Radny ze Zgłobic i sołtys tej miejscowości, Józef Jamróg, nie żyje. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 7 września o 14.00 w Kaplicy Cmentarnej w Zbylitowskiej Gorze, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Różaniec rozpocznie się w Kaplicy o 13.30.

Józef Jamróg był wieloletnim radnym gminy Tarnów, sołtysem, współzałożycielem zgłobickiego klubu sportowego i członkiem jego zarządu, osobą zaangażowaną w sprawy gminy i Zgłobic.

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich. {Play}