Zarządzenie nr VIII/150/2021 Wójta Gminy Tarnów z dnia 27 września 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej nr 15 w Zgłobicach, które powołane zostaną dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Zgłobice zarządzonych na dzień 21 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr VIII/149/2021 Wójta Gminy Tarnów z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, wzorów protokołów głosowania oraz wzorów zaświadczeń o wyborze w związku z wyborami sołtysa wsi Zgłobice, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2021 roku.

Zarządzenie nr VIII/148/2021 Wójta Gminy Tarnów z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń kandydatów na sołtysa oraz do sołeckiej komisji wyborczej w Zgłobicach.

Zarządzenie nr VIII/142/2021 Wójta Gminy Tarnów z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyborów sołtysa miejscowości Zgłobice.