Blisko 30 wieńców dożynkowych wzięło udział w tradycyjnym konkursie na najpiękniejszy z nich. W kategorii wieńca nowoczesnego I miejsce zajął wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Gruszowie, w kategorii wieńca tradycyjnego natomiast - KGW „Radłowski Gryf” z Radłowa. Obydwie grupy wieńcowe otrzymały nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych. Radłowski wieniec będzie reprezentował województwo małopolskie na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. Grupa wieńcowa z Jodłówki – Wałek, czyli KGW Baba Jaga, która w konkursie reprezentowała gminę Tarnów, otrzymała wyróżnienie za udział i czek na tysiąc złotych. - Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wieńca dożynkowego dziękujemy za kultywowanie pięknej tradycji i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie – mówi wójt Grzegorz Kozioł. XXIII Dożynki Województwa Małopolskiego odbyły się w Łęgu Tarnowskim w gminie Żabno.

W Dożynkach Wojewódzkich wzięła udział mocna reprezentacja gminy Tarnów. Gośćmi byli m.in. poseł Anna Pieczarka, wójt Grzegorz Kozioł, przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera, sołtys i prezes miejscowej OSP Lucjan Olszówka, naczelnik OSP i członek Rady Sołeckiej z Jodłówki – Wałek Jan Michalik oraz seniorzy i przedstawiciele grup wieńcowych z pozostałych miejscowości gminy Tarnów – Tarnowca, Poręby Radlnej Białej, Błonia czy z Koszyc Wielkich.

- Rolnictwo to ogromnie ważna część polskiej gospodarki. Nasze wyroby mogą z sukcesami konkurować nie tylko na europejskich, ale i na światowych rynkach. Nasze produkty są naprawdę wysokiej jakości. W niedawnym okresie epidemii koronawirusa, w okresie maksymalnego wzrostu zakażeń, na polskich stołach nigdy nie zabrakło chleba. Nasza produkcja ani na chwilę nie była zagrożona. Jestem z tego bardzo dumna, jestem bardzo dumna z polskich rolników i doceniam trud ich codziennej, ciężkiej pracy – mówi poseł Anna Pieczarka. 

-Jestem zadowolony z tego, jak się zaprezentowaliśmy. Przy naszym wieńcu i stoisku Koła Gospodyń Wiejskich było wielu gości. Pan Marszałek Witold Kozłowski bardzo chwalił przygotowanie Jodłówki – Wałek do Dożynek Wojewódzkich. Nasze Baby Jagi jak zwykle stanęły na wysokości zadania. Ich wyroby są smaczne, oryginalne i kolorowe – mówi sołtys i prezes OSP Lucjan Olszówka. 

Święto plonów rozpoczęło się modlitwą w intencji rolników i ich plonów. Uroczystą Mszę świętą sprawował ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Andrzej Jeż. Przybyłych gości przywitał marszałek Małopolski Witold Kozłowski. - W Małopolsce szczególnie doceniamy rolniczy trud. Rolnictwo jest przecież istotnym elementem naszej regionalnej gospodarki. Dlatego też samorząd województwa małopolskiego robi wszystko, żeby wesprzeć małopolskie rolnictwo i małopolską wieś. Dbamy o harmonijny, zrównoważony rozwój całego regionu, bo nie może być na mapie Małopolski miejsc bardziej, czy mniej ważnych. Potrzeby mieszkańców dużych miast, miasteczek, wsi dotyczące, na przykład, infrastruktury ‒ dróg, wodociągów, kanalizacji, placówek edukacyjnych ‒ są różne, ale nie ma wśród nich problemów mniej ważnych – powiedział.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy zaprezentował Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie”. Wystąpily także grupy: „Otfinowianie”, Grupa Śpiewacza „Otfinowianki” i Kapela „Powiślanie”. Były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Żabno oraz lokalni producenci i przedsiębiorcy. Gwiazdami wieczoru były Kapela Górole oraz Eleni. {Play}