Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Zgodnie z uchwała przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego, od 1 lipca 2017 roku obowiązuję zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu. Obowiązuje również zakaz spalania węgla gorszej jakości - o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% (drobiny miału, mułu, floty) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Wracając do terminów – dla istniejących kotłów pozaklasowych, zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku, a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku. Kominki, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2023 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisji pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiu ekoprojektu.

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić upoważnieni pracownicy urzędu gminy, straż gminna, Policja oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może zostać również skierowana do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 5000 zł.  Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dostępne są na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/
a dla działalności gospodarczej https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/