Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł, 27 września uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz w ceremonii odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dra inż. Antoniego Gładysza, a także pośmiertne  odznaczenie go Krzyżem Wolności i Solidarności przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Nominację zaś na stopień generała otrzymał były żołnierz AK, pułkownik Zdzisław Baszak. Zdzisaław Baszak w tym roku skończył 101 lat, jest nie tylko znanym popularyzatorem historii Armii Krajowej, ale także założycielem i Honorowym Prezesem Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej pw. NMP w Tarnowie, następnie miał miejsce uroczysty przemarsz i złożenie kwiatów oraz świateł pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W imieniu samorządu gminy Tarnów kwiaty oraz znicze złożył wójt gminy Grzegorz Kozioł. Natomiast uroczystą nominację na stopień generała otrzymał płk Zdzisław Baszak.

Następnie przy domu rodzinnym Gładyszów przy ul. Matejki 11 w Tarnowie odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać dra inż. Antoniego Gładysza. Antoni Gładysz, zasłużony dla Polski, więzień polityczny, represjonowany za poglądy i krytykę władzy komunistycznej, był ojcem mieszkańca gminy Tarnów, Janusza Gładysza. {Play}