Przedstawiciele miejscowości – Zgłobic i Koszyc Małych wraz z poseł Anną Pieczarką spotkali się z marszałkiem Małopolski Witoldem Kozłowskim. Był czas na podziękowanie za finansowe wsparcie wielu zadań oraz rozmowę o następnych wspólnych przedsięwzięciach. Spotkanie odbyło się w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie.

Z marszałkiem Małopolski rozmawiali przedstawiciele Zgłobic i Koszyc Małych. W grupie tych pierwszych byli dyrektor Szkoły Podstawowej Barbara Międzybrodzka – Parcianko wraz z zastępcą i reprezentantem Rady Rodziców Mariuszem Habą i Anną Klimczak, przedstawicielką Rady Rodziców, jak również wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tarnów i prezes tamtejszej OSP Katarzyna Biel. - Podziękowaliśmy Panu marszałkowi za pomoc dla naszych miejscowości – mówi Katarzyna Biel.

Warto dodać, że tylko w ostatnim czasie gmina Tarnów otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zgłobice w wysokości 40 tysięcy złotych oraz dofinansowanie na remont boiska przy Szkole Podstawowej w tej miejscowości w kwocie 100 tysięcy złotych. Jak informowaliśmy, zamiast asfaltowej – pojawi się tam wkrótce nowoczesna, poliuretanowa nawierzchnia. - Zwróciłam się do Pana Witolda Kozłowskiego z prośbą o wsparcie finansowe podczas planowanej, także o infrastrukturę sportową, rozbudowy szkoły. To bardzo ważne zadanie, które znacznie podniesie ofertę naszej placówki – mówi Barbara Międzybrodzka – Parcianko.

Przedstawicielem Koszyc Małych był sołtys oraz prezes tamtejszej OSP Zbigniew Gniewek. Miał on okazję podziękować marszałkowi Małopolski za pomoc finansową przy zakupie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla miejscowej jednostki. Przypomnijmy, że strażacy z Koszyc Małych otrzymali dofinansowanie na poziomie 40 tysięcy złotych na ten cel. - Korzystając z okazji, poprosiłem Pana marszałka o wsparcie na remont ulicy Źródlanej w Koszycach Małych. Zwróciłem się również z prośbą o pomoc w zakresie generalnego remontu dawnej kaplicy, w której planowane jest otworzenie Centrum Historii Sztuki. Ważne jest dla mnie ponadto dbanie o prowadzone przez nas Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Chcemy promować ideę OSP w gminie i szkolić młodych, a na to także potrzebne są pieniądze – mówi Zbigniew Gniewek.

W spotkaniu wzięła udział także Jolanta Kałuża z Referatu Spraw Społeczno – Administracyjnych Urzędu Gminy Tarnów, koordynująca współpracę z OSP na terenie gminy. {Play}