Wójt Grzegorz Kozioł spotkał  się z nowym Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Józefem Gawronem. Tematem piątkowego spotkania była przyszła współpraca oraz możliwości kolejnych, wspólnych przedsięwzięć gminy i samorządu województwa. Samorządowcy rozmawiali o wielu istotnych sprawach, którymi żyją mieszkańcy gminy Tarnów. Ważnym tematem były wyzwania, jakie będą udziałem gmin w przyszłej perspektywie finansowej środków unijnych. - Takie spotkania robocze samorządowców są ważne i potrzebne. Możemy opowiedzieć o potrzebach mieszkańców gminy, oczekiwaniach oraz wyzwaniach, które przed nami stoją. Dziękuję Panu Marszałkowi za zainteresowanie sprawami gminy Tarnów – mówił po spotkaniu wójt. Marszałek natomiast zadeklarował, że będzie sprzyjał inicjatywom podejmowanym przez samorząd gminy Tarnów. – Znam gminę Tarnów od lat, z panem wójtem współpracowałem pełniąc jeszcze funkcję wicewojewody małopolskiego. Wierzę, że wspólnie będziemy mogli działać dla dobra mieszkańców gminy – mówił Marszałek.

Przypomnijmy, że wywodzący się z ziemi tarnowskiej Józef Gawron objął stanowisko Wicemarszałka Województwa Małopolskiego we wrześniu br. {Play}