którzy oddali życie, by dać nam niepodległość. {Play}