Wzięli w nim udział delegaci ze wszystkich 9 jednostek OSP działających na terenie gminy Tarnów. Wysłuchali sprawozdań i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonali wyboru nowych władz na 5-letnią kadencję. Strażacy wybrali nowy Zarząd Oddziału Gminnego i Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego w Tarnowie. Prezesem Oddziału Gminnego OSP RP została Katarzyna Biel. Zjazd odbył się w Domu Kultury w Zbylitowskiej Górze.

Skład nowego Zarządu OG ZOSP RP w Tarnowie:

Prezydium:
prezes – dh. Katarzyna Biel, Wiceprezes – dh Wojciech Hońdo, wiceprezes – dh Krystian Lech, komendant gminny- dh Daniel Gniewek, zastępca komendanta gminnego- dh Mariusz Grzywa, sekretarz – dh Michał Kwapniewski, skarbnik – dh Tomasz Wzorek.

Członkowie Zarządu:
dh Łukasz Aleksander, dh Mateusz Cieśla, dh Dariusz Damian, dh Zbigniew Gniewek, dh Jacek Górski, dh Łukasz Halibożek, dh Sebastian Guzik, dh Grzegorz Kawula, dh Marek Kieć, dh Jan Michalik, dh Lucjan Olszówka, dh Krzysztof Płaneta, dh Andrzej Sępek.

Komisja Rewizyjna OG ZOSP RP:
przewodniczący – dh Grzegorz Kocerba,
wiceprzewodniczący – dh Sebastian Stepek
sekretarz – dh Jolanta Kałuża

Przedstawiciele do Zarządu OP ZOSP RP w Tarnowie:
dh Katarzyna Biel, dh Daniel Gniewek, dh Krystian Lech

Delegaci na Zjazd OP ZOSP RP w Tarnowie:
dh Michał Kwapniewski, dh  Łukasz Halibożek, dh Marian Molek

-Ustępującemu zarządowi z prezesem Henrykiem Solakiem na czele pięknie dziękuję za owocną i dobrą współpracę. Był to czas wielu ważnych decyzji i inwestycji, które przyczyniły się mocno do rozwoju jednostek OSP w naszej gminie. Życzę zdrowia i satysfakcji we wszystkich dziedzinach życia – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Obradom w Zbylitowskiej Górze przewodniczył ustępujący prezes ZOG ZOSP RP dh Henryk Solak. Regulamin Zjazdu przedstawił natomiast były komendant gminny dh Jan Michalik. {Play}